85 planów oznaczono "Kraków"

Wyników 1 - 30 z 85

MPZP Kraków - rejon Św. Jacka - Twardowskiego

Kategoria: gm. Kraków

mpzpUchwała nr CXII/1698/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 lipca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Rejon Św. Jacka - Twardowskiego”.


Data uchwalenia: 2014-07-9
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-21

Zobacz treść planu (PDF).

 


MPZP Błonia Krakowskie

Kategoria: gm. Kraków

mpzpUchwała nr CXII/1699/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 lipca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Błonia Krakowskie”.


Data uchwalenia: 2014-07-9
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-17

Zobacz treść planu (PDF).

 


MPZP Kraków - Stare Podgórze - Czyżówka

Kategoria: gm. Kraków

mpzpUchwała nr XCVII/1452/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Stare Podgórze - Czyżówka”


Data uchwalenia: 2014-02-20
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-02-26

Zobacz treść planu (PDF).

 


MPZP Kraków - Zakopiańska - Zawiła

Kategoria: gm. Kraków

mpzpUchwała nr XCVII/1451/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Zakopiańska - Zawiła”


Data uchwalenia: 2014-02-19
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-02-26

Zobacz treść planu (PDF).

 


Kraków - geoportal

Kategoria: Geoportal

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Kraków - Centrum Nowej Huty

Kategoria: gm. Kraków

mpzpUchwała nr XCII/1362/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Centrum Nowej Huty” w Krakowie


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-12-16

Zobacz treść planu (PDF).

 


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Kraków - Stare Podgórze - Mateczny

Kategoria: gm. Kraków

mpzpUchwała nr XCII/1363/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Stare Podgórze – Mateczny ”


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-12-16

Zobacz treść planu (PDF).

 


Kraków - Stare Podgórze - Wzgórze Lasoty

Kategoria: gm. Kraków

mpzpUchwała nr XC/1326/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Stare Podgórze – Wzgórze Lasoty ”.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-12-03

Zobacz treść planu (PDF).

 Kraków - geoportal


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Kraków - Rajsko

Kategoria: gm. Kraków

mpzpUchwała nr XC/1325/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Rajsko”.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-11-29

Zobacz treść planu (PDF).

 Kraków - geoportal


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Kraków - Stare Podgórze - Krzemionki

Kategoria: gm. Kraków

mpzpUchwała nr XC/1324/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Stare Podgórze - Krzemionki”


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-11-29

Zobacz treść planu (PDF).

 


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Kraków - Stare Podgórze - Limanowskiego

Kategoria: gm. Kraków

mpzpUchwała nr XC/1323/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Stare Podgórze – Limanowskiego''


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-11-29

Zobacz treść planu (PDF).

 


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Kraków - III Kampus UJ - Wschód

Kategoria: gm. Kraków

mpzpObwieszczenie Rady Miasta Krakowa z dnia 23 października 2013r. w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr LXXXIII/817/05 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „III Kampus UJ – Wschód”.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-11-22

Zobacz treść planu (PDF).

 Kraków - geoportal


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Kraków - Swoszowice Uzdrowisko - 23.11.2013

Kategoria: gm. Kraków

mpzpObwieszczenie Rady Miasta Krakowa z dnia 23 października 2013r. w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XII/130/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Swoszowice Uzdrowisko” oraz przyjęcia i ogłoszenia ujednoliconego rysunku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Swoszowice Uzdrowisko”.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-11-22

Zobacz treść planu (PDF).

 


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Kraków - Stare Podgórze - Kalwaryjska

Kategoria: gm. Kraków

mpzpUchwała nr LXXXVIII/1306/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Stare Podgórze – Kalwaryjska ”


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-11-21

Zobacz treść planu (PDF).

 Kraków - geoportal


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Kraków - Prądnik Czerwony – Północ

Kategoria: gm. Kraków

mpzpUchwała nr LXXXIII/1262/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 września 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Prądnik Czerwony – Północ”


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-10-04

Zobacz treść planu (PDF)

 Kraków - geoportal


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Kraków - XX Pijarów

Kategoria: gm. Kraków

mpzpUchwała nr LXXXI/1237/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 września 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Rejon ulicy XX Pijarów”.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-09-30

Renta planistyczna:

Stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu, ustala się w wysokości 30%.

Zobacz treść planu (PDF)

 Kraków - geoportal


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Kraków - Bulwary Wisły

Kategoria: gm. Kraków

mpzpUchwała nr LXXXI/1240/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 września 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Bulwary Wisły”.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-09-27

Renta planistyczna:

Stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, w związku z uchwaleniem planu, ustala się dla wszystkich terenów objętych granicami planu w wysokości 30%.

Zobacz treść planu (PDF)

 Kraków - geoportal


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Kraków - Polana Żywiecka

Kategoria: gm. Kraków

mpzpUchwała nr LXXXI/1239/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 września 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Polana Żywiecka”.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-09-26

Renta planistyczna:

Ustala się wysokość stawki procentowej służącej naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu - 30%.

Zobacz treść planu (PDF)

 Kraków - geoportal


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Kraków - Borek Fałęcki - Północ

Kategoria: gm. Kraków

mpzpUchwała nr LXXXI/1238/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 września 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Borek Fałęcki - Północ”


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-09-26

Zobacz treść planu (PDF)

 


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Czyżyny – Łęg

Kategoria: gm. Kraków

mpzpUchwała nr LXXX/1219/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Czyżyny – Łęg”.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-09-12

Renta planistyczna:

Na podstawie art. 15 ust. 2 pkt 12) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) na całym obszarze planu ustala się wysokość stawki procentowej, o której mowa w art. 36 ust. 4 tej ustawy, na poziomie 30%.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Kraków - Małe Błonia

Kategoria: gm. Kraków

mpzpUchwała nr LXXIX/1184/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 lipca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Małe Błonia”


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-07-19

Zobacz treść planu (PDF).

Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf


Kraków - geoportal


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Kraków - Swoszowice-Uzdrowisko

Kategoria: gm. Kraków

mpzpuchwała nr LXXIX/1181/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 lipca 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Swoszowice-Uzdrowisko"


Data publikacji w dzienniku urzędowym:2013-07-18

Zobacz treść planu (PDF).


ZalacznikIV.pdf
ZalacznikI.pdf
ZalacznikII.pdf
ZalacznikIII.pdf


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Kraków - Lubomirskiego, Beliny, Prażmowskiego

Kategoria: gm. Kraków

mpzpUchwała nr LXXIX/1183/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 lipca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Lubomirskiego – Beliny – Prażmowskiego”.


Data publikacji w dzienniku urzędowym:2013-07-18

Zobacz treść planu (PDF).

Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf

Kraków - geoportal


MPZP Kraków - Rejon Cmentarza Podgórskiego

Kategoria: gm. Kraków

mpzpUchwała nr LXXVII/1130/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Rejon Cmentarza Podgórskiego”.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-07-18

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf


MPZP Prokocim – Bieżanowska

Kategoria: gm. Kraków

mpzpUchwała nr LXXVII/1124/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Prokocim – Bieżanowska”.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-07-10

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf


MPZP Bieżanów – Drożdżownia

Kategoria: gm. Kraków

mpzpUchwała nr LXXVII/1127/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Bieżanów – Drożdżownia”.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-07-09

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf


MPZP III Kampus UJ – Wschód

Kategoria: gm. Kraków

mpzpUchwała nr LXXVII/1129/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „III Kampus UJ – Wschód”.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-07-09

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf
Zalacznik4.pdf


MPZP Wielicka - Wschód

Kategoria: gm. Kraków

mpzpUchwała nr LXXVII/1131/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Wielicka - Wschód”.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-07-09

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf


MPZP Wileńska

Kategoria: gm. Kraków

mpzpUchwała nr LXXVII/1128/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Wileńska”.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-07-09

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf


MPZP Czyżyny – Pas Startowy

Kategoria: gm. Kraków

mpzpUchwała nr LXXVII/1132/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Czyżyny – Pas Startowy”.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-07-09

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf


EasyTagCloud v2.4 Free