32 planów oznaczono "Niepołomice"

Wyników 31 - 32 z 32

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Niepołomice, obszar pomiędzy ulicami: Kościuszki, Płaszowską i Grunwaldzką

Kategoria: gm. Niepołomice

mpzpUchwała nr LXV/661/10 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 25 maja 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice obszar „A” Miasto Niepołomice dla obszaru położonego pomiędzy ul. Kościuszki, ul. Płaszowską i ul. Grunwaldzką w Niepołomicach.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-06-10

Renta planistyczna:

W nawiązaniu do ustaleń aktualnie obowiązującego planu miejscowego dla terenów o symbolu MJ ustala się stawkę procentową, o której mowa w art. 36, ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn, zm.) - w wysokości 15%.

Zobacz treść planu (PDF)


Zalacznik1.JPG
Zalacznik2.doc
Zalacznik3.doc


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Ochmanów w rejonie przysiółków Przyczka i Ogrody

Kategoria: gm. Niepołomice

mpzpUchwała nr LXV/665/10 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 25 maja 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice obszar „B” dla terenu położonego we wsi Ochmanów w rejonie przysiółków Przyczka i Ogrody.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-06-10

Renta planistyczna:

W nawiązaniu do ustaleń aktualnie obowiązującego planu miejscowego dla terenów o symbolu MRJ ustala się stawkę procentową, o której mowa w art. 36, ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn, zm.) - w wysokości 15%.

Zobacz treść planu (PDF)


Zalacznik1.JPG
Zalacznik2.doc
Zalacznik3.doc


EasyTagCloud v2.4 Free