mpzpUchwała nr XVI/244/2011 Rady Gminy Chełmiec z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec III” w Gminie Chełmiec.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-12-28

Zobacz treść planu (PDF)