42 planów oznaczono "Bolesławiec"

Wyników 1 - 30 z 42

MPZP Bolesławiec, w obrębie ulic: Dolne Młyny-Jezierskiego - Wróblewskiego - wyrok WSA (data publikacji: 2014-10-09)x

Kategoria: gm. Bolesławiec

mpzpWyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 424/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 4 października 2013r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miasta Bolesławiec nr XXX/227/2012 z dnia 28 listopada 2012 r. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego w obrębie ulic: Dolne Młyny-Jezierskiego - Wróblewskiego w Bolesławcu


Data uchwalenia: 2013-10-4
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-10-09

Zobacz treść planu (PDF).

 


MPZP Suszki

Kategoria: gm. Bolesławiec

mpzpUchwała nr XXXVI/280/14 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 24 września 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Suszki.


Data uchwalenia: 2014-09-24
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-10-06

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf


MPZP Bolesławiec, trasa rowerowa Kruszyn – Łaziska oraz tereny pod obiekty publiczne (data publikacji: 2014-05-09)

Kategoria: gm. Bolesławiec

mpzpUchwała nr XXXII/259/14 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego trasy rowerowej Kruszyn – Łaziska oraz terenów pod obiekty publiczne Gminy Bolesławiec


Data uchwalenia: 2014-04-30
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-05-09

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.jpg
Zalacznik2.jpg
Zalacznik3.jpg
Zalacznik4.jpg
Zalacznik5.jpg
Zalacznik6.jpg
Zalacznik7.jpg
Zalacznik8.jpg
Zalacznik9.jpg
Zalacznik10.jpg
Zalacznik11.jpg


MPZP Bolesławiec - w kwartale ulic: Staroszkolnej, Chrobrego, Polna w Bolesławcu

Kategoria: gm. Bolesławiec

mpzpUchwała nr XLVIII/388/2014 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego w kwartale ulic: Staroszkolnej, Chrobrego, Polna w Bolesławcu


Data uchwalenia: 2014-02-26
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-03-18

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf


MPZP Bolesławiec - w kwartale ulic: Jeleniogórska, Podgórna, Zwycięstwa

Kategoria: gm. Bolesławiec

mpzpUchwała nr XLVIII/387/2014 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego w kwartale ulic: Jeleniogórska, Podgórna, Zwycięstwa w Bolesławcu


Data uchwalenia: 2014-02-26
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-03-10

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Bolesławiec, dla wsi Łąka w części dotyczącej działek nr 91, 93/1, 93/3, 94/1, 95 i 96

Kategoria: gm. Bolesławiec

mpzp Uchwała nr XXIV/186/13 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 5 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łąka w części dotyczącej działek nr 91, 93/1, 93/3, 94/1, 95 i 96.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-07-11

Zobacz treść planu (PDF).

Załącznik 1


MPZP Bolesławiec - Łąka w części dotyczącej działek nr 91,93/1,93/3,94/1,95 i 96 - rozstrzygnięcie nadzorcze

Kategoria: gm. Bolesławiec

mpzpRozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.6.8.2013.GD1 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 9 lipca 2013r. stwierdzające nieważność § 5 ust. 9 pkt 4 lit. c we fragmencie „warunkami określonymi przez administratora sieci oraz”; § 5 ust. 9 pkt 7 lit. b we fragmencie „z zachowaniem warunków technicznych wydanych przez zarządcę sieci energetycznej”; § 6 ust. 4 pkt 2 we fragmencie „za zgodą zarządcy terenu”; § 6 ust. 5 pkt 3 we fragmencie „za zgodą zarządcy drogi” uchwały Nr XXIV/186/13 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 5 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łąka w części dotyczącej działek nr 91,93/1,93/3,94/1,95 i 96.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-07-11

Zobacz treść planu (PDF).

 


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Bolesławiec- ul. T. Kościuszki

Kategoria: gm. Bolesławiec

mpzpUchwała nr XXXV/289/2013 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 27 marca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego przy ulicy T. Kościuszki w Bolesławcu.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-05-31
 
 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Bolesławiec ul. Dolne Młyny, Jezierskiego, Wróblewskiego

Kategoria: gm. Bolesławiec

mpzp uchwała nr XXX/227/2012 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego w obrębie ulic: Dolne Młyny – Jezierskiego – Wróblewskiego w Bolesławcu


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-05-09

Zobacz treść planu (PDF).


MPZP Bolesławiec, trasa rowerowa Kruszyn – Łaziska oraz tereny pod obiekty publiczne

Kategoria: gm. Bolesławiec

mpzpUchwała nr XXI/162/13 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego trasy rowerowej Kruszyn – Łaziska oraz terenów pod obiekty publiczne Gminy Bolesławiec


Data uchwalenia: 2013-02-28
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-04-18

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.jpg
Zalacznik2.jpg
Zalacznik3.jpg
Zalacznik4.jpg
Zalacznik5.jpg
Zalacznik6.jpg
Zalacznik7.jpg
Zalacznik8.jpg
Zalacznik9.jpg
Zalacznik10.jpg
Zalacznik11.jpg


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Bolesławiec, w rejonie ulicy Widok

Kategoria: gm. Bolesławiec

mpzpUchwała nr XXX/226/2012 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego przy ulicy Widok w Bolesławcu.

 

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-02-26

Zobacz treść planu (PDF).


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Bolesławiec, w rejonie ulicy St. Starzyńskiego

Kategoria: gm. Bolesławiec

mpzpUchwała nr XXIX/209/2012 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 31 października 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego przy ul. St. Starzyńskiego w Bolesławcu.

 

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-02-14

Renta planistyczna:

Określa się następujące stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 647  późn. zm.):

1) w wysokości 30 % dla terenów:

a) E-MN1 do E-MN5 ,

b) E-MU1 i E-MU2 ;

2) w wysokości 1 % dla terenów:

a) E-ZP ,

b) E-KDD1 , E-KDD2 oraz E-KDD3 ,

c) E-Kp ,

d) E-W .

Zobacz treść planu (PDF).


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Bolesławiec, w rejonie ulic Jana Pawła II - Staroszkolna - Piastów

Kategoria: gm. Bolesławiec

mpzpUchwała nr XXIII/177/2012 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 30 maja 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego w obrębie ulic: Jana Pawła II - Staroszkolna - Piastów w Bolesławcu.

 

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-06-19

Renta planistyczna:

Określa się następujące stawki procentowe  od wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu, służące naliczeniu i pobraniu jednorazowej opłaty zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 

1) w jednostce urbanistycznej „A”, w wysokości 30% dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami:

a) A-U1 i A-U2,

b) A-KS;

2) w jednostce urbanistycznej „C”, w wysokości:

a) 10% dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami:

− C-MWn1, C-MWn2 i C-MWn3,

− C-MWs,

− C-MWw,

b) 30% dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami:

− C-MU1, C-MU2 i C-MU3,

− C-U1 do C-U4;

3) w jednostce urbanistycznej „D”, w wysokości:

a) 10% dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami:

− D-MN1 do D-MN4,

− D-MWn1, D-MWn2 i D-MWn3,

− D-MWs;

b) 30% dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami:

− D-MU1 i D-MU2,

− D-U1, D-U2 i D-U3;

4) dla pozostałych terenów wyznaczonych w planie -

w wysokości 1%.

Zobacz treść planu (PDF).


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Bolesławiec, w obrębie ulic: Karola Miarki - Komuny Paryskiej - Garncarska

Kategoria: gm. Bolesławiec

mpzpUchwała nr XXII/171/12 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego w obrębie ulic: Karola Miarki - Komuny Paryskiej - Garncarska w Bolesławcu.

 

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-06-06

Zobacz treść planu (PDF).


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Trzebień Mały

Kategoria: gm. Bolesławiec

mpzpUchwała nr XIII/90/12 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsi Trzebień Mały.

 

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-04-13

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową stanowiącą podstawę do określania opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 20%.

Zobacz treść planu (PDF).


MPZP Bolesławiec - w obrębie ulic: Dolne Młyny-Jezierskiego-Wróblewskiego - wyrok WSA

Kategoria: gm. Bolesławiec

mpzpWyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 448/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 8 listopada 2011r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miasta Bolesławiec nr VII/39/11 z dnia 30 marca 2011 r. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego w obrębie ulic: Dolne Młyny-Jezierskiego-Wróblewskiego w Bolesławcu


Data uchwalenia: 2011-11-8
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-02-17

Zobacz treść planu (PDF).

 


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Bolesławiec, osiedle Przylesie

Kategoria: gm. Bolesławiec

mpzpUchwała nr XVII/133/11 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego przy osiedlu Przylesie w Bolesławcu.

 

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-01-27

Zobacz treść planu (PDF).


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Bolesławiec, w rejonie ulicy St. Starzyńskiego (opublikowano: 2011-11-17)

Kategoria: gm. Bolesławiec

mpzpUchwała nr XIV/91/11 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 września 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego przy ulicy St. Starzyńskiego w Bolesławcu.

 

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-11-17

Zobacz treść planu (PDF).

Załącznik 1

Załącznik 2


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Rakowice

Kategoria: gm. Bolesławiec

mpzpUchwała nr IX/53/11 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rakowice, w części dotyczącej działek nr: 380/282, 380/283, 254, 255/1, 255/2, 255/3, 255/4 i 269.

 

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-10-06

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 1%.

Zobacz treść planu (PDF).

Załącznik 1 - mapa


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Chościszowice

Kategoria: gm. Bolesławiec

mpzpUchwała nr IX/52/11 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chościszowice, w części dotyczącej działek nr 85,115 i 116.

 

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-10-06

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 0%.

Zobacz treść planu (PDF).

Załącznik 1 - mapa


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Łaziska (opublikowano: 2011-10-06)

Kategoria: gm. Bolesławiec

mpzpUchwała nr IX/51/11 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łaziska, w części dotyczącej działki nr 66/2.

 

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-10-06

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 20%.

Zobacz treść planu (PDF).

Załącznik 1 


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Bolesławiec, w obrębie ulic: II Armii Wojska Polskiego - Zabobrze

Kategoria: gm. Bolesławiec

mpzpUchwała nr XIII/84/11 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego w obrębie ulic: II Armii Wojska Polskiego - Zabobrze w Bolesławcu.

 

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-10-06

Zobacz treść planu (PDF).

Załącznik 1

Załącznik 2 


MPZP Bolesławiec - ulica Widok - rozstrzygnięcie nadzorcze

Kategoria: gm. Bolesławiec

mpzpRozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.504.2011.MW2 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 27 czerwca 2011r. stwierdzające nieważność uchwały Rady Miasta Bolesławiec z dnia 25 maja 2011 r. nr IX/52/11w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego przy ulicy Widok w Bolesławcu.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-06-30

Zobacz treść planu (PDF).


Akt.pdf


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Bolesławiec, w obrębie ulic: Dolne Młyny – Jezierskiego – Wróblewskiego

Kategoria: gm. Bolesławiec

mpzpUchwała nr VII/39/11 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 30 marca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego w obrębie ulic: Dolne Młyny – Jezierskiego – Wróblewskiego w Bolesławcu.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-05-24

Zobacz treść planu (PDF).

Załącznik 1


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Bolesławiec, w obrębie ulic: Jeleniogórska – Podgórna

Kategoria: gm. Bolesławiec

mpzpUchwała nr LIV/452/10 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w obrębie ulic: Jeleniogórska – Podgórna w Bolesławcu.

 

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-08-30

Zobacz treść planu (PDF).

Załącznik 1


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Bolesławiec, w obrębie ulic: Stokrotek - Różana

Kategoria: gm. Bolesławiec

mpzpUchwała nr LIV/450 /10 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w obrębie ulic: Stokrotek - Różana w Bolesławcu..

 

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-08-10

Zobacz treść planu (PDF).

Załącznik 1


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Bolesławiec, przy ul. Śluzowej

Kategoria: gm. Bolesławiec

mpzpUchwała nr LII/432/10 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 26 maja 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego przy ul. Śluzowej w Bolesławcu.

 

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-08-03

Zobacz treść planu (PDF).

Załącznik 1 - mapa


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Bolesławiec, przy ul. Przemysłowej

Kategoria: gm. Bolesławiec

mpzpUchwała nr LII/431/10 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 26 maja 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego przy ul. Przemysłowej w Bolesławcu.

 

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-08-03

Zobacz treść planu (PDF).

Załącznik 1


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Bolesławiec, osiedle Staszica

Kategoria: gm. Bolesławiec

mpzpUchwała nr LII/430/10 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 26 maja 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu osiedla Staszica w Bolesławcu.

 

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-08-03

Zobacz treść planu (PDF).

Załącznik 1


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Bolesławiec, w obrębie ulic: Łokietka – Górne Młyny – Mała – Piaskowa

Kategoria: gm. Bolesławiec

mpzpUchwała nr LII/433/10 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 26 maja 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w obrębie ulic: Łokietka – Górne Młyny – Mała – Piaskowa w Bolesławcu. 

 

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-08-03

Zobacz treść planu (PDF).

Załącznik 1


EasyTagCloud v2.4 Free