Powiat Częstochowa

mpzpUchwała nr 960/LIII/2014 Rady Miasta Częstochowy z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie w dzielnicy Zawodzie - Dąbie, w rejonie ulic: Korfantego i Koksowej


Data uchwalenia: 2014-06-26
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-07

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr 862/XLIX/2014 Rady Miasta Częstochowy z dnia 20 lutego 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie w dzielnicy Zawodzie - Dąbie, w rejonie ulic: Legionów i Kusięckiej


Data uchwalenia: 2014-02-20
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-02-27

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr 861/XLIX/2014 Rady Miasta Częstochowy z dnia 20 lutego 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie w dzielnicy Trzech Wieszczów w rejonie Alei Bohaterów Monte Cassino i Alei Niepodległości oraz ulicy 1 Maja


Data uchwalenia: 2014-02-20
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-02-27

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr 650/XXXVI/2013 Rady Miasta Częstochowy z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie w dzielnicy Lisiniec, w rejonie ulic: Wręczyckiej, Podhalańskiej, Wyszyńskiego i Św. Jadwigi.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-05-07

Renta planistyczna:

Określa się stawkę procentową służącą do naliczenia jednorazowej opłaty, o   której mowa w   art. 36 ust. 4   ustawy z   dnia 27 marca 2003 r. o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym, pobieranej przez Prezydenta Miasta Częstochowy w   przypadku zbycia nieruchomości przez jej właściciela lub użytkownika wieczystego, z   tytułu wzrostu wartości nieruchomości objętych ustaleniami planu w   wysokości 30%.

Zobacz treść planu (PDF).

Zalacznik1.pdf
Zalacznik3.pdf
Zalacznik2.pdf

Uchwała nr 374/XXII/2012 Rady Miasta Częstochowa z dnia 24 maja 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Częstochowie w dzielnicy Grabówka w rejonie ulic: Św. Rocha, Ikara, Radomskiej i Goździków.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 02.07.2012r.

Renta planistyczna:

Określa się, z tytułu wzrostu wartości nieruchomości objętych ustaleniami planu, stawkę procentową służącą do naliczenia jednorazowej opłaty pobieranej przez Prezydenta Miasta Częstochowy, w przypadku zbycia tej nieruchomości przez jej właściciela lub użytkownika wieczystego, w następujących wysokościach:
1) 30% - dla terenów 1MU-6MU i 1PU-6PU;
2) 15% - dla terenów Z,US;
3) 1% - dla pozostałych terenów.

Zobacz komunikat

Zobacz treść planu (PDF)

Uchwała nr 159/XI/2011 Rady Miasta Częstochowy z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Częstochowie w dzielnicy Dźbów w rejonie ulic: Leśnej, Powstańców Warszawy, Malowniczej i granicy miasta.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 17.10.2011r.

Renta planistyczna:

Określa się następujące stawki procentowe służące do naliczenia jednorazowej opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy, pobieranej przez Prezydenta Miasta Częstochowy w przypadku zbycia tej nieruchomości przez jej właściciela lub użytkownika wieczystego, z tytułu wzrostu wartości nieruchomości objętych ustaleniami planu:
1) dla terenów oznaczonych symbolami: U2; U/P; R2; ZP2; KD­G3; KD­G4 i KD­G5­ wartość stawkiprocentowej określa się na 30%;
2) dla terenów oznaczonych symbolami: P1 i P2 ­ wartość stawki procentowej określa się na 10%;
3) ze względu na dotychczasowe i planowane funkcje dla terenów oznaczonych symbolami: MW; MN; MN/Z; MN/U; MU/Z; U1; U3; U4; U/Z; P3; R1; RP; ZL; ZE; ZP1; ZD; WS; w; KD­G1; KD­G2; KD­Z; KD­L; KD­
D; KDW; KO i EE ­ wysokości stawki procentowej nie określa się.

Zobacz komunikat

Zobacz treść planu (PDF)

 

Uchwała nr 290/XVIII/2012 Rady Miasta Częstochowy z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Częstochowie w dzielnicy Śródmieście w rejonie Alei Wolności oraz ulic: Jana III Sobieskiego, Śląskiej i Focha.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 29.02.2012r.

Renta planistyczna:

Określa się następujące stawki procentowe służące do naliczenia jednorazowej opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, pobieranej przez Prezydenta Miasta
Częstochowy w przypadku zbycia tej nieruchomości przez jej właściciela lub użytkownika wieczystego, z tytułu wzrostu wartości nieruchomości objętych ustaleniami planu:                                                              1) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: MW, 1KS/Up, 2KS/Up, 1Up, 2Up, 3Up, MW/Up, MZh/Up – 30%;                                                                                           2) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: KDL, KDD – 1%.

Zobacz komunikat

Zobacz treść planu (PDF)

Uchwała nr 160/XI/2011 Rady Miasta Częstochowy z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Częstochowie w dzielnicy Błeszno w rejonie ulic: Bohaterów Katynia i Różanej.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 17.10.2011r.

Renta planistyczna:

Określa się, z tytułu wzrostu wartości nieruchomości objętych ustaleniami planu, stawkę procentową służącą do naliczenia jednorazowej opłaty pobieranej przez Prezydenta Miasta Częstochowy, w przypadku zbycia
tej nieruchomości przez jej właściciela lub użytkownika wieczystego, w następujących wysokościach:
1) 30% ­ dla terenów 1MN ­ 5MN, 1MWN, 2MWN, MWU;
2) 15% ­ dla terenu U,ZP;
3) 5% ­ dla terenów 1ZP, 2ZP, 3ZP, KDS, 1KDZ, 2KDZ, 1KDD – 3KDD.

Zobacz komunikat

Zobacz treść planu (PDF)

Uchwała nr 479/XXVI/2012 Rady Miasta Częstochowa z dnia 26 września 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie, w dzielnicy Kiedrzyn, w rejonie ulic: Sejmowej, Ludowej i Młodości.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 20.11.2012r.

Renta planistyczna:

Określa się stawkę procentową służącą do naliczenia jednorazowej opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy pobieranej przez Prezydenta Miasta Częstochowy w przypadku zbycia nieruchomości przez jej
właściciela lub użytkownika wieczystego, z tytułu wzrostu wartości nieruchomości objętych ustaleniami planu, w wysokości 30%.

Zobacz komunikat

Zobacz treść planu (PDF)

Uchwała nr 570/XXXI/2013 Rady Miasta Częstochowy z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie w dzielnicy Lisiniec pomiędzy ulicami: Wejherowską i Białostocką.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 06.03.2013r.

Renta planistyczna:

Określa się następujące stawki procentowe służące do naliczenia jednorazowej opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy, pobieranej przez Prezydenta Miasta Częstochowy w przypadku zbycia tej
nieruchomości przez jej właściciela lub użytkownika wieczystego, z tytułu wzrostu nieruchomości objętych ustaleniami planu:
1) dla terenów oznaczonych symbolami: MN.1, MN.2, MN.3, MN/U.6, MN/U.7, MN/U.8, MN/U.9 i U.1 -
wartość stawki procentowej określa się na 20,0%;
2) dla terenów oznaczonych symbolami: MN/U.1, MN/U.2, MN/U.3, MN/U.4 i MN/U.5 – wartość stawki procentowej określa się na 1,0%;
3) dla pozostałych terenów wysokość stawki procentowej określa się na 30,0%.

Zobacz komunikat

Zobacz treść planu (PDF)

Uchwała nr 587/XXXII/2013 Rady Miasta Częstochowy z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie w dzielnicy Wyczerpy - Aniołów w rejonie Alei Wojska Polskiego oraz ulic Makuszyńskiego i Solnej.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 15.03.2013r.

Renta planistyczna:

Określa się następujące stawki procentowe służące do naliczenia jednorazowej opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, pobieranej przez Prezydenta Miasta 

Częstochowy w przypadku zbycia tej nieruchomości przez jej właściciela lub użytkownika wieczystego, z tytułu wzrostu wartości nieruchomości objętych ustaleniami planu:
1) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami PUH i U – 30%;
2) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami KDL – 1%.

Zobacz komunikat

Zobacz treść planu (PDF)

 

Uchwała nr 588/XXXII/2013 Rady Miasta Częstochowy z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie w dzielnicy Zawodzie - Dąbie w rejonie ulicy Korfantego.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 15.03.2013r.

Renta planistyczna:

Określa się następujące stawki procentowe służące do naliczenia jednorazowej opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
pobieranej przez Prezydenta Miasta Częstochowy w przypadku zbycia tej nieruchomości przez jej właściciela lub użytkownika wieczystego, z tytułu wzrostu wartości nieruchomości objętych ustaleniami planu:
1) dla terenów oznaczonych symbolami: P,U; KD-L2 - wartość stawki procentowej określa się na 10,0%,
2) dla terenów oznaczonych symbolami: ZI; WS; IT; KD-L1 – wartość stawki procentowej określa się na 1,0%.

Zobacz komunikat

Zobacz treść planu (PDF)

mpzpUchwała nr 587/XXXII/2013 Rady Miasta Częstochowy z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie w dzielnicy Wyczerpy - Aniołów w rejonie Alei Wojska Polskiego oraz ulic Makuszyńskiego i Solnej.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-03-15

Renta planistyczna:

Określa się następujące stawki procentowe służące do naliczenia jednorazowej opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, pobieranej przez Prezydenta Miasta Częstochowy w przypadku zbycia tej nieruchomości przez jej właściciela lub użytkownika wieczystego, z tytułu wzrostu wartości nieruchomości objętych ustaleniami planu:

1) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami PUH i U – 30%;

2) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami KDL – 1%.

Zobacz treść planu (PDF).

Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr 588/XXXII/2013 Rady Miasta Częstochowy z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie w dzielnicy Zawodzie - Dąbie w rejonie ulicy Korfantego.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-03-15

Renta planistyczna:

Określa się następujące stawki procentowe służące do naliczenia jednorazowej opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, pobieranej przez Prezydenta Miasta Częstochowy w przypadku zbycia tej nieruchomości przez jej właściciela lub użytkownika wieczystego, z tytułu wzrostu wartości nieruchomości objętych ustaleniami planu:

1) dla terenów oznaczonych symbolami: P,U; KD-L2 - wartość stawki procentowej określa się na 10,0%,

2) dla terenów oznaczonych symbolami: ZI; WS; IT; KD-L1 – wartość stawki procentowej określa się na 1,0%.

Zobacz treść planu (PDF).

Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr 570/XXXI/2013 Rady Miasta Częstochowy z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie w dzielnicy Lisiniec pomiędzy ulicami: Wejherowską i Białostocką.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-03-06

Renta planistyczna:

Określa się następujące stawki procentowe służące do naliczenia jednorazowej opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy, pobieranej przez Prezydenta Miasta Częstochowy w przypadku zbycia tej nieruchomości przez jej właściciela lub użytkownika wieczystego, z tytułu wzrostu nieruchomości objętych ustaleniami planu:

1) dla terenów oznaczonych symbolami: MN.1, MN.2, MN.3, MN/U.6, MN/U.7, MN/U.8, MN/U.9 i U.1 - wartość stawki procentowej określa się na 20,0%;

2) dla terenów oznaczonych symbolami: MN/U.1, MN/U.2, MN/U.3, MN/U.4 i MN/U.5 – wartość stawki procentowej określa się na 1,0%;

3) dla pozostałych terenów wysokość stawki procentowej określa się na 30,0%.

Zobacz treść planu (PDF).

Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf
Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr 478/XXVI/2012 Rady Miasta Częstochowa z dnia 26 września 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Częstochowie w dzielnicy Częstochówka - Parkitka w rejonie ulic: Małopolskiej, Łódzkiej, Traugutta.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-11-20

Renta planistyczna:

Określa się następujące stawki procentowe służące do naliczenia jednorazowej opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, pobieranej przez Prezydenta Miasta Częstochowy w przypadku zbycia tej nieruchomości przez jej właściciela lub użytkownika wieczystego, z tytułu wzrostu wartości nieruchomości objętych ustaleniami planu:

1) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami:MW, MN1, MN2, MN3, U1, U2, ZU – 30%,

2) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami:KDZ, 1-5KDL, 1-10KDD – 5%.

Zobacz treść planu (PDF).

Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf

mpzpUchwała nr 479/XXVI/2012 Rady Miasta Częstochowa z dnia 26 września 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie, w dzielnicy Kiedrzyn, w rejonie ulic: Sejmowej, Ludowej i Młodości.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-11-20

Renta planistyczna:

Określa się stawkę procentową służącą do naliczenia jednorazowej opłaty, o   której mowa w   art. 36 ust. 4   ustawy pobieranej przez Prezydenta Miasta Częstochowy w   przypadku zbycia nieruchomości przez jej właściciela lub użytkownika wieczystego, z   tytułu wzrostu wartości nieruchomości objętych ustaleniami planu, w   wysokości 30%.

Zobacz treść planu (PDF).

Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf

mpzpUchwała nr 374/XXII/2012 Rady Miasta Częstochowa z dnia 24 maja 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Częstochowie w dzielnicy Grabówka w rejonie ulic: Św. Rocha, Ikara, Radomskiej i Goździków.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-07-02

Renta planistyczna:

Określa się, z tytułu wzrostu wartości nieruchomości objętych ustaleniami planu, stawkę procentową służącą do naliczenia jednorazowej opłaty pobieranej przez Prezydenta Miasta Częstochowy, w przypadku zbycia tej nieruchomości przez jej właściciela lub użytkownika wieczystego, w następujących wysokościach:

1) 30% - dla terenów 1MU-6MU i 1PU-6PU;

2) 15% - dla terenów Z,US;

3) 1% - dla pozostałych terenów.

Zobacz treść planu (PDF).

Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf

mpzpUchwała nr 290/XVIII/2012 Rady Miasta Częstochowy z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Częstochowie w dzielnicy Śródmieście w rejonie Alei Wolności oraz ulic: Jana III Sobieskiego, Śląskiej i Focha.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-02-29

Renta planistyczna:

Określa się następujące stawki procentowe służące do naliczenia jednorazowej opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, pobieranej przez Prezydenta Miasta Częstochowy w przypadku zbycia tej nieruchomości przez jej właściciela lub użytkownika wieczystego, z tytułu wzrostu wartości nieruchomości objętych ustaleniami planu:

1) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: MW, 1KS/Up, 2KS/Up, 1Up, 2Up, 3Up, MW/Up, MZh/Up – 30%;

2) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: KDL, KDD – 1%.

Zobacz treść planu (PDF).

Zalacznik1.jpg
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf

mpzpUchwała nr 213/XV/2011 Rady Miasta Częstochowy z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Częstochowie w dzielnicy Częstochówka - Parkitka w rejonie ulic: Nowobialskiej, Okulickiego, Łódzkiej i Poleskiej.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-01-12

Renta planistyczna:

Określa się następujące stawki procentowe służące do naliczenia jednorazowej opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, pobieranej przez Prezydenta Miasta Częstochowy w przypadku zbycia tej nieruchomości przez jej właściciela lub użytkownika wieczystego, z tytułu wzrostu wartości nieruchomości objętych ustaleniami planu:

1) dla terenów 1MN, 2MN, 1MWN, 2MWN, 1MW, 2MW i 3MW, MU, 1U - 4U - 30%;

2) dla terenów US i U,ZP – 15%;

3) dla terenów KDG, 1KDL, 2KDL, 1KDD - 3KDD – 5%

Zobacz treść planu (PDF).

Zalacznik1.png
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf
Zalacznik4.pdf