mpzpUchwała nr 1094/LXI/2010 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 13 maja 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-07-22

Renta planistyczna:

Dla terenów w jednostce planu oznaczonej symbolem GP2 ustala się stawkę opłaty od wzrostu wartości nieruchomości, o której mowa w art. 36 ustawy, w wysokości 5% (słownie: pięć procent).

Zobacz treść planu (PDF).

Zalacznik2.rtf

Załącznik1

 

Załączniki
Download this file (1094 zal 1.pdf)1094 zal 1.pdf[ ]77 kB