55 planów oznaczono "Toruń"

Wyników 1 - 30 z 55

MPZP Toruń - dla terenu położonego pomiędzy ulicami: Gregorkiewicza, Przy Kaszowniku, Dobrzyńską i Placem Św. Katarzyny

Kategoria: pow. Toruń

mpzpUchwała nr 823/14 Rady Miasta Torunia z dnia 24 lipca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy ulicami: Gregorkiewicza, Przy Kaszowniku, Dobrzyńską i Placem Św. Katarzyny w Toruniu.


Data uchwalenia: 2014-07-24
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-31

Zobacz treść planu (PDF).

 


MPZP Toruń - dla terenów położonych przy ulicy Winnej oraz w rejonie Fortu I

Kategoria: pow. Toruń

mpzpUchwała nr 822/14 Rady Miasta Torunia z dnia 24 lipca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ulicy Winnej oraz w rejonie Fortu I w Toruniu.


Data uchwalenia: 2014-07-24
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-31

Zobacz treść planu (PDF).

 


MPZP Toruń - dla terenu położonego pomiędzy ulicami: Lubicką, Waryńskiego, Antczaka i Pułaskiego

Kategoria: pow. Toruń

mpzpUchwała nr 821/14 Rady Miasta Torunia z dnia 24 lipca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy ulicami: Lubicką, Waryńskiego, Antczaka i Pułaskiego w Toruniu.


Data uchwalenia: 2014-07-24
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-31

Zobacz treść planu (PDF).

 


MPZP Toruń - w rejonie ulic: Popiela i Rusa

Kategoria: pow. Toruń

mpzpUchwała nr 788/14 Rady Miasta Torunia z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulic: Popiela i Rusa w Toruniu.


Data uchwalenia: 2014-06-26
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-04

Zobacz treść planu (PDF).

 


MPZP Toruń - „Pawia-Przysiecka” dla obszaru położonego pomiędzy: granicą administracyjną miasta, ulicami Szosą Chełmińską i Słowiczą oraz terenem kolejowym

Kategoria: pow. Toruń

mpzpUchwała nr 789/14 Rady Miasta Torunia z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pawia-Przysiecka” dla obszaru położonego pomiędzy: granicą administracyjną miasta, ulicami Szosą Chełmińską i Słowiczą oraz terenem kolejowym w Toruniu.


Data uchwalenia: 2014-06-26
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-04

Zobacz treść planu (PDF).

 


MPZP Toruń - w rejonie ulic: Szosy Okrężnej, Polnej, Morycińskiego i Trasy Średnicowej

Kategoria: pow. Toruń

mpzpUchwała nr 719/14 Rady Miasta Torunia z dnia 20 marca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: Szosy Okrężnej, Polnej, Morycińskiego i Trasy Średnicowej w Toruniu.


Data uchwalenia: 2014-03-20
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-03-26

Zobacz treść planu (PDF).

 


MPZP Toruń - Łódzka - Lipnowska

Kategoria: pow. Toruń

mpzpUchwała nr 660/13 Rady Miasta Torunia z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Łódzka – Lipnowska”, dla terenu położonego w rejonie ulic: Łódzkiej, Lipnowskiej i Włocławskiej w Toruniu.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-12-30

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1a.pdf
Zalacznik1b.pdf
Zalacznik1c.pdf


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Toruń - Podgórska - Strzałowa

Kategoria: pow. Toruń

mpzpUchwała nr 646/13 Rady Miasta Torunia z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Podgórska-Strzałowa” dla obszaru położonego w rejonie ulic Podgórskiej, Strzałowej i Gerwazego w Toruniu.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-11-27

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Toruń - ul. Dworcowa, Chrobrego, Fabryczna, Trasa Średnicowa

Kategoria: pow. Toruń

mpzpUchwała nr 645/13 Rady Miasta Torunia z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ulic: Dworcowej, Chrobrego, Fabrycznej i Trasy Średnicowej w Toruniu.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-11-27

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf


MPZP Toruń - „Chrzanowskiego”

Kategoria: pow. Toruń

mpzpUchwała nr 568/13 Rady Miasta Torunia z dnia 25 lipca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chrzanowskiego”, dla obszaru położonego pomiędzy linią kolejową do Lipna, Strugą Toruńską i wschodnią częścią terenu zakładu Elana w Toruniu.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-07-31

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf


MPZP Toruń - ul. Osiedlowa, Morycińskiego, trasa średnicowa

Kategoria: pow. Toruń

mpzpUchwała nr 540/13 Rady Miasta Torunia z dnia 23 maja 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ulicach: Osiedlowej, Morycińskiego i trasie średnicowej w Toruniu.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-05-31

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf


MPZP Toruń - w rejonie ulic: Al. Solidarności, Wały Gen. Sikorskiego i Uniwersyteckiej

Kategoria: pow. Toruń

mpzpUchwała nr 491/13 Rady Miasta Torunia z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Aleja Solidarności” dla terenu położonego w rejonie ulic: Al. Solidarności, Wały Gen. Sikorskiego i Uniwersyteckiej w Toruniu.


Data uchwalenia: 2013-02-21
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-02-28

Zobacz treść planu (PDF)

 


MPZP Toruń - dla terenów Miasteczka Uniwersyteckiego UMK

Kategoria: pow. Toruń

mpzpUchwała nr 471/12 Rady Miasta Torunia z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów Miasteczka Uniwersyteckiego UMK w Toruniu.


Data uchwalenia: 2012-12-28
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-01-10

Zobacz treść planu (PDF)

 


MPZP Toruń - dla odcinka ul. Poznańskiej oraz terenu położonego pomiędzy ul. Szubińską i ul. Gniewkowską

Kategoria: pow. Toruń

mpzpUchwała nr 450/12 Rady Miasta Torunia z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla odcinka ul. Poznańskiej oraz terenu położonego pomiędzy ul. Szubińską i ul. Gniewkowską w Toruniu.


Data uchwalenia: 2012-12-13
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-12-27

Zobacz treść planu (PDF)

 


MPZP Toruń - dla terenów położonych przy ul. Poznańskiej, pomiędzy ul. Parkową a ul. Środkową oraz pomiędzy terenami składowymi a ul. Młyńską

Kategoria: pow. Toruń

mpzpUchwała nr 449/12 Rady Miasta Torunia z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ul. Poznańskiej, pomiędzy ul. Parkową a ul. Środkową oraz pomiędzy terenami składowymi a ul. Młyńską w Toruniu.


Data uchwalenia: 2012-12-13
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-12-27

Zobacz treść planu (PDF)

 


MPZP Toruń - dla terenów położonych przy ul. M. Skłodowskiej-Curie i ul. Bukowej

Kategoria: pow. Toruń

mpzpUchwała nr 451/12 Rady Miasta Torunia z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ul. M. Skłodowskiej-Curie i ul. Bukowej w Toruniu.


Data uchwalenia: 2012-12-13
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-12-27

Zobacz treść planu (PDF)

 


MPZP Toruń - w rejonie ul.: Szosa Chełmińska, Podgórna, Legionów i Grudziądzka

Kategoria: pow. Toruń

mpzpUchwała nr 424/12 Rady Miasta Torunia z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Torunia dla terenów położonych w rejonie ul.: Szosa Chełmińska, Podgórna, Legionów i Grudziądzka.


Data uchwalenia: 2012-11-22
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-11-30

Zobacz treść planu (PDF)

 


MPZP Toruń - dla terenu położonego u zbiegu ul. Grudziądzkiej i ul. Szosa Chełmińska

Kategoria: pow. Toruń

mpzpUchwała nr 363/12 Rady Miasta Torunia z dnia 19 lipca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego u zbiegu ul. Grudziądzkiej i ul. Szosa Chełmińska w Toruniu.


Data uchwalenia: 2012-07-19
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-07-27

Zobacz treść planu (PDF)

 


MPZP Toruń - dla terenu położonego przy ul. Przelot

Kategoria: pow. Toruń

mpzpUchwała nr 362/12 Rady Miasta Torunia z dnia 19 lipca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Przelot w Toruniu.


Data uchwalenia: 2012-07-19
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-07-27

Zobacz treść planu (PDF)

 


MPZP Toruń - dla terenów położonych przy ul. Poznańskiej i ul. Kluczyki, ul. Poznańskiej i ul. Inowrocławskiej oraz przy ul. Drzymały

Kategoria: pow. Toruń

mpzpUchwała nr 361/12 Rady Miasta Torunia z dnia 19 lipca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ul. Poznańskiej i ul. Kluczyki, ul. Poznańskiej i ul. Inowrocławskiej oraz przy ul. Drzymały w Toruniu.


Data uchwalenia: 2012-07-19
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-07-27

Zobacz treść planu (PDF)

 


MPZP Inowrocław - w rejonie ul. Karola Marcinkowskiego i linii kolejowej Inowrocław-Toruń

Kategoria: gm. Inowrocław

mpzpUchwała nr XXIII/322/2012 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia w rejonie ul. Karola Marcinkowskiego i linii kolejowej Inowrocław-Toruń.


Data uchwalenia: 2012-06-28
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-07-12

Zobacz treść planu (PDF)

 


MPZP Aglomeracja Toruń

Kategoria: pow. Toruń

mpzpUchwała nr XXI/378/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 maja 2012r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Toruń.


Data uchwalenia: 2012-05-28
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-06-19

Zobacz treść planu (PDF)

 


MPZP Toruń - dla terenów położonych w rejonie ulic: Zdrojowej oraz Włocławskiej

Kategoria: pow. Toruń

mpzpUchwała nr 285/12 Rady Miasta Torunia z dnia 29 marca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ulic: Zdrojowej oraz Włocławskiej w Toruniu.


Data uchwalenia: 2012-03-29
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-04-20

Zobacz treść planu (PDF)

 


MPZP Wrzosy Leśne - Polana

Kategoria: pow. Toruń

mpzpUchwała nr 208/11 Rady Miasta Torunia z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Wrzosy Leśne - Polana” w Toruniu.


Data uchwalenia: 2011-11-24
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-12-21

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.docx
Zalacznik3.docx


MPZP Toruń - dla terenów położonych pomiędzy ul. Armii Ludowej, Gen. W. Andersa i „Trasą Staromostową”

Kategoria: pow. Toruń

mpzpUchwała nr 175/11 Rady Miasta Torunia z dnia 29 września 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych pomiędzy ul. Armii Ludowej, Gen. W. Andersa i „Trasą Staromostową” w Toruniu.


Data uchwalenia: 2011-09-29
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-10-12

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.jpg
Zalacznik2.docx
Zalacznik3.docx


MPZP Toruń - pomiędzy ul. Kozacką, ul. Grudziądzką, ul. Żwirki i Wigury a ul. Lotników oraz części terenu przyległego do ul. Grudziądzkiej na odcinku pomiędzy ul. Żwirki i Wigury a projektowaną trasą średnicową

Kategoria: pow. Toruń

mpzpUchwała nr 132/11 Rady Miasta Torunia z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy ul. Kozacką, ul. Grudziądzką, ul. Żwirki i Wigury a ul. Lotników oraz części terenu przyległego do ul. Grudziądzkiej na odcinku pomiędzy ul. Żwirki i Wigury a projektowaną trasą średnicową w Toruniu.


Data uchwalenia: 2011-06-30
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-10-11

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.docx
Zalacznik3.docx


MPZP Toruń - Bydgoskie Przedmieście - dla terenu ograniczonego ulicami: Szosa Bydgoska, Bydgoska, Danielewskiego, Rybaki oraz ujściem Portu Zimowego, linią brzegową Wisły i terenami rezerwowanymi pod zachodnią przeprawę mostową

Kategoria: pow. Toruń

mpzpUchwała nr 131/11 Rady Miasta Torunia z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu, ograniczonego ulicami: Szosa Bydgoska, Bydgoska, Danielewskiego, Rybaki oraz ujściem Portu Zimowego, linią brzegową Wisły i terenami rezerwowanymi pod zachodnią przeprawę mostową.


Data uchwalenia: 2011-06-30
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-09-22

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.docx
Zalacznik3.docx


MPZP Toruń - dla obszaru ograniczonego ulicami: Olsztyńską, Olimpijską, Szosą Lubicką oraz linią kolejową relacji Toruń-Sierpc

Kategoria: pow. Toruń

mpzpUchwała nr 109/11 Rady Miasta Torunia z dnia 12 maja 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ograniczonego ulicami: Olsztyńską, Olimpijską, Szosą Lubicką oraz linią kolejową relacji Toruń-Sierpc.


Data uchwalenia: 2011-05-12
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-08-02

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.docx
Zalacznik3.docx


MPZP Toruń - dla terenów położonych w rejonie ulic: Broniewskiego, Reja, Gagarina, Balonowej i Bema

Kategoria: pow. Toruń

mpzpUchwała nr 110/11 Rady Miasta Torunia z dnia 12 maja 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ulic: Broniewskiego, Reja, Gagarina, Balonowej i Bema w Toruniu.


Data uchwalenia: 2011-05-12
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-08-02

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.jpg
Zalacznik2.docx
Zalacznik3.docx


MPZP Toruń - w rejonie ulic: Żółkiewskiego, Skłodowskiej - Curie i Wschodniej

Kategoria: pow. Toruń

mpzpUchwała nr 112/11 Rady Miasta Torunia z dnia 2 czerwca 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ulic: Żółkiewskiego, Skłodowskiej - Curie i Wschodniej w Toruniu.


Data uchwalenia: 2011-06-2
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-07-26

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.jpg
Zalacznik2.docx
Zalacznik3.docx


EasyTagCloud v2.4 Free