mpzpRozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.504.2011.MW2 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 27 czerwca 2011r. stwierdzające nieważność uchwały Rady Miasta Bolesławiec z dnia 25 maja 2011 r. nr IX/52/11w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego przy ulicy Widok w Bolesławcu.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-06-30

Zobacz treść planu (PDF).


Akt.pdf