mpzpUchwała nr VIk/XXXV/408/2013 Rady Miasta Wejherowa z dnia 10 września 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa w obszarze pomiędzy ul. I Brygady Pancernej Wojska Polskiego a ulicami Podmiejską i Budowlanych


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-10-03

Zobacz treść planu (PDF).