34 planów oznaczono "Wisła"

Wyników 1 - 30 z 34

MPZP Wisła - w rejonie ul. Chałupiańskiej

Kategoria: gm. Wisła

mpzpUchwała nr XXXV/552/2014 Rady Miasta Wisła z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta w rejonie ul. Chałupiańskiej


Data uchwalenia: 2014-02-27
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-03-05

Zobacz treść planu (PDF).

 


MPZP Wisła - 55/11, 55/24, 56/2, 56/3, 59/1, 5801/3, część dz. nr 5834 wraz z fragmentami ulic 1 Maja i Lipowej

Kategoria: gm. Wisła

mpzpUchwała nr XXXIII/513/2013 Rady Miasta Wisła z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego działki nr nr 55/11, 55/24, 56/2, 56/3, 59/1, 5801/3, część dz. nr 5834 wraz z fragmentami ulic 1 Maja i Lipowej w Wiśle - Centrum


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-12-31

Zobacz treść planu (PDF).

 


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Bieruń, w rejonie ul. Jagiełły, ul. Wiślanej i rzeki Wisły

Kategoria: gm. Bieruń

mpzpUchwała nr XV/2/2012 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 25 października 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie ul. Jagiełły, ul. Wiślanej i rzeki Wisły.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-12-06

Renta planistyczna:

Dla wszystkich terenów, położonych w obszarze objętym Planem, ustala się 30% (trzydzieści %) stawkę służącą do naliczania jednorazowych opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem Planu.

Zobacz treść planu (PDF)


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wisła - Obłaziec

Kategoria: gm. Wisła

mpzpUchwała nr XX/292/2012 Rady Miasta Wisły z dnia 27 września 2012r. w sprawie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar „Wisła - Obłaziec”.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-10-19

Renta planistyczna:

Dla terenów objętych planem ustala się 10 % stawkę służącą naliczaniu opłaty jednorazowej, o   której mowa w   art. 36 ust. 4   ustawy z   dnia 27   marca 2003 r. o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. poz. 647 z   2012 r.).

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wisła Malinka - Cieńków

Kategoria: gm. Wisła

mpzpUchwała nr XX/291/2012 Rady Miasta Wisły z dnia 27 września 2012r. w sprawie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar „Wisła Malinka - Cieńków”.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-10-19

Renta planistyczna:

Dla terenów objętych planem ustala się następujące stawki służące naliczaniu opłaty jednorazowej, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. poz. 647 z 2012 r.):
1) tereny o symbolach MN1 i MN2 – 30 %
2) tereny o symbolach MP i US1 – 20 %
3) pozostałe tereny objęte planem nie wymienione w pkt 1 i w pkt 2 – 5 %.

Zobacz treść planu (PDF).

Zalacznik1.pdf


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wisła Partecznik - Kamienny

Kategoria: gm. Wisła

mpzpUchwała nr XX/294/2012 Rady Miasta Wisły z dnia 27 września 2012r. w sprawie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar „Wisła Partecznik - Kamienny”.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-10-19

Renta planistyczna:

Dla terenów objętych planem ustala się następujące stawki służące naliczaniu opłaty jednorazowej, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. poz. 647 z 2012 r.):
1) tereny o symbolach MN1 – 30 %
2) tereny o symbolach MP i US1 – 20 %
3) pozostałe tereny objęte planem nie wymienione w pkt 1 i w pkt 2 – 5 %.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wisła Centrum – Skolnity

Kategoria: gm. Wisła

mpzpUchwała nr XX/293/2012 Rady Miasta Wisły z dnia 27 września 2012r. w sprawie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar „Wisła Centrum – Skolnity”.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-10-19

Renta planistyczna:

Dla terenów objętych planem ustala się następujące stawki służące naliczaniu opłaty jednorazowej, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. poz. 647 z 2012 r.):
1) tereny o symbolach MW, MN1 i UM – 30 %
2) tereny o symbolach U, US1, RM i UP – 20 %
3) pozostałe tereny objęte planem nie wymienione w pkt 1 i w pkt 2 – 5 %.

Zobacz treść planu (PDF).

Zalacznik1.pdf


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wisła Malinka - Zieleńska Polana

Kategoria: gm. Wisła

mpzpUchwała nr XIX/277/2012 Rady Miasta Wisły z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar "Wisła Malinka - Zieleńska Polana"


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-08-08

Renta planistyczna:

1. Dla terenów objętych planem ustala się następujące stawki służące naliczaniu opłaty jednorazowej, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami):
1) tereny o symbolach MN2 – 30 %
2) tereny o symbolach US1 i RM – 20 %
3) pozostałe tereny objęte planem nie wymienione w pkt 1 i w pkt 2 – 5 %.
2. Na terenach zabudowanych dopuszcza się możliwość zmiany parametrów i wskaźników zabudowy oraz zagospodarowania terenów objętych planem w zakresie 10 % wartości wyliczonych na podstawie parametrów i wskaźników ustalonych w planie.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wisła - Kubalonka

Kategoria: gm. Wisła

mpzpUchwała nr XVIII/262/2012 Rady Miasta Wisły z dnia 31 maja 2012r. w sprawie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar "Wisła - Kubalonka".


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-07-20

Renta planistyczna:

Dla terenów objętych planem ustala się 30 % stawkę służącą naliczaniu opłaty jednorazowej, o   której mowa w   art. 36 ust. 4   ustawy z   dnia 27 marca 2003 r. o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami).

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wisła Jawornik Rowienki

Kategoria: gm. Wisła

mpzpUchwała nr XVIII/263/2012 Rady Miasta Wisły z dnia 31 maja 2012r. w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar "Wisła Jawornik Rowienki".


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-07-20

Renta planistyczna:

Dla terenów objętych planem ustala się następujące stawki służące naliczaniu opłaty jednorazowej, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami):
1) tereny o symbolach MP – 30 %,
2) tereny o symbolach US1 – 20 %,
3) pozostałe tereny objęte planem nie wymienione w pkt 1 i w pkt 2 – 5 %.

Zobacz treść planu (PDF).

Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wisła Jawornik - Cieślarów

Kategoria: gm. Wisła

mpzpUchwała nr XVIII/261/2012 Rady Miasta Wisły z dnia 31 maja 2012r. w sprawie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar "Wisła Jawornik - Cieślarów".


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-07-20

Renta planistyczna:

Dla terenów objętych planem ustala się 30 % stawkę służącą naliczaniu opłaty jednorazowej, o   której mowa w   art. 36 ust. 4   ustawy z   dnia 27 marca 2003 r. o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami).

Zobacz treść planu (PDF).

Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wisła Czarne I

Kategoria: gm. Wisła

mpzpUchwała nr XVII/237/2012 Rady Miasta Wisły z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar "Wisła Czarne I".


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-06-06

Renta planistyczna:

Dla terenów objętych planem ustala się następujące stawki służące naliczaniu opłaty jednorazowej, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami):
1) tereny o symbolach MN2 – 30 %
2) tereny o symbolach U i US1 – 20 %
3) pozostałe tereny objęte planem nie wymienione w pkt 1 i 2 – 5 %.

Zobacz treść planu (PDF).

Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wisła Siglany II

Kategoria: gm. Wisła

mpzpUchwała nr XVII/238/2012 Rady Miasta Wisły z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar "Wisła Siglany II".


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-06-06

Renta plastyczna:

Dla terenów objętych planem ustala się następujące stawki służące naliczaniu opłaty jednorazowej, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami):
1) tereny o symbolach US1 – 20 %.
2) pozostałe tereny objęte planem nie wymienione w pkt 1 – 5 %.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wisła Siglany - Ochorowicza

Kategoria: gm. Wisła

mpzpUchwała nr XV/208/2012 Rady Miasta Wisły z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar "Wisła Siglany - Ochorowicza"


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-04-05

Renta planstyczna:

Dla terenów objętych planem ustala się następujące stawki służące naliczaniu opłaty jednorazowej, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami):
1) tereny o symbolach MN1 – 30 %
2) tereny o symbolach U – 20 %
3) pozostałe tereny objęte planem nie wymienione w pkt 1 i w pkt 2 – 5 %.

Zobacz treść planu (PDF).

Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wisła Czarne II

Kategoria: gm. Wisła

mpzpUchwała nr XV/209/2012 Rady Miasta Wisły z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar „Wisła Czarne II”


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-04-05

Renta planstyczna:

Dla terenów objętych planem ustala się następujące stawki służące naliczaniu opłaty jednorazowej, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami):
1) tereny o symbolach MN2 – 30 %
2) tereny o symbolach U i MP – 20 %
3) pozostałe tereny objęte planem nie wymienione w pkt 1 i w pkt 2 – 5 %.

Zobacz treść planu (PDF).

Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wisła - Centrum

Kategoria: gm. Wisła

mpzpUchwała nr LI/650/2010 Rady Miasta Wisły z dnia 28 października 2010r. w sprawie uchwalenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego w Wiśle Centrum (w trybie zmiany planu).


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-02-03

Renta planistyczna:

1. Dla terenów oznaczonych symbolem MU, U, UP, ZPU, ZPN ustala się stawkę służącą naliczeniu opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 30 %, dla pozostałych terenów – 10%.
2. W związku z ustaleniem, o którym mowa w ust. 1, Burmistrz Miasta będzie pobierał opłaty, o których mowa w art. 36, ust 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Zobacz treść planu (PDF)

Załącznik1


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wisła- "Wisła Siglany - Ochorowicza"

Kategoria: gm. Wisła

Uchwała nr XV/208/2012 Rady Miasta Wisły z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar "Wisła Siglany - Ochorowicza".

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 05.04.2012r.

Renta planistyczna:

Dla terenów objętych planem ustala się następujące stawki służące naliczaniu opłaty jednorazowej, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami):
1) tereny o symbolach MN1 – 30 %                                                     2) tereny o symbolach U – 20 %
3) pozostałe tereny objęte planem nie wymienione w pkt 1 i w pkt 2 –5 %.

Zobacz komunikat

Zobacz treść planu (PDF)

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wisła - obszar „Wisła Czarne II”

Kategoria: gm. Wisła

Uchwała nr XV/209/2012 Rady Miasta Wisły z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar „Wisła Czarne II”.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 05.04.2012r.

Renta planistyczna:

Dla terenów objętych planem ustala się następujące stawki służące naliczaniu opłaty jednorazowej, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami):
1) tereny o symbolach MN2 – 30 %
2) tereny o symbolach U i MP – 20 %
3) pozostałe tereny objęte planem nie wymienione w pkt 1 i w pkt 2 –5 %.

Zobacz komunikat

Zobacz treść planu (PDF)

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wisła- „Wisła Czarne II”

Kategoria: gm. Wisła

Uchwała nr XV/209/2012 Rady Miasta Wisły z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar „Wisła Czarne II”.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 05.04.2012r.

Renta planistyczna:

Dla terenów objętych planem ustala się następujące stawki służące naliczaniu opłaty jednorazowej, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami):
1) tereny o symbolach MN2 – 30 %
2) tereny o symbolach U i MP – 20 %
3) pozostałe tereny objęte planem nie wymienione w pkt 1 i w pkt 2 –5 %.

Zobacz komunikat

Zobacz treść planu (PDF)

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wisła- "Wisła Czarne I"

Kategoria: gm. Wisła

Uchwała nr XVII/237/2012 Rady Miasta Wisły z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar "Wisła Czarne I".

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 06.06.2012r.

Renta planistyczna:

Dla terenów objętych planem ustala się następujące stawki służące naliczaniu opłaty jednorazowej, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami):
1) tereny o symbolach MN2 – 30 %
2) tereny o symbolach U i US1 – 20 %
3) pozostałe tereny objęte planem nie wymienione w pkt 1 i 2 – 5 %.

Zobacz komunikat

Zobacz treść planu (PDF)

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wisła- "Wisła Siglany II"

Kategoria: gm. Wisła

Uchwała nr XVII/238/2012 Rady Miasta Wisły z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar "Wisła Siglany II".

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 06.06.2012r.

Renta planistyczna: 

Dla terenów objętych planem ustala się następujące stawki służące naliczaniu opłaty jednorazowej, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami):
1) tereny o symbolach US1 – 20 %.
2) pozostałe tereny objęte planem nie wymienione w pkt 1 – 5 %.

Zobacz komunikat

Zobacz treść planu (PDF)

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wisła- "Wisła Malinka - Rówień"

Kategoria: gm. Wisła

Uchwała nr XVIII/260/2012 Rady Miasta Wisły z dnia 31 maja 2012r. w sprawie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar "Wisła Malinka - Rówień".

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 20.07.2012r.

Renta planistyczna:

Dla terenów objętych planem ustala się następujące stawki służące naliczaniu opłaty jednorazowej, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami):
1) tereny o symbolach MN1 i MN2 – 30 %,
2) tereny o symbolach MP, U, US1 i RM – 20 %,
3) pozostałe tereny objęte planem nie wymienione w pkt 1 i w pkt 2 –5 %.

Zobacz komunikat

Zobacz treść planu (PDF)

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wisła- "Wisła Jawornik - Cieślarów"

Kategoria: gm. Wisła

Uchwała nr XVIII/261/2012 Rady Miasta Wisły z dnia 31 maja 2012r. w sprawie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar "Wisła Jawornik - Cieślarów".

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 20.07.2012r.

Renta planistyczna:

Dla terenów objętych planem ustala się 30 % stawkę służącą naliczaniu opłaty jednorazowej, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
Nr 80, poz. 717 ze zmianami).

Zobacz komunikat

Zobacz treść planu (PDF)

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wisła- "Wisła - Kubalonka"

Kategoria: gm. Wisła

Uchwała nr XVIII/262/2012 Rady Miasta Wisły z dnia 31 maja 2012r. w sprawie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar "Wisła - Kubalonka".

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 20.07.2012r.

Renta planistyczna:

Dla terenów objętych planem ustala się 30 % stawkę służącą naliczaniu opłaty jednorazowej, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
Nr 80, poz. 717 ze zmianami).

Zobacz komunikat

Zobacz treść planu (PDF)

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wisła- "Wisła Jawornik Rowienki"

Kategoria: gm. Wisła

Uchwała nr XVIII/263/2012 Rady Miasta Wisły z dnia 31 maja 2012r. w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar "Wisła Jawornik Rowienki".

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 20.07.2012r.

Renta planistyczna:

Dla terenów objętych planem ustala się następujące stawki służące naliczaniu opłaty jednorazowej, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami):
1) tereny o symbolach MP – 30 %,
2) tereny o symbolach US1 – 20 %,
3) pozostałe tereny objęte planem nie wymienione w pkt 1 i w pkt 2 –5 %.

Zobacz komunikat

Zobacz treść planu (PDF)

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wisła- "Wisła Malinka - Zieleńska Polana"

Kategoria: gm. Wisła

Uchwała nr XIX/277/2012 Rady Miasta Wisły z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar "Wisła Malinka - Zieleńska Polana".

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 08.08.2012r.

Renta planistyczna:

Dla terenów objętych planem ustala się następujące stawki służące naliczaniu opłaty jednorazowej, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami):
1) tereny o symbolach MN2 – 30 %
2) tereny o symbolach US1 i RM – 20 %
3) pozostałe tereny objęte planem nie wymienione w pkt 1 i w pkt 2 –5 %.

Zobacz komunikat

Zobacz treść planu (PDF)

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wisła- „Wisła Malinka - Cieńków”

Kategoria: gm. Wisła

Uchwała nr XX/291/2012 Rady Miasta Wisły z dnia 27 września 2012r. w sprawie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar „Wisła Malinka - Cieńków”.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 19.10.2012r.

Renta planistyczna:

Dla terenów objętych planem ustala się następujące stawki służące naliczaniu opłaty jednorazowej, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(j.t. Dz.U. poz. 647 z 2012 r.):
1) tereny o symbolach MN1 i MN2 – 30 %
2) tereny o symbolach MP i US1 – 20 %
3) pozostałe tereny objęte planem nie wymienione w pkt 1 i w pkt 2 –5 %.

Zobacz komunikat

Zobacz treść planu (PDF)

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wisła- „Wisła - Obłaziec”

Kategoria: gm. Wisła

Uchwała nr XX/292/2012 Rady Miasta Wisły z dnia 27 września 2012r. w sprawie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar „Wisła - Obłaziec”.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 19.10.2012r.

Renta planistyczna:

Dla terenów objętych planem ustala się 10 % stawkę służącą naliczaniu opłaty jednorazowej, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Zobacz komunikat

Zobacz treść planu (PDF)

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wisła- „Wisła Centrum – Skolnity”

Kategoria: gm. Wisła

Uchwała nr XX/293/2012 Rady Miasta Wisły z dnia 27 września 2012r. w sprawie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar „Wisła Centrum – Skolnity”.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 19.10.2012r.

Renta planistyczna:

Dla terenów objętych planem ustala się następujące stawki służące naliczaniu opłaty jednorazowej, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(j.t. Dz.U. poz. 647 z 2012 r.):
1) tereny o symbolach MW, MN1 i UM – 30 %
2) tereny o symbolach U, US1, RM i UP – 20 %
3) pozostałe tereny objęte planem nie wymienione w pkt 1 i w pkt 2 –5 %.

Zobacz komunikat

Zobacz treść planu (PDF)

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wisła- „Wisła Partecznik - Kamienny”

Kategoria: gm. Wisła

Uchwała nr XX/294/2012 Rady Miasta Wisły z dnia 27 września 2012r. w sprawie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar „Wisła Partecznik - Kamienny”.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 19.10.2012r.

Renta planistyczna:

Dla terenów objętych planem ustala się następujące stawki służące naliczaniu opłaty jednorazowej, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(j.t. Dz.U. poz. 647 z 2012 r.):
1) tereny o symbolach MN1 – 30 %
2) tereny o symbolach MP i US1 – 20 %
3) pozostałe tereny objęte planem nie wymienione w pkt 1 i w pkt 2 –5 %.

Zobacz komunikat

Zobacz treść planu (PDF)

EasyTagCloud v2.4 Free