81 planów oznaczono "Chełmiec"

Wyników 1 - 30 z 81

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Chełmiec II - Biczyce Dolne (data publikacji: 2013-07-26)

Kategoria: gm. Chełmiec

mpzpUchwała nr XXXII/554/2013 Rady Gminy Chełmiec z dnia 16 lipca 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec II” w Gminie Chełmiec – we wsi Biczyce Dolne.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-07-26

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową stanowiącą podstawę do naliczenia opłat, o których mowa w art. 36 ust. 4 „ustawy” w wysokości - 10 %.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Dąbrowa

Kategoria: gm. Chełmiec

mpzpUchwała nr XXIX/533/2013 Rady Gminy Chełmiec z dnia 15 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmiec we wsi Dąbrowa.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-04-30

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową stanowiącą podstawę do naliczenia opłat, o których mowa w art. 36 ust. 4 „ustawy” w wysokości – 15%.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wielopole, Wielogłowy, Dąbrowa, Kurów (data publikacji: 2013-04-30)

Kategoria: gm. Chełmiec

mpzpUchwała nr XXIX/532/2013 Rady Gminy Chełmiec z dnia 15 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmiec w sołectwach Wielopole-Wielogłowy-Dąbrowa-Kurów.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-04-30

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową stanowiącą podstawę do naliczenia opłat, o których mowa w art. 36 ust. 4 „ustawy” w wysokości – 15 %.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Chełmiec V - Librantowa, Paszyn i Wielopole

Kategoria: gm. Chełmiec

mpzpUchwała nr XXVI/473/2013 Rady Gminy Chełmiec z dnia 5 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec V” w Gminie Chełmiec – we wsi Librantowa, Paszyn i Wielopole.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-04-10

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową stanowiącą podstawę do naliczenia opłat, o których mowa w „ustawie” w wysokości 10 %.

Zobacz treść planu (PDF)


Zalacznik1.pdf
Zalacznik3.pdf
Zalacznik2.pdf


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Chełmiec VI - Świniarsko (data publikacji: 2013-02-14)

Kategoria: gm. Chełmiec

mpzpUchwała nr XXVI/474/2013 Rady Gminy Chełmiec z dnia 5 lutego 2013r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec VI” w Gminie Chełmiec – we wsi Świniarsko.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-02-14

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową stanowiącą podstawę do naliczenia opłat, o których mowa w „ustawie” dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej „MN” - 10 %, dla terenu usług „U”– 15 %.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Paszyn

Kategoria: gm. Chełmiec

mpzpUchwała nr XXVI/472/2013 Rady Gminy Chełmiec z dnia 5 lutego 2013r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Paszyn – Gmina Chełmiec.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-02-14

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową stanowiącą podstawę do naliczenia opłat, o których mowa w art. 36 ust. 4 „ustawy” w wysokości - 10 %.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Chełmiec IV - Chomranice

Kategoria: gm. Chełmiec

mpzpUchwała nr XXVI/471/2013 Rady Gminy Chełmiec z dnia 5 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec IV” w Gminie Chełmiec – we wsi Chomranice.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-02-14

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową stanowiącą podstawę do naliczenia opłat, o których mowa w art. 36 ust. 4 „ustawy” dla terenu objętego planem w wysokości 10 %.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Chełmiec V - Wielopole

Kategoria: gm. Chełmiec

mpzpUchwała nr XXV/463/2012 Rady Gminy Chełmiec z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec V” w Gminie Chełmiec – we wsi Wielopole.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-12-28

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową stanowiącą podstawę do naliczenia opłat, o których mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz.U. z dnia 12 czerwca 2012r. poz. 647) – 15 %.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Chełmiec II - Biczyce Górne, Biczyce Dolne i Chełmiec

Kategoria: gm. Chełmiec

mpzpUchwała nr XXII/383/2012 Rady Gminy Chełmiec z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec II” w Gminie Chełmiec – we wsi Biczyce Górne, Biczyce Dolne i Chełmiec.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-09-11

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową stanowiącą podstawę do naliczenia opłat, o których mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej „MN” - 10%.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Chełmiec V - Dąbrowa, Januszowa, Librantowa i Wielogłowy

Kategoria: gm. Chełmiec

mpzpUchwała nr XXII/386/2012 Rady Gminy Chełmiec z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec V” w Gminie Chełmiec – we wsi Dąbrowa, Januszowa, Librantowa i Wielogłowy.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-09-11

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową stanowiącą podstawę do naliczenia opłat, o których mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) dla terenów oznaczonych symbolami „MN” i „MN/U” – 10%, dla terenów usług „U” – 15%, dla terenów „P/RU” – 20%.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf
Zalacznik4.pdf
Zalacznik5.pdf
Zalacznik6.pdf


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Chełmiec V - Wielogłowy (data publikacji: 2012-09-11)

Kategoria: gm. Chełmiec

mpzpUchwała nr XXII/389/2012 Rady Gminy Chełmiec z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec V” w Gminie Chełmiec – w Wielogłowach.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-09-11

Renta planistyczna:

Ustala się wysokość opłaty wyrażoną w stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu, o której mowa w art.36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z póź. zm) – 10 %.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Chełmiec VI - Biczyce Górne, Niskowa, Świniarsko i Trzetrzewina

Kategoria: gm. Chełmiec

mpzpUchwała nr XXII/387/2012 Rady Gminy Chełmiec z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec VI” w Gminie Chełmiec – we wsi Biczyce Górne, Niskowa, Świniarsko i Trzetrzewina.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-09-11

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową stanowiącą podstawę do naliczenia opłat, o których mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej „MN” - 10%, dla terenu usług komercyjnych „UK”– 15%.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf
Zalacznik4.pdf
Zalacznik5.pdf
Zalacznik6.pdf


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Chełmiec IV - Krasne Potockie (data publikacji: 2012-09-11)

Kategoria: gm. Chełmiec

mpzpUchwała nr XXII/385/2012 Rady Gminy Chełmiec z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec IV” w Gminie Chełmiec – we wsi Krasne Potockie.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-09-11

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową stanowiącą podstawę do naliczenia opłat, o których mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) dla terenu objętego planem – 10%.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Chełmiec III - Piątkowa (data publikacji: 2012-09-11)

Kategoria: gm. Chełmiec

mpzpUchwała nr XXII/384/2012 Rady Gminy Chełmiec z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec III” w Gminie Chełmiec – we wsi Piątkowa.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-09-11

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową stanowiącą podstawę do naliczenia opłat, o których mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) dla terenu objętego planem – 10 %.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Chełmiec IV - Krasne Potockie (data publikacji: 2012-07-17)

Kategoria: gm. Chełmiec

mpzpUchwała nr XXI/350/2012 Rady Gminy Chełmiec z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec IV” w Gminie Chełmiec – we wsi Krasne Potockie.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-07-17

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową stanowiącą podstawę do naliczenia opłat, o których mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – 10 %.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Chełmiec III - Piątkowa i Paszyn

Kategoria: gm. Chełmiec

mpzpUchwała nr XXI/348/2012 Rady Gminy Chełmiec z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec III” w Gminie Chełmiec – we wsi Piątkowa i Paszyn.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-07-17

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową stanowiącą podstawę do naliczenia opłat, o których mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z póź. zm) dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – 10 %.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Chełmiec II - Chełmiec (data publikacji: 2012-07-17 II)

Kategoria: gm. Chełmiec

mpzpUchwała nr XXI/347/2012 Rady Gminy Chełmiec z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec II” w Gminie Chełmiec – we wsi Chełmiec.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-07-17

Renta planistczna:

Ustala się stawkę procentową stanowiącą podstawę do naliczenia opłat, o których mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej „MN” - 10 %.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Chełmiec II - Chełmiec (data publikacji: 2012-07-17)

Kategoria: gm. Chełmiec

mpzpUchwała nr XXI/346/2012 Rady Gminy Chełmiec z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec II” w Gminie Chełmiec – we wsi Chełmiec.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-07-17

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową stanowiącą podstawę do naliczenia opłat, o których mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm) - 1%.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wielopole, Wielogłowy, Dąbrowa, Kurów (data publikacji: 2012-07-17)

Kategoria: gm. Chełmiec

mpzpUchwała nr XXI/345/2012 Rady Gminy Chełmiec z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmiec w sołectwach Wielopole-Wielogłowy-Dąbrowa-Kurów.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-07-17

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową stanowiącą podstawę do naliczenia opłat, o których mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z póź. zm) dla terenów usług komercyjnych – 15 %.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Chełmiec V - Piątkowa, Paszyn i Wielogłowy

Kategoria: gm. Chełmiec

mpzpUchwała nr XXI/351/2012 Rady Gminy Chełmiec z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec V” w Gminie Chełmiec – we wsi Piątkowa, Paszyn i Wielogłowy.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-07-17

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową stanowiącą podstawę do naliczenia opłat, o których mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) dla terenów objętych planem - 10 %.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf
Zalacznik4.pdf
Zalacznik5.pdf


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Chełmiec VI - Kunów (data publikacji: 2012-07-17)

Kategoria: gm. Chełmiec

mpzpUchwała nr XXI/353/2012 Rady Gminy Chełmiec z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec VI” w Gminie Chełmiec – we wsi Kunów.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-07-17

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową stanowiącą podstawę do naliczenia opłat, o których mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80  poz. 717 z późn. zm.) – 10 %.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Chełmiec VI - Biczyce Górne i Trzetrzewina

Kategoria: gm. Chełmiec

mpzpUchwała nr XXI/352/2012 Rady Gminy Chełmiec z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec VI” w Gminie Chełmiec – we wsi Biczyce Górne i Trzetrzewina.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-07-17

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową stanowiącą podstawę do naliczenia opłat, o których mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z póź. zm) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej „MN” - 10 %.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf
Zalacznik4.pdf


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Chełmiec II - Chełmiec (data publikacji: 2012-04-11)

Kategoria: gm. Chełmiec

mpzpUchwała nr XIX/313/2012 Rady Gminy Chełmiec z dnia 28 marca 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec II” w Gminie Chełmiec.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-04-11

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu jednorazowej opłaty z   tytułu wzrostu wartości nieruchomości objętej planem dla terenów oznaczonych symbolem UC w   wysokości 15%.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Chełmiec VI - Kunów i Trzetrzewina

Kategoria: gm. Chełmiec

mpzpUchwała nr XVII/259/2012 Rady Gminy Chełmiec z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec VI” w Gminie Chełmiec – we wsi Kunów i Trzetrzewina.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-02-10

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową stanowiącą podstawę do naliczenia opłat, o których mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z póź. zm) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej „MN” - 10 %, dla terenu usług komercyjnych „UK”– 15 %.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.jpg
Zalacznik2.jpg
Akt_reczny.pdf


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Chełmiec V - Dąbrowa, Librantowa i Wielopole

Kategoria: gm. Chełmiec

mpzpUchwała nr XVII/258/2012 Rady Gminy Chełmiec z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec V” w Gminie Chełmiec – we wsi Dąbrowa, Librantowa i Wielopole.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-02-10

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową stanowiącą podstawę do naliczenia opłat, o których mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z póź. zmianami) dla terenów objętych planem - 10 %.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.jpg
Zalacznik2.jpg
Zalacznik3.jpg
Zalacznik4.jpg
Akt_reczny.pdf


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Chełmiec III - Paszyn (data publikacji: 2012-02-10)

Kategoria: gm. Chełmiec

mpzpUchwała nr XVII/256/2012 Rady Gminy Chełmiec z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec III” w Gminie Chełmiec – we wsi Paszyn.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-02-10

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową stanowiącą podstawę do naliczenia opłat, o których mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z póź. zm) – 10 %.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.jpg
Akt_reczny.pdf


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Chełmiec II - Biczyce Górne (data publikacji: 2012-02-10)

Kategoria: gm. Chełmiec

mpzpUchwała nr XVII/255/2012 Rady Gminy Chełmiec z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec II” w Gminie Chełmiec – we wsi Biczyce Górne.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-02-10

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową stanowiącą podstawę do naliczenia opłat, o których mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z póź. zm) – 10 %.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.jpg
Akt_reczny.pdf


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Chełmiec II - Biczyce Dolne i Chełmiec

Kategoria: gm. Chełmiec

mpzpUchwała nr XVII/254/2012 Rady Gminy Chełmiec z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec II” w Gminie Chełmiec – we wsi Biczyce Dolne i Chełmiec.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-02-10

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową stanowiącą podstawę do naliczenia opłat, o których mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z póź. zm) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej „MN” - 10 %, dla terenu usług komercyjnych „UK” – 15 %.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.jpg
Zalacznik2.jpg
Akt_reczny.pdf


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Chełmiec II - Chełmiec (data publikacji: 2012-02-10)

Kategoria: gm. Chełmiec

mpzpUchwała nr XVII/253/2012 Rady Gminy Chełmiec z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec II” w Gminie Chełmiec.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-02-10

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości objętej planem dla terenów oznaczonych symbolem UC/MN w wysokości 15 %.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.jpg
Akt_reczny.pdf


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Chełmiec III - Chełmiec

Kategoria: gm. Chełmiec

mpzpUchwała nr XVI/244/2011 Rady Gminy Chełmiec z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec III” w Gminie Chełmiec.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-12-28

Zobacz treść planu (PDF)


EasyTagCloud v2.4 Free