mpzpUchwała nr XXXV/289/2013 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 27 marca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego przy ulicy T. Kościuszki w Bolesławcu.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-05-31