mpzpUchwała nr XVI/179/2011 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Pszczelnik II" w Jaworznie.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-02-01

Zobacz treść planu (PDF).