mpzpUchwała nr 788/14 Rady Miasta Torunia z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulic: Popiela i Rusa w Toruniu.


Data uchwalenia: 2014-06-26
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-04

Zobacz treść planu (PDF).