Powiat pabianicki

mpzpUchwała nr XXXVI/292/13 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 24 października 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Konstantynowa Łódzkiego


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-11-28

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXIX/279/13 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 23 lipca 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie geodezyjnym Lutomiersk w Gminie Lutomiersk


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-08-30

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXX/223/2013 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 18 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części sołectw Chechło Pierwsze i Chechło Drugie w części obejmującej teren oznaczony symbolem A21PU


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-08-06

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXX/224/2013 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 18 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części sołectw Dobroń Poduchowny, Zakrzewki, Wincentów, Dobroń Mały i Dobroń Duży w gminie Dobroń


Data uchwalenia: 2013-06-18
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-07-30

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXVI/262/13 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 14 maja 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębach geodezyjnych Babice i Babiczki w Gminie Lutomiersk


Data uchwalenia: 2013-05-14
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-06-24

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXVI/261/13 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 14 maja 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębach geodezyjnych Charbice Dolne, Charbice Górne i Szydłów w Gminie Lutomiersk


Data uchwalenia: 2013-05-14
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-06-24

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXVI/260/13 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 14 maja 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębach geodezyjnych Franciszków, Żurawieniec-Leonów, Mianów, Wola Puczniewska, Puczniew, Zygmuntów w Gminie Lutomiersk


Data uchwalenia: 2013-05-14
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-06-24

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXVI/259/13 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 14 maja 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębach geodezyjnych Malanów, Trupianka Orzechów, Madaje Nowe w Gminie Lutomiersk


Data uchwalenia: 2013-05-14
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-06-24

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXV/253/13 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 18 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębach geodezyjnych Zdziechów, Stanisławów Nowy, Stanisławów Stary i Albertów w Gminie Lutomiersk


Data uchwalenia: 2013-04-18
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-05-27

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXV/252/13 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 18 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębach geodezyjnych Florentynów, Bechcice, Kolonia Bechcice w Gminie Lutomiersk


Data uchwalenia: 2013-04-18
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-05-27

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXV/251/13 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 18 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębach geodezyjnych Czołczyn, Jerwonice i Zofiówka w Gminie Lutomiersk


Data uchwalenia: 2013-04-18
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-05-27

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXV/249/13 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 18 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie geodezyjnym Mirosławice w Gminie Lutomiersk


Data uchwalenia: 2013-04-18
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-05-27

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXVII/218/12 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Konstantynowa Łódzkiego


Data uchwalenia: 2012-11-29
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-02-19

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXVII/216/12 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Konstantynowa Łódzkiego - dz. nr 15/4, 15/1, 17, 18, 19/1, 19/2, 20, 16, 19/3, 91


Data uchwalenia: 2012-11-29
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-01-16

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXIX/194/12 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębach geodezyjnych Prusinowice i Zalew w Gminie Lutomiersk


Data uchwalenia: 2012-11-26
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-01-02

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXIX/193/12 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie geodezyjnym Kazimierz w Gminie Lutomiersk


Data uchwalenia: 2012-11-26
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-01-02

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXIX/192/12 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębach geodezyjnych Dziektarzew, Mikołajewice i Wygoda Mikołajewska w Gminie Lutomiersk


Data uchwalenia: 2012-11-26
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-01-02

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXIX/191/12 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębach geodezyjnych Babice i Babiczki w Gminie Lutomiersk


Data uchwalenia: 2012-11-26
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-01-02

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXIX/190/12 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Wrząca w Gminie Lutomiersk


Data uchwalenia: 2012-11-26
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-01-02

Zobacz treść planu (PDF).