mpzpUchwała nr XLVII/645/2010 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Jaworznickie Centrum Medyczne” w Jaworznie.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-11-29

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty jednorazowej, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) w wysokości 30 %.

Zobacz treść planu (PDF)

Załącznik1.pdf
Załącznik2.pdf
Załącznik3

 

Załączniki
Download this file (zal_3.pdf)zal_3.pdf[ ]52 kB