mpzpUchwała nr XXXII/560/2013 Rady Gminy Chełmiec z dnia 16 lipca 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec IV” w Gminie Chełmiec – we wsi Chomranice


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-07-26

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf