72 planów oznaczono "Świdnica"

Wyników 1 - 30 z 72

MPZP Mokrzeszów, z wyłączeniem północnego obszaru

Kategoria: gm. Świdnica

mpzpUchwała nr LIX/512/2014 Rady Gminy Świdnica z dnia 11 lipca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Mokrzeszów, z wyłączeniem północnego obszaru, w Gminie Świdnica.


Data uchwalenia: 2014-07-11
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-21

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1A.pdf
Zalacznik1B.pdf
Zalacznik1C.pdf
Zalacznik1D.pdf
Zalacznik1E.pdf


MPZP Bojanice

Kategoria: gm. Świdnica

mpzpUchwała nr LIX/511/2014 Rady Gminy Świdnica z dnia 11 lipca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bojanice w Gminie Świdnica.


Data uchwalenia: 2014-07-11
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-21

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1A.pdf
Zalacznik1B.pdf


MPZP Świdnica - dla obszaru w granicach ulic Okulickiego – Skłodowskiej – Sybiraków

Kategoria: gm. Świdnica

mpzpUchwała nr XLI/469/14 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w granicach ulic Okulickiego – Skłodowskiej – Sybiraków w Świdnicy.


Data uchwalenia: 2014-06-27
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-14

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf


MPZP Świdnica - Zarzecze II (data publikacji: 2014-07-14)

Kategoria: gm. Świdnica

mpzpUchwała nr XLI/468/14 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Świdnica - Zarzecze II”.


Data uchwalenia: 2014-06-27
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-14

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf


MPZP Wieruszów

Kategoria: gm. Świdnica

mpzpUchwała nr LVIII/504/2014 Rady Gminy w Świdnicy z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wieruszów w Gminie Świdnica.


Data uchwalenia: 2014-06-26
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-07

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.B.pdf
Zalacznik1.A.pdf


MPZP Krzyżowa

Kategoria: gm. Świdnica

mpzpUchwała nr LVIII/503/2014 Rady Gminy Świdnica z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Krzyżowa w Gminie Świdnica.


Data uchwalenia: 2014-06-26
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-07

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.A.pdf
Zalacznik1.B.pdf
Zalacznik1.C.pdf


MPZP Letnica

Kategoria: gm. Świdnica

mpzpUchwała nr XLVII/265/14 Rady Gminy Świdnica z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – obręb Letnica, gmina Świdnica.


Data uchwalenia: 2014-06-24
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-03

Zobacz treść planu (PDF).

 


MPZP Świdnica i Piaski

Kategoria: gm. Świdnica

mpzpUchwała nr XLVII/263/14 Rady Gminy Świdnica z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – obręb Świdnica i Piaski, gmina Świdnica.


Data uchwalenia: 2014-06-24
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-03

Zobacz treść planu (PDF).

 


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Burkatów (10.10.2013)

Kategoria: gm. Świdnica

mpzpUchwała nr L/372/2013 Rady Gminy Świdnica z dnia 10 października 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego we wsi Burkatów


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-10-21

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Panków (10.10.2013r.)

Kategoria: gm. Świdnica

mpzpUchwała nr L/374/2013 Rady Gminy Świdnica z dnia 10 października 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego we wsi Panków


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-10-21

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Witoszów Dolny (10.10.2013r.)

Kategoria: gm. Świdnica

mpzpUchwała nr L/375/2013 Rady Gminy Świdnica z dnia 10 października 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położenego we wsi Witoszów Dolny


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-10-21

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Świdnica - Zarzecze I

Kategoria: gm. Świdnica

mpzpUchwała nr XXVII/320/13 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 7 czerwca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Świdnicy – Zarzecze I


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-07-23

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Modliszów

Kategoria: gm. Świdnica

mpzpUchwała nr XLVI/397/2009 Rady Gminy Świdnica z dnia 28 maja 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego we wsi Modliszów.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2009-07-15

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową stanowiącą podstawę do określania opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 10 maja 2003, poz. 717 z późniejszymi zmianami) równą 30%.

Zobacz treść planu (PDF).

 


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Pogorzała

Kategoria: gm. Świdnica

mpzpUchwała nr XLVI/398/2009 Rady Gminy Świdnica z dnia 28 maja 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych we wsi Pogorzała.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2009-07-15

Renta planistyczna:

Dla terenów o przeznaczeniu MN ustala się stawkę procentową stanowiącą podstawę do określania opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 10 maja 2003, poz. 717, z późniejszymi zmianami), równą 30%.

Zobacz treść planu (PDF).

 


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Burkatów (ogłoszony: 2009-07-15)

Kategoria: gm. Świdnica

mpzpUchwała nr XLVI/395/2009 Rady Gminy Świdnica z dnia 28 maja 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru we wsi Burkatów.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2009-07-15

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową stanowiącą podstawę do określania opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, z 10 maja 2003, poz. 71, z późniejszymi zmianami) równą 30%.

Zobacz treść planu (PDF).

 


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Burkatów

Kategoria: gm. Świdnica

mpzpUchwała nr XLVI/394/2009 Rady Gminy Świdnica z dnia 28 maja 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie Burkatowa nr 31.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2009-07-15

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową stanowiącą podstawę do określania opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 10 maja 2003, poz. 717 z póŝniejszymi zmianami) równą 30%.

Zobacz treść planu (PDF).

 


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Słotwina

Kategoria: gm. Świdnica

mpzpUchwała nr XLVI/399/2009 Rady Gminy Świdnica z dnia 28 maja 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego we wsi Słotwina.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2009-07-15

Zobacz treść planu (PDF).

 


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Witoszów Dolny

Kategoria: gm. Świdnica

mpzpUchwała nr XLVI/400/2009 Rady Gminy Świdnica z dnia 28 maja 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w Witoszowie Dolnym


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2009-07-15

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową stanowiącą podstawę do określania opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 10 maja 2003, poz. 717, z późniejszymi zmianami), równą 30%. Nie pobiera się opłaty, jeśli właścicielem nieruchomości jest gmina i nieruchomość ta nie jest przedmiotem dzierżawy wieczystej.

Zobacz treść planu (PDF).

 


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Witoszów Górny

Kategoria: gm. Świdnica

mpzpUchwała nr XLVI/401/2009 Rady Gminy Świdnica z dnia 28 maja 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w Witoszowie Górnym.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2009-08-21

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową stanowiącą podstawę do określania opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 z 10 maja 2003, poz. 717, z późniejszymi zmianami) równą 30%.

Zobacz treść planu (PDF).

 


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Boleścin

Kategoria: gm. Świdnica

mpzpUchwała nr XLVI/393/2009 Rady Gminy Świdnica z dnia 28 maja 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego we wsi Boleścin.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2009-08-21

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową stanowiącą podstawę do określania opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 10 maja 2003, poz. 717, z późniejszymi zmianami) równą 30%. Nie pobiera się opłaty jeśli właścicielem nieruchomości jest gmina i nieruchomość ta nie jest przedmiotem dzierżawy wieczystej.

Zobacz treść planu (PDF).

 


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Świdnica, dla terenu ograniczonego ulicami: Westerplatte, Równą, Wodną i rzeką Bystrzycą

Kategoria: gm. Świdnica

mpzpUchwała nr XXXVI/436/09 Rady Miasta Świdnica z dnia 21 sierpnia 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świdnicy, dla terenu ograniczonego ulicami: Westerplatte, Równą, Wodną i rzeką Bystrzycą.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2009-09-25

Renta planistyczna:

Określa się wysokość stawki procentowej, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, na 30%.

Zobacz treść planu (PDF).

 


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Świdnica, dla obszaru zabudowy usługowo-mieszkaniowej „Armii Krajowej – Skłodowskiej” w obrębie ulic: Ludwika Zamenhofa, Marii Skłodowskiej - Curie, Leopolda Okulickiego i Armii Krajowej

Kategoria: gm. Świdnica

mpzpUchwała nr XXXIX/485/09 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świdnicy dla obszaru zabudowy usługowo-mieszkaniowej „Armii Krajowej – Skłodowskiej” w obrębie ulic: Ludwika Zamenhofa, Marii Skłodowskiej - Curie, Leopolda Okulickiego i Armii Krajowej.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-01-19

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 10%.

Zobacz treść planu (PDF).

Załącznik 1


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Świdnica, przy ul. Parkowej

Kategoria: gm. Świdnica

mpzpUchwała nr XLII/501/10 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 19 lutego 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Parkowej dla terenu w rejonie ul. Hetmańskiej.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-04-09

Renta planistyczna:

Określa się wysokość stawki procentowej, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dla:
1) terenów oznaczonych symbolami 1KD-L, 2KD-D, 3KD-D, 4KD-D,5KD-D, 6KD-D, 7KD-P, 2UO, 3UO, 7ZP na 0,1%;
2) pozostałych terenów na 3%.

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Sulisławice

Kategoria: gm. Świdnica

mpzpUchwała nr LXIV/522/2010 Rady Gminy Świdnica z dnia 21 kwietnia 2010r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sulisławice, gmina Świdnica.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-06-09

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości z tytułu uchwalenia planu, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości: 30%.

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1A.jpg
Zalacznik1B.jpg


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Świdnica, dla rejonu ul. Śląskiej i ul. Lipowej

Kategoria: gm. Świdnica

mpzpUchwała nr XLIII/514/10 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 26 marca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Śląskiej i ul. Lipowej w Świdnicy.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-06-09

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 10 %.

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wiśniowa

Kategoria: gm. Świdnica

mpzpUchwała nr LXIV/523/2010 Rady Gminy Świdnica z dnia 21 kwietnia 2010r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wiśniowa, gmina Świdnica.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-06-11

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości z tytułu uchwalenia planu, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości: 30%.

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1A.jpg
Zalacznik1B.jpg


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wilków

Kategoria: gm. Świdnica

mpzpUchwała nr LXIV/525/2010 Rady Gminy Świdnica z dnia 21 kwietnia 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego we wsi Wilków.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-06-24

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową stanowiącą podstawę do określania opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80 z 10 maja 2003, poz. 717 z późniejszymi zmianami) równą 30%. Nie pobiera się opłaty jeśli właścicielem nieruchomości jest gmina i nieruchomość ta nie jest przedmiotem dzierżawy wieczystej.

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową stanowiącą podstawę do określania opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 10 maja 2003, poz. 717 z późniejszymi zmianami) równą 10%. Nie pobiera się opłaty, jeśli właścicielem nieruchomości jest gmina i nieruchomość ta nie jest przedmiotem dzierżawy wieczystej.

Zobacz treść planu (PDF).

Załącznik 1

Załącznik 3


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Świdnica, Westerplatte – Bystrzycka

Kategoria: gm. Świdnica

mpzpUchwała nr XLV/540/10 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 14 maja 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowo – usługowej „Westerplatte – Bystrzycka” w Świdnicy.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-07-02

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.JPG


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Świdnica, przy ul. Towarowej - Westerplatte

Kategoria: gm. Świdnica

mpzpUchwała nr XLVI/545/10 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 16 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świdnicy dla obszaru położonego przy ul. Towarowej - Westerplatte.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-08-03

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 10%.

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Niegoszów

Kategoria: gm. Świdnica

mpzpUchwała nr LXII/511/2010 Rady Gminy Świdnica z dnia 29 marca 2010r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Niegoszów, gmina Świdnica.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-08-05

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości z tytułu uchwalenia planu, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości: 30%.

Zobacz treść planu (PDF).

Skarga Wojewody Dolnośląskiego

Załącznik 1A

Załącznik 1B


EasyTagCloud v2.4 Free