mpzpUchwała nr 822/14 Rady Miasta Torunia z dnia 24 lipca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ulicy Winnej oraz w rejonie Fortu I w Toruniu.


Data uchwalenia: 2014-07-24
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-31

Zobacz treść planu (PDF).