mpzpUchwała nr XCVII/1451/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Zakopiańska - Zawiła”


Data uchwalenia: 2014-02-19
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-02-26

Zobacz treść planu (PDF).