Gmina Strumień

mpzpUchwała nr XVII/151/2012 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Strumień.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-02-08

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową, służącą naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości objętych planem w wysokości - 10%.

Zobacz treść planu (PDF).

Zalacznik1.pdf
Załącznik1.jpg

mpzpUchwała nr XVII/152/2012 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Zabłocie.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-02-08

Zobacz treść planu (PDF).

mpzpUchwała nr III/14/2010 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla częsci sołectwa Pruchna.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-03-08

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości objętej planem w wysokości: 25%.

Zobacz treść planu (PDF)

mpzpUchwała nr LVII/434/2010 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części sołectwa Pruchna.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-01-14

Renta planistyczna:

Stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości objętych planem określa się w wysokości 15%.

Zobacz treść planu (PDF)

Załącznik1

mpzpUchwała nr LV/413/2010 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Strumień.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-10-13

Renta planistyczna:

Stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości objętych planem ustala się w wysokości 25%.

Zobacz treść planu (PDF)

Załącznik1

Uchwała nr XVII/151/2012 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Strumień.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 08.02.2012r.

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową, służącą naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości objętych planem w wysokości - 10%.

Zobacz komunikat

Zobacz treść planu (PDF)