mpzpUchwała nr L/1030/2010 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 28 września 2010r. w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa (obszar „CENTRUM”)


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-11-29

Renta planistyczna:

Wysokość stawki służącej naliczaniu jednorazowej opłaty w przypadku sprzedaży nieruchomości objętej planem, której wartość wzrosła w związku z uchwaleniem niniejszego planu, ustala się na:
1) dla terenów oznaczonych symbolami MN, MN/U, U – 30%;
2) dla pozostałych terenów – nie ustala się.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik2e6446b5-2ad7-46d2-9005-1f582dba0dea.PNG
Zalacznik84fbc9cc-1dc2-43c8-8df0-0ccd6633ef3e.PNG
Zalacznik9a5fb798-121a-40f8-9b51-ebdb3f75919e.PNG
Zalacznikd211cf58-2560-430e-a000-aa315a8ca6d4.PNG
Zalacznike093f6e9-3965-4200-ac24-bfd1b3df09c0.PNG
Zalacznike225f18e-0f69-43d8-b484-05e50af461d0.PNG
Zalacznikecaf901e-996b-4a15-8041-6e0c883427b5.PNG

 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież