Powiat wieruszowski

mpzpUchwała nr XXVI/176/2012 Rady Miejskiej w Wieruszowie z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w mieście Wieruszów w rejonie ulicy Fabrycznej, terenów wzdłuż torów kolejowych oraz strugi Brzeźnica


Data uchwalenia: 2012-11-15
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-01-04

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXVI/174/2012 Rady Miejskiej w Wieruszowie z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w mieście Wieruszów w rejonie terenu wzdłuż torów kolejowych oraz strugi Brzeźnica i ulicy Warszawskiej cz. II


Data uchwalenia: 2012-11-15
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-12-31

Zobacz treść planu (PDF).