36 planów oznaczono "Świebodzice"

Wyników 1 - 30 z 36

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Świebodzice - obręb Pełcznica - ul. Kamiennogórska

Kategoria: gm. Świebodzice

mpzpUchwała nr XLVI/280/2013 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w sąsiedztwie ul. Kamiennogórskiej, obręb Pełcznica 2, AM 3 w Świebodzicach


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-12-13

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Świebodzice - kanał ulgi dla rzeki Pełcznicy

Kategoria: gm. Świebodzice

mpzpUchwała nr XLV/271/2013 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 30 października 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie planowanej lokalizacji kanału ulgi dla rzeki Pełcznicy w Świebodzicach


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-11-18

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Świebodzice - ul. Kamiennogórska, Jeleniogórska

Kategoria: gm. Świebodzice

mpzpUchwała nr XLV/270/2013 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 30 października 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Kamiennogórskiej i ul. Jeleniogórskiej w obszarze części działek nr: 11, 12, 13, obręb Pełcznica 2, AM2 w Świebodzicach


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-11-18

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Świebodzice - zmiana 30.10.2013 - obszar wielofunkcyjny

Kategoria: gm. Świebodzice

mpzpUchwała nr XLV/269/2013 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 30 października 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wielofunkcyjnego ograniczonego ulicami: Wolności, Strzegomską oraz terenem ogrodów działkowych przy ul. Tadeusza Kościuszki i trasą linii kolejowej w Świebodzicach w obrębie Placu Dworcowego - działki nr 171/8 i 171/21


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-11-18

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Świebodzice, przy ulicy Klonowej

Kategoria: gm. Świebodzice

mpzpUchwała nr XXXVIII/213/08 Rady Miasta Świebodzice z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej położonego przy ulicy Klonowej w Świebodzicach, obręb Pełcznica 2.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2009-01-08

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości z tytułu uchwalenia planu, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30%.

Zobacz treść planu (PDF).

 


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Świebodzice, przy ul. Świdnickiej 32–42

Kategoria: gm. Świebodzice

mpzpUchwała nr XXXVIII/212/08 Rady Miasta Świebodzice z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej położonego przy ul. Świdnickiej 32–42 w Świebodzicach.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2009-01-08

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości z tytułu uchwalenia planu, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30%.

Zobacz treść planu (PDF).

 


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Świebodzice, przy ul. Łącznej 31

Kategoria: gm. Świebodzice

mpzpUchwała nr LI/282/09 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 29 września 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Łącznej 31 w Świebodzicach.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2009-11-06

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości z tytułu uchwalenia planu, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 30%.

Zobacz treść planu (PDF).

 


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Świebodzice, przy ul. Ofiar Oświęcimskich 34–36

Kategoria: gm. Świebodzice

mpzpUchwała nr LI/283/09 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 29 września 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Ofiar Oświęcimskich 34–36 w Świebodzicach.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2009-11-06

Renta planistyczna:

stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości z tytułu uchwalenia planu, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30%.

Zobacz treść planu (PDF).

 


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Świebodzice, przy ul. Złotej, obręb Pełcznica 2

Kategoria: gm. Świebodzice

mpzpUchwała nr LI/286/09 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 29 września 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ul. Złotej w Świebodzicach, obręb Pełcznica 2.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2009-11-06

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomo-
ści z tytułu uchwalenia planu, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, w wysokości 30%.

Zobacz treść planu (PDF).

 


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Świebodzice, ul. Aleje Lipowe 10 A

Kategoria: gm. Świebodzice

mpzpUchwała nr LI/284/09 Rady Miasta Świebodzice z dnia 29 września 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Aleje Lipowe 10 A w Świebodzicach.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2009-11-13

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości z tytułu uchwalenia planu, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30%.

Zobacz treść planu (PDF).

 


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Świebodzice, przy ul. Strzegomskiej

Kategoria: gm. Świebodzice

mpzpUchwała nr LI/285/09 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 29 września 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Strzegomskiej w Świebodzicach.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2009-12-01

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości z tytułu uchwalenia planu, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30%.

Zobacz treść planu (PDF).

 


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Świebodzice, w rejonie Osiedla Piastowskiego (ogłoszony: 2010-03-15)

Kategoria: gm. Świebodzice

mpzpUchwała nr LVII/302/2010 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 13 stycznia 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie Osiedla Piastowskiego w Świebodzicach.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-03-15

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości z tytułu uchwalenia planu, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30 %.

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.tif


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Świebodzice, przy ul. Wałbrzyskiej

Kategoria: gm. Świebodzice

mpzpUchwała nr LVIII/307/2010 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Wałbrzyskiej w Świebodzicach.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-04-19

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości z tytułu uchwalenia planu, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 30 %.

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Świebodzice, dla obszaru położonego przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 35-41

Kategoria: gm. Świebodzice

mpzpUchwała nr LVIII/310/2010 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 35-41 w Świebodzicach.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-04-19

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości z tytułu uchwalenia planu, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30 %.

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Świebodzice, dla obszaru położonego przy ul. Wałbrzyskiej 38-42

Kategoria: gm. Świebodzice

mpzpUchwała nr LVIII/308/2010 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Wałbrzyskiej 38-42 w Świebodzicach.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-04-19

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości z tytułu uchwalenia planu, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 30 %.

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Świebodzice, w rejonie ul. Łącznej i ul. 11 Listopada

Kategoria: gm. Świebodzice

mpzpUchwała nr LVIII/309/2010 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Łącznej i ul. 11 Listopada w Świebodzicach.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-04-23

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości z tytułu uchwalenia planu, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30 %.

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Świebodzice, dla obszaru położonego przy ul. Strzegomskiej, obręb Śródmieście 3

Kategoria: gm. Świebodzice

mpzpUchwała nr LXV/345/2010 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 10 sierpnia 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Strzegomskiej w Świebodzicach, obręb Śródmieście 3.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-10-15

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości z tytułu uchwalenia planu, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 30 %.

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Świebodzice, dla obszaru położonego przy ul. Kamiennogórskiej i ul. Jeleniogórskiej

Kategoria: gm. Świebodzice

mpzpUchwała nr LXV/346/2010 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 10 sierpnia 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Kamiennogórskiej i ul. Jeleniogórskiej w Świebodzicach.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-10-22

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości z tytułu uchwalenia planu, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30 %.

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.JPG


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Świebodzice, teren Zimnego Dworu, obręb Pełcznica 2

Kategoria: gm. Świebodzice

mpzpUchwała nr VI/27/2011 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego teren Zimnego Dworu w Świebodzicach, obręb Pełcznica 2.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-03-22

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości z tytułu uchwalenia planu, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30 %.

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.jpg


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Świebodzice, przy ul. Zamkowej, obręb Pełcznica 2

Kategoria: gm. Świebodzice

mpzpUchwała nr XII/60/2011 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Zamkowej w Świebodzicach, obręb Pełcznica 2.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-08-12

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości z tytułu uchwalenia planu, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30 %.

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.jpg


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Świebodzice, w rejonie ul. ŚW. OJCA PIO, obręb Śródmieście 3 (ogłoszony: 2011-08-12)

Kategoria: gm. Świebodzice

mpzpUchwała nr XII/61/2011 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. ŚW. OJCA PIO w Świebodzicach, obręb Śródmieście 3.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-08-12

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości z tytułu uchwalenia planu, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości: 30 %.

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.jpg


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Świebodzice, dzielnica Ciernie

Kategoria: gm. Świebodzice

mpzpUchwała nr XII/57/2011 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego dzielnicę Ciernie w Świebodzicach.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-08-12

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości z tytułu uchwalenia planu, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości: 30 %.

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.jpg


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Świebodzice, w rejonie ulicy Rekreacyjnej, obręb Śródmieście 3 (ogłoszony: 2011-08-12)

Kategoria: gm. Świebodzice

mpzpUchwała nr XII/59/2011 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Rekreacyjnej w Świebodzicach, obręb Śródmieście 3.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-08-12

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości z tytułu uchwalenia planu, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości: 30 %.

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.jpg


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Świebodzice, w rejonie ulicy Solnej, obręb Pełcznica 2

Kategoria: gm. Świebodzice

mpzpUchwała nr XII/58/2011 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w rejonie ulicy Solnej w Świebodzicach, obręb Pełcznica 2.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-08-17

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości z tytułu uchwalenia planu, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości: 30 %.

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.jpg


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Świebodzice, ul. ŚW. OJCA PIO

Kategoria: gm. Świebodzice

mpzpUchwała nr XV/80/2011 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 29 września 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. ŚW. OJCA PIO w Świebodzicach.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-12-02

Renta planistyczna:

Na podstawie art. 15 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się wysokość stawki procentowej, dla opłaty o której mowa w art. 36 ust. 4 tej ustawy, na:

1) 30 % dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem „U, MN”;

2) 30 % dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem: ZP;

3) 30 % dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem: „KDD" , KP”.

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.tif


Świebodzice - ul. Wałbrzyska 38-42

Kategoria: gm. Świebodzice

mpzpuchwała nr LVIII/308/2010 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Wałbrzyskiej 38-42 w Świebodzicach.


Data publikacji w dzienniku urzędowym:2010-04-19

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Świebodzice, dla obszaru wielofunkcyjnego ograniczonego ulicami: Wolności, Strzegomską, Wałbrzyską oraz obwodnicą Świebodzic - w części dotyczącej działki nr ewidencyjny 524, obręb Śródmieście 3(zmiana)

Kategoria: gm. Świebodzice

mpzpUchwała nr XXV/141/2012 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wielofunkcyjnego ograniczonego ulicami: Wolności, Strzegomską, Wałbrzyską oraz obwodnicą Świebodzic - w części dotyczącej działki nr ewidencyjny 524, obręb Śródmieście 3 w Świebodzicach.


Data publikacji w dzienniku urzędowym:2012-07-27

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 30%.

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Świebodzice, dla obszaru wielofunkcyjnego ograniczonego ulicami: Wolności, Strzegomską, Wałbrzyską oraz obwodnicą Świebodzic - w części dotyczącej działki nr ewidencyjny 524, obręb Śródmieście 3

Kategoria: gm. Świebodzice

mpzpUchwała nr XXV/141/2012 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wielofunkcyjnego ograniczonego ulicami: Wolności, Strzegomską, Wałbrzyską oraz obwodnicą Świebodzic - w części dotyczącej działki nr ewidencyjny 524, obręb Śródmieście 3 w Świebodzicach.


Data publikacji w dzienniku urzędowym:2012-07-27

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 30%.

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Świebodzice, dla terenu położonego w rejonie Osiedla Piastowskiego, obręb Pełcznica 1

Kategoria: gm. Świebodzice

mpzpUchwała nr XXV/139/2012 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie Osiedla Piastowskiego w Świebodzicach, obręb Pełcznica 1.


Data publikacji w dzienniku urzędowym:2012-08-02

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 30%.

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Świebodzice, w rejonie Osiedla Piastowskiego

Kategoria: gm. Świebodzice

mpzpUchwała nr XXV/140/2012 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie Osiedla Piastowskiego w Świebodzicach.


Data publikacji w dzienniku urzędowym:2012-08-02

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 30%.

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf


EasyTagCloud v2.4 Free