56 planów oznaczono "Rzeszów"

Wyników 1 - 30 z 56

MPZP Rzeszów - w rejonie ulic Przemysłowej i Boya - Żeleńskiego

Kategoria: gm. Rzeszów

mpzpUchwała nr LXXVIII/1395/2014 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 8 lipca 2014r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 219/5/2011 w rejonie ulic Przemysłowej i Boya - Żeleńskiego w Rzeszowie


Data uchwalenia: 2014-07-8
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-08-04

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf


MPZP Rzeszów - przy ul. Dukielskiej

Kategoria: gm. Rzeszów

mpzpUchwała nr LXIX/1274/2014 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 25 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 247/15/2012 przy ul. Dukielskiej w Rzeszowie.


Data uchwalenia: 2014-02-25
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-04-02

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf


MPZP Rzeszów - plan nr 242/10/2012 - w rejonie ul. Herbowej

Kategoria: gm. Rzeszów

mpzpUchwała nr LXIX/1273/2014 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 25 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 242/10/2012 w rejonie ul. Herbowej w Rzeszowie


Data uchwalenia: 2014-02-25
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-03-12

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf


MPZP Rzeszów - Staromieście-Brzeźnik-Wschód - Plan nr 164/3/2008

Kategoria: gm. Rzeszów

mpzpUchwała nr LXVIII/1239/2014 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 164/3/2008 „Staromieście-Brzeźnik-Wschód” w Rzeszowie


Data uchwalenia: 2014-01-28
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-03-07

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.docx


MPZP Rzeszów - Nr 193/5/2010 „Nad Przyrwą” na osiedlu Przybyszówka

Kategoria: gm. Rzeszów

mpzpUchwała nr LXVIII/1240/2014 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 193/5/2010 „Nad Przyrwą” na osiedlu Przybyszówka w Rzeszowie


Data uchwalenia: 2014-01-28
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-02-27

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf


MPZP Rzeszów - Miłocin - Park - część A - wyrok WSA

Kategoria: gm. Rzeszów

mpzpWyrok nr II SA/Rz 379/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 20 czerwca 2012r. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (uchwała nr VII/120/2011 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 190/2/2010 w rejonie „Miłocin - Park” w Rzeszowie – część A).


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-02-20

Zobacz treść planu (PDF).

 


MPZP Rzeszów - w rejonie ul. Cegielnianej i ul. Wierzbowej

Kategoria: gm. Rzeszów

mpzpUchwała nr LXV/1194/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 230/16/2011 – część 1 w rejonie ul. Cegielnianej i ul. Wierzbowej w Rzeszowie


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-01-16

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Rzeszów - ul. Krakowska

Kategoria: gm. Rzeszów

mpzpUchwała nr LXI/1120/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 22 października 2013r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 168/7/2008-1 przy ul. Krakowskiej w Rzeszowie.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-12-02

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf


MPZP Rzeszów - osiedle Staroniwa - plan nr 213/25/2010

Kategoria: gm. Rzeszów

mpzpUchwała nr LVI/1050/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 9 lipca 2013r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 213/25/2010 na osiedlu Staroniwa w Rzeszowie


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-08-08

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf


MPZP Rzeszów - Nr 114/22/2005 w rejonie al. prof. A. Krzyżanowskiego i ul. I. Paderewskiego - zmiana 18.06.2013

Kategoria: gm. Rzeszów

mpzpUchwała nr LV/1014/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 18 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 222/8/2011 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 114/22/2005 w rejonie al. prof. A. Krzyżanowskiego i ul. I. Paderewskiego w Rzeszowie


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-07-17

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf


MPZP Rzeszów - w rejonie ul. Bohaterów X Sudeckiej Dywizji Piechoty i ul. Witolda

Kategoria: gm. Rzeszów

mpzpUchwała nr LV/1013/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 18 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 226/12/2011 - I w rejonie ul. Bohaterów X Sudeckiej Dywizji Piechoty i ul. Witolda w Rzeszowie


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-07-12

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
wiza.xml
wiza.html


MPZP Rzeszów - przy ul. Miłocińskiej oraz ul. Tarnowskiej - zmiana 26.02.2013

Kategoria: gm. Rzeszów

mpzpUchwała nr XLVIII/916/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 216/2/2011 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 38/20/2000 przy ul. Miłocińskiej oraz ul. Tarnowskiej w Rzeszowie.


Data uchwalenia: 2013-02-26
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-04-17

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf
Zalacznik4.pdf


MPZP Rzeszów - w rejonie ulicy Zawiszy Czarnego - zmiana 29.01.2013

Kategoria: gm. Rzeszów

mpzpUchwała nr XLVI/883/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 209/21/2010 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 137/8/2006 w rejonie ulicy Zawiszy Czarnego-1 w Rzeszowie – 1 w części dotyczącej terenów: 3MN/U, 2U, 3U, 1U/P-3U/P, 1U/ZP, 2U/ZP, 1KDL, 2KDD i 1KDW/XR oraz części terenów: 3MN-5MN i 1E.


Data uchwalenia: 2013-01-29
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-03-12

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf


MPZP Rzeszów - Miłocin - Park - część A

Kategoria: gm. Rzeszów

mpzpUchwała nr VII/120/2011 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 190/2/2010 w rejonie „Miłocin - Park” w Rzeszowie – część A.


Data uchwalenia: 2011-02-22
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-03-12

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.jpg
Zalacznik2.pdf
ZalacznikA.pdf


MPZP Rzeszów - w rejonie ul. Szajerów na osiedlu Słocina

Kategoria: gm. Rzeszów

mpzpUchwała nr XLVI/884/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 240/8/2012 w rejonie ul. Szajerów na osiedlu Słocina w Rzeszowie.


Data uchwalenia: 2013-01-29
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-03-01

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf


MPZP Nowe Miasto - zmiana 29.01.2013

Kategoria: gm. Rzeszów

mpzpUchwała nr XLVI/882/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 231/17/2011 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 10/7/96 zespołu usług publicznych i komercyjnych na osiedlu Nowe Miasto w Rzeszowie.


Data uchwalenia: 2013-01-29
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-03-01

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf


MPZP Rzeszów - przy ul. Lubelskiej - zmiana 23.10.2012

Kategoria: gm. Rzeszów

mpzpUchwała nr XLI/789/2012 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 23 października 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 210/22/2010 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 141/12/2006 przy ul. Lubelskiej w Rzeszowie.


Data uchwalenia: 2012-10-23
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-11-20

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf


MPZP Wzgórza Staroniwskie - przy al. W. Witosa

Kategoria: gm. Rzeszów

mpzpUchwała nr XLI/790/2012 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 23 października 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 192/4/2010 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 32/14/2000 „Wzgórza staroniwskie” przy al. W. Witosa w Rzeszowie w części, oznaczonej na rysunku planu konturem od 1 do 35, dla terenów: 2MW, 3MW, 4MW, 5MW.


Data uchwalenia: 2012-10-23
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-11-12

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf


MPZP Krakowska Południe - pomiędzy ul. K. Lewakowskiego a ul. W. Zbyszewskiego

Kategoria: gm. Rzeszów

mpzpUchwała nr XXXVIII/752/2012 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 25 września 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 212/24/2010 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 71/1/2004 na osiedlu „Krakowska Południe” pomiędzy ul. K. Lewakowskiego a ul. W. Zbyszewskiego w Rzeszowie.


Data uchwalenia: 2012-09-25
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-10-22

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf


MPZP Rzeszów - w rejonie ulic: Strzyżowskiej, Ustrzyckiej, Dukielskiej i Krośnieńskiej

Kategoria: gm. Rzeszów

mpzpUchwała nr XXXVIII/751/2012 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 25 września 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 198/10/2010 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 14/1/98 w rejonie ulic: Strzyżowskiej, Ustrzyckiej, Dukielskiej i Krośnieńskiej w Rzeszowie.


Data uchwalenia: 2012-09-25
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-10-11

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf


MPZP Przybyszówka - Kantorówka - przy ul. Ustrzyckiej

Kategoria: gm. Rzeszów

mpzpUchwała nr XXXV/697/2012 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 10 lipca 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 221/7/2011 – część 1, Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 73/3/2004 „Przybyszówka - Kantorówka”-1  przy ul. Ustrzyckiej w Rzeszowie.


Data uchwalenia: 2012-07-10
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-08-07

Zobacz treść planu (PDF)

ZalacznikA.pdf
Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf


MPZP Rzeszów - przy ulicy Sportowej

Kategoria: gm. Rzeszów

mpzpUchwała nr XXXV/693/2012 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 10 lipca 2012r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 171/10/2008 przy ulicy Sportowej w Rzeszowie.


Data uchwalenia: 2012-07-10
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-08-06

Zobacz treść planu (PDF)

ZalacznikA.pdf
Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf


MPZP Rzeszów - w rejonie ulicy Zawiszy Czarnego - zmiana 19.06.2012

Kategoria: gm. Rzeszów

mpzpUchwała nr XXXIV/664/2012 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 209/21/2010 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 137/8/2006 w rejonie ulicy Zawiszy Czarnego-1 w Rzeszowie – 1 w części dotyczącej terenów: 1MW-7MW oraz części terenów: 3ZPz i 5KDD.


Data uchwalenia: 2012-06-19
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-07-11

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf


MPZP Wilkowyja

Kategoria: gm. Rzeszów

mpzpUchwała nr XXXIII/649/2012 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 29 maja 2012r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 220/6/2011 terenu pod drogę publiczną zbiorczą na osiedlu Wilkowyja w Rzeszowie.


Data uchwalenia: 2012-05-29
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-06-29

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf


MPZP Tajęcina i Jasionka - w rejonie lotniska „Rzeszów-Jasionka”

Kategoria: gm. Trzebownisko

mpzpUchwała nr XXII/182/12 Rady Gminy Trzebownisko z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia II zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsiach Tajęcina i Jasionka w rejonie lotniska „Rzeszów-Jasionka”.


Data uchwalenia: 2012-06-27
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-06-27

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf


MPZP Rzeszów - przy ul. Olbrachta

Kategoria: gm. Rzeszów

mpzpUchwała nr XXXII/624/2012 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 131/2/2006 przy ul. Olbrachta w Rzeszowie.


Data uchwalenia: 2012-04-24
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-05-21

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf


MPZP Rzeszów - przy Rynku Starego Miasta między kamienicami nr 19 i nr 24

Kategoria: gm. Rzeszów

mpzpUchwała nr XXXII/623/2012 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 202/14/2010 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego nr 51/2/2002 przy Rynku Starego Miasta między kamienicami nr 19 i nr 24 w Rzeszowie.


Data uchwalenia: 2012-04-24
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-05-17

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
ZalacznikA.pdf


MPZP Wzgórza Staroniwskie - przy al. W. Witosa - zmiana 27.03.2012

Kategoria: gm. Rzeszów

mpzpUchwała nr XXX/570/2012 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 27 marca 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 192/4/2010 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 32/14/2000 „Wzgórza staroniwskie” przy al. W. Witosa w Rzeszowie w części, oznaczonej na rysunku planu konturem od 1 do 35, dla terenów 15MN, 1MN/U, 2MN/U.


Data uchwalenia: 2012-03-27
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-05-14

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
ZalacznikA.pdf


MPZP Wzgórza Staroniwskie - przy al. W. Witosa - zmiana 27.03.2012 II

Kategoria: gm. Rzeszów

mpzpUchwała nr XXX/569/2012 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 27 marca 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 203/15/2010 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 32/14/2000 „Wzgórza staroniwskie” przy al. W. Witosa w Rzeszowie w części, oznaczonej na rysunku planu konturem od 1 do 35.


Data uchwalenia: 2012-03-27
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-05-14

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
ZalacznikA.pdf


MPZP Rzeszów - w rejonie ulicy Zawiszy Czarnego - zmiana 27.03.2012

Kategoria: gm. Rzeszów

mpzpUchwała nr XXX/573/2012 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 27 marca 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 209/21/2010 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 137/8/2006 w rejonie ulicy Zawiszy Czarnego-1 w Rzeszowie – 1 w części dotyczącej terenów: 5ZPz, 6ZPz, 1WS i 3KX/KD oraz części terenów: 7ZPz, 2WS, 9KDD i 2KX/KR.


Data uchwalenia: 2012-03-27
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-05-07

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf


EasyTagCloud v2.4 Free