Ostatnio dodane

mpzpUchwała nr XXII/168/2008 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 3 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów o funkcji mieszkalno - usługowej w Sołectwie Odrzywołek.


Data uchwalenia: 2008-12-3
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2009-01-14

Zobacz treść planu (PDF)

mpzpUchwała nr XXXXIV/282/09 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 czerwca 2006r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przasnysz - wsi Wygoda.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2008-08-02

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała nr XXXIV/281/09 Rady Gminy w Przasnyszu z dnia 29 czerwca 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przasnysz dla fragmentu wsi Zakocie.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2008-08-02

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała nr XXXIV/284/09 Rady Gminy w Przasnyszu z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przasnysz dla fragmentu miejscowości Grabowo i Stara Krępa.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2008-08-02

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała nr XXXIV/283/09 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przasnysz - części wsi Leszno.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2008-08-02

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała nr XXXII/360/2009 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 19 czerwca 2009r. w sprawie dotyczącej złożonego przez Państwa Annę i Andrzeja Wiśniewskich wezwania do usunięcia naruszenia prawa oraz uchylenia uchwały Nr XIX/203/2008 z dnia 8 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gruntów położonych we wsi Kleszewo (Północ) w gminie Pułtusk.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2008-08-02

Zobacz treść planu (PDF)