Powiat raciborski

mpzpUchwała nr XXXV.268.2014 Rady Gminy Kornowac z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie Kobyla, w gminie Kornowac


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-02-10

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXVI/360/2013 RADY MIEJSKIEJ W KUŹNI RACIBORSKIEJ z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-01-10

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf

mpzpUchwała nr XXXV/280/2013 Rady Gminy Rudnik z dnia 30 października 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej „Ł” Łubowice, obejmującego tereny osadnicze i przewidziane pod planowany rozwój


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-11-15

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXV/279/2013 Rady Gminy Rudnik z dnia 30 października 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej „K” Grzegorzowice, obejmującego tereny osadnicze i przewidziane pod planowany rozwój


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-11-15

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXV/278/2013 Rady Gminy Rudnik z dnia 30 października 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej „G” Szonowice, obejmującego tereny osadnicze i przewidziane pod planowany rozwój


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-11-15

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXV/277/2013 Rady Gminy Rudnik z dnia 30 października 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej „B” Strzybnik, obejmującego tereny osadnicze i przewidziane pod planowany rozwój


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-11-15

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXV/276/2013 Rady Gminy Rudnik z dnia 30 października 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej „A” Rudnik w części A, obejmującego tereny sołectwa Rudnik


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-11-15

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXV/275/2013 Rady Gminy Rudnik z dnia 30 października 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej „F” Ponięcice, obejmującego tereny osadnicze i przewidziane pod planowany rozwój


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-11-15

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXV/274/2013 Rady Gminy Rudnik z dnia 30 października 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej „E” Jastrzębie, obejmującego tereny osadnicze i przewidziane pod planowany rozwój


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-11-15

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXV/273/2013 Rady Gminy Rudnik z dnia 30 października 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej „L” Ligota Książęca, obejmującego tereny osadnicze i przewidziane pod planowany rozwój


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-11-15

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXV/272/2013 Rady Gminy Rudnik z dnia 30 października 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej „I” Lasaki, obejmującego tereny osadnicze i przewidziane pod planowany rozwój


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-11-15

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXV/271/2013 Rady Gminy Rudnik z dnia 30 października 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej „H” Czerwięcice, obejmującego tereny osadnicze i przewidziane pod planowany rozwój


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-11-15

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXV/270/2013 Rady Gminy Rudnik z dnia 30 października 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej „D” Modzurów, obejmujący tereny osadnicze i przewidziane pod planowany rozwój


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-11-15

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXV/269/2013 Rady Gminy Rudnik z dnia 30 października 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej „C” Gamów, obejmującego tereny osadnicze i przewidziane pod planowany rozwój


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-11-15

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXV/282/2013 Rady Gminy Rudnik z dnia 30 października 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej „M” Brzeźnica w części A, obejmującego tereny sołectwa Brzeźnica


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-11-12

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXV/281/2013 Rady Gminy Rudnik z dnia 30 października 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej „J” Sławików, obejmującego tereny osadnicze i przewidziane pod planowany rozwój


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-11-12

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXII/241/2013 Rady Gminy Rudnik z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej „L” Ligota Książęca, obejmującego tereny osadnicze i przewidziane pod planowany rozwój.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-07-05

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową, o której mowa w art.36 ust. 4 ustawy, w wysokości 30%.

Zobacz treść planu (PDF)


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XXXII/242/2013 Rady Gminy Rudnik z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej „E” Jastrzębie, obejmującego tereny osadnicze i przewidziane pod planowany rozwój.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-07-05

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową, o której mowa w art.36 ust. 4 ustawy, w wysokości 30%.

Zobacz treść planu (PDF)


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XXXII/239/2013 Rady Gminy Rudnik z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej „H” Czerwięcice, obejmującego tereny osadnicze i przewidziane pod planowany rozwój.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-07-05

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową, o której mowa w art.36 ust. 4 ustawy, w wysokości 30%.

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XXXII/240/2013 Rady Gminy Rudnik z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej „C” Gamów, obejmującego tereny osadnicze i przewidziane pod planowany rozwój.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-07-05

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową, o której mowa w art.36 ust. 4 ustawy, w wysokości 30%.

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf