mpzpUchwała nr 789/14 Rady Miasta Torunia z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pawia-Przysiecka” dla obszaru położonego pomiędzy: granicą administracyjną miasta, ulicami Szosą Chełmińską i Słowiczą oraz terenem kolejowym w Toruniu.


Data uchwalenia: 2014-06-26
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-04

Zobacz treść planu (PDF).