mpzpUchwała Nr XXX/285/2013 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ŚWIERKLE-2.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-07-17

Zobacz treść planu (PDF).

Zalacznik1.pdf