Powiat Bielsko-Biała

mpzpUchwała nr XXXIX/932/2014 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 25 lutego 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie Al. Armii Krajowej, ul. Młodzieżowej i ul. Karbowej


Data uchwalenia: 2014-02-25
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-03-07

Zobacz treść planu (PDF).

 

Uchwała nr XXII/576/2012 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 25 września 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie usług dla terenów położonych w Lipniku ,w rejonie składowiska odpadów komunalnych, pomiędzy ul. Krakowską a torem kolejowym.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 12.11.2012r.

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty w wysokości 30% wzrostu wartości nieruchomości.

Zobacz komunikat

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała nr XX/523/2012 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie mieszkalnictwa i usług obejmującego tereny położone w obrębie Komorowice Krakowskie w rejonie ulic Samotnej i Groszkowej.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-08-16

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXII/801/2013 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego centrum Wapienicy.

Zobacz aktualną treść planu z dnia 20.12.2013.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-07-08

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty w wysokości 30% wzrostu wartości nieruchomości.

Zobacz treść planu (PDF).

Zalacznik1a.pdf

Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XXXVII/901/2013 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego centrum Wapienicy


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-01-08

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1a.pdf
Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XXXII/800/2013 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w północno-zachodniej części miasta, ograniczonego ulicami: Al. Generała Andersa, Bohaterów Monte Cassino, Okrężną, Sarni Stok, Zuchów w Bielsku-Białej.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-07-08

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 30 %.

Zobacz treść planu (PDF).

Zalacznik1.pdf

Zalacznik1a.pdf

mpzpUchwała nr XXXII/799/2013 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie mieszkalnictwa oraz usług rekreacji, turystyki i sportu w Kamienicy, w rejonie ulicy Łowieckiej w Bielsku-Białej.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-07-08

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty w wysokości 30% wzrostu wartości nieruchomości.

Zobacz treść planu (PDF).

Zalacznik1.pdf

Zalacznik1a.pdf

mpzpUchwała nr XXXII/798/2013 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zmieniającego miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w zakresie mieszkalnictwa i usług w Wapienicy przy ulicy Cieszyńskiej i zachodniej granicy miasta, uchwalony uchwałą Rady Miejskiej w Bielsku-Białej Nr XXXIV/1065/2004 z dnia 28 września 2004 roku.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-07-08

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty w wysokości 30 % wzrostu wartości nieruchomości.

Zobacz treść planu (PDF).

Zalacznik1.pdf

Zalacznik1a.pdf

mpzpUchwała nr XXXII/803/2013 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren położony pomiędzy ulicami: Cieszyńską, Smolną, Olszową, Lotniczą, Zwardońską, Antyczną i rejonem ulic: Wierzbowej i Pieczarkowej (Uchwała Rady Miejskiej w Bielsku-Białej Nr LIV/1274/2010 z dnia 27 kwietnia 2010r., ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Woj.Śl., Nr 107, poz.1780, z dnia 15 czerwca 2010r.) oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren położony pomiędzy ulicami: Karpacką, Skarpową, ciekiem bez nazwy w rejonie ulicy Rucianej, ul. Jeżynową oraz Zwardońską i rejonem ulic Altanowej i Rajskiej (Uchwała Rady Miejskiej w Bielsku-Białej Nr VIII/168/2011 z dnia 7 czerwca 2011r., ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Woj.Śl., Nr 169, poz.3139, z dnia 5 sierpnia 2011r.).

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-07-08

Zobacz treść planu (PDF).

Załącznik - mapa

mpzpUchwała nr XXXII/802/2013 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Bielsku-Białej w zakresie mieszkalnictwa i usług (uchwała nr L/1642/2005 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 15 listopada 2005 roku) oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego przebieg wschodniej obwodowej Bielska- Białej w ciągu dróg ekspresowych S-1, S-69, na odcinku od węzła „Komorowice-Rosta” do węzła „Krakowska” (uchwała nr LXIII/2068/2006 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 10 października 2006 roku).

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-07-08

Zobacz treść planu (PDF).

Zalacznik1.pdf

Zalacznik2.pdf

mpzpUchwała nr XXXI/766/2013 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 28 maja 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie mieszkalnictwa i usług dla obszaru obejmującego tereny w obrębie Stare Bielsko w rejonie ulic Nad Potokiem, Zuchów, Pienińskiej oraz Sarni Stok.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-06-11

Zobacz treść planu (PDF).

Zalacznik1a.pdf

Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XX/521/2012 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego przebieg wschodniej obwodowej Bielska-Białej w ciągu dróg ekspresowych S-1, S-69, na odcinku od węzła „Komorowice-Rosta” do węzła „Krakowska” (uchwała nr LXIII/2068/2006 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 10 października 2006 roku) dla terenów położonych w rejonie ul. Grabowej.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-08-16

Zobacz treść planu (PDF).

mpzpUchwała nr XVIII/465/2012 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie usług gastronomiczno - rekreacyjnych w Straconce.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-06-21

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty z   tytułu wzrostu wartości nieruchomości objętych planem w   wysokości 30%.

Zobacz treść planu (PDF).

Zalacznik1.PDF

mpzpUchwała nr XV/335/2012 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 24 stycznia 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Bielsku-Białej w zakresie mieszkalnictwa i usług (uchwała nr L/1642/2005 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 15 listopada 2005 roku) oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego przebieg wschodniej obwodowej Bielska- Białej w ciągu dróg ekspresowych S-1, S-69, na odcinku od węzła „Komorowice-Rosta” do węzła „Krakowska” (uchwała nr LXIII/2068/2006 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 10 października 2006 roku).

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-03-08

Zobacz treść planu (PDF).

mpzpUchwała nr XIII/296/2011 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny północnego stoku góry Łysej położone pomiędzy drogą ekspresową S-69, ulicami Górską, Wczasową, Prostą oraz granicą Parku Krajobrazowego Beskidu Małego.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-01-20

Zobacz treść planu (PDF).

Zalacznik1.pdf

Zalacznik1a.pdf

Zalacznik2.pdf

Zalacznik3.pdf

mpzpUchwała nr VII/138/2011 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 17 maja 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego przebieg ul. „Nowo-Piekarskiej” (nazwa robocza), przyjętego uchwałą Nr LVIII/1848/2006 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 16 maja 2006 roku.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-07-18

Zobacz treść planu (PDF).

Zalacznik1.jpg

Zalacznik1a.jpg

Zalacznik2.pdf

Zalacznik3.pdf

 

mpzpUchwała nr L/1182/2009 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren Śródmieścia Białej, położony pomiędzy ulicami: Towarzystwa Szkoły Ludowej, Piłsudskiego, Jagiełły, Lwowską, ks. Stojałowskiego (z Placem Ratuszowym) i rzeką Białą jako zachodnią granicą planu.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-02-23

Zobacz treść planu (PDF).

Zalacznik1.pdf

Zalacznik1a.pdf

Załącznik2

Załącznik3

mpzpUchwała nr XIII/295/2011 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie mieszkalnictwa w Kamienicy – w rejonie ulic Gościnnej i Młodzieżowej, pomiędzy potokami bez nazwy.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-01-11

Zobacz treść planu (PDF).

Zalacznik1.pdf
Zalacznik1a.pdf

mpzpUchwała nr IX/199/2011 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy północno-zachodniej granicy miasta, na wschód od alei Gen. Andersa do ulicy Bohaterów Monte Cassino w Bielsku-Białej (uchwała Nr XL/944/2009 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 7 kwietnia 2009 roku).


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-08-23

Zobacz treść planu (PDF).

mpzpUchwała nr VI/118/2011 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 12 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla stadionu piłkarskiego z zapleczem oraz boiska treningowego obejmującego tereny położone w gminie katastralnej Lipnik przy ul. Żywieckiej (uchwała Rady Miejskiej w Bielsku-Białej Nr XLII/1360/2005 z dnia 12 kwietnia 2005 roku) oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie usług sportu oraz usług oświaty obejmującego tereny położone w gminie katastralnej Lipnik przy ul. Broniewskiego oraz ul. Rychlińskiego (uchwała Rady Miejskiej w Bielsku-Białej Nr LIV/1739/2006 z dnia 14 lutego 2006 roku).


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-06-07

Zobacz treść planu (PDF).