51 planów oznaczono "Oława"

Wyników 1 - 30 z 51

MPZP Oleśnica Mała

Kategoria: gm. Oława

mpzpUchwała nr LXVII/410/2014 Rady Gminy Oława z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Oleśnica Mała w gminie Oława.


Data uchwalenia: 2014-06-27
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-11

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf


MPZP Marcinkowice

Kategoria: gm. Oława

mpzpUchwała nr LXVII/409/2014 Rady Gminy Oława z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Marcinkowice w gminie Oława.


Data uchwalenia: 2014-06-27
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-11

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf


MPZP Jaczkowice

Kategoria: gm. Oława

mpzpUchwała nr LXVII/408/2014 Rady Gminy Oława z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Jaczkowice w gminie Oława.


Data uchwalenia: 2014-06-27
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-11

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf


MPZP Stanowice (data publikacji: 2014-07-11)

Kategoria: gm. Oława

mpzpUchwała nr LXVII/407/2014 Rady Gminy Oława z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Stanowice w gminie Oława.


Data uchwalenia: 2014-06-27
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-11

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf


MPZP Psary

Kategoria: gm. Oława

mpzpUchwała nr LXVII/406/2014 Rady Gminy Oława z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Psary w gminie Oława.


Data uchwalenia: 2014-06-27
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-11

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf


MPZP Oława - w zakresie trasy linii elektroenergetycznej 400 kV Dobrzeń – Pasikurowice/Wrocław

Kategoria: gm. Oława

mpzpUchwała nr LXVII/405/2014 Rady Gminy Oława z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie trasy linii elektroenergetycznej 400 kV Dobrzeń – Pasikurowice/Wrocław.


Data uchwalenia: 2014-06-27
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-11

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.jpg
Zalacznik1-1a.jpg
Zalacznik1-1b.jpg
Zalacznik1-1c.jpg
Zalacznik1-2a.jpg
Zalacznik1-2b.jpg
Zalacznik1-2c.jpg
Zalacznik1-2d.jpg
Zalacznik1-2e.jpg
Zalacznik1-2f.jpg
Zalacznik1-2g.jpg
Zalacznik1-2h.jpg
Zalacznik1-3a.jpg
Zalacznik1-3b.jpg
Zalacznik1-3c.jpg
Zalacznik1-3d.jpg
Zalacznik1-3e.jpg
Zalacznik1-3f.jpg
Zalacznik1-3g.jpg
Zalacznik1-3h.jpg
Zalacznik1-3i.jpg
Zalacznik1-3j.jpg
Zalacznik1-3k.jpg
Zalacznik1-3l.jpg
Zalacznik1-3m.jpg


MPZP Gaj Oławski, Jaczkowice, Godzinowice, Niwnik

Kategoria: gm. Oława

mpzpUchwała nr LXVII/404/2014 Rady Gminy Oława z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Gaj Oławski, Jaczkowice, Godzinowice, Niwnik w gminie Oława.


Data uchwalenia: 2014-06-27
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-11

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf


MPZP Oława - w rejonie osiedla Nowy Otok - wyrok WSA z dnia 3.12.2013

Kategoria: gm. Oława

mpzpWyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 639/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 3 grudnia 2013r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Oławie z dnia 28 lutego 2013 r. nr XXXII/231/13 w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie osiedla Nowy Otok


Data uchwalenia: 2013-12-3
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-03-07

Zobacz treść planu (PDF).

 


MPZP Oława - ul. Portowa i Jana Dzierżonia

Kategoria: gm. Oława

mpzpUchwała nr XLIV/291/14 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Portowej i Jana Dzierżonia w Oławie


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-02-07

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf


MPZP Oława - ul. Kilińskiego - zachodni rejon

Kategoria: gm. Oława

mpzpUchwała nr XLIV/290/14 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w zachodnim rejonie ul. Kilińskiego w Oławie.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-02-07

Zobacz treść planu (PDF).

 


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Oława - osiedle Nowy Otok - zmiana 28.11.2013

Kategoria: gm. Oława

mpzpUchwała nr XLI/278/13 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru połozonego w osiedlu Nowy Otok w Oławie.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-12-20

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Oława - Nowy Otok-Zachód

Kategoria: gm. Oława

mpzpUchwała nr XXXI/219/13 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ulicy Szmaragdowej w Oławie (mpzp Nowy Otok-Zachód)


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-11-29

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Oława - tereny usługowo-produkcyjne przy ul. 3 Maja

Kategoria: gm. Oława

mpzpUchwała nr XL/270/13 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 24 października 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów usługowo - produkcyjnych przy ul. 3 Maja w Oławie


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-11-04

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Oława, w obrębie wsi Ścinawa Polska, Ścinawa, Godzikowice, Gać, Psary, Maszków, Chwalibożyce, Jankowice Małe, Owczary, Oleśnica Mała, Niemil, Osiek, Jaczkowice, Godzinowice, Niwnik, Bolechów, Drzemlikowice, S

Kategoria: gm. Oława

mpzp Uchwała nr XXXVII/206/2012 Rady Gminy Oława z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie wsi Ścinawa Polska, Ścinawa, Godzikowice, Gać, Psary, Maszków, Chwalibożyce, Jankowice Małe, Owczary, Oleśnica Mała, Niemil, Osiek, Jaczkowice, Godzinowice, Niwnik, Bolechów, Drzemlikowice, Siecieborowice w gminie Oława.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-07-11

Zobacz treść planu (PDF).

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Oława, dla terenów usługowo-produkcyjnych przy ul. 3 Maja (ogłoszony: 2013-07-17)

Kategoria: gm. Oława

mpzpUchwała nr XXXIV/239/13 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 23 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów usługowo-produkcyjnych przy ul. 3 Maja w Oławie.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-07-17

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dla wszystkich terenów w wysokości 20%.

Zobacz treść planu (PDF).

Załącznik 1


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Oława, dla terenów usługowo-produkcyjnych przy ul. 3 Maja

Kategoria: gm. Oława

mpzp Uchwała nr XXXVI/250/13 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIV/239/13 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 23 kwietnia 2013r., w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów usługowo-produkcyjnych przy ul. 3 Maja w Oławie.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-07-17

Zobacz treść planu (PDF).


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Oława, dla południowej części osiedla Nowy Otok

Kategoria: gm. Oława

mpzp Uchwała nr XXXVI/249/13 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru południowej części osiedla Nowy Otok w Oławie.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-07-17

Zobacz treść planu (PDF).

Załącznik 2


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Nowy Otok - Oława

Kategoria: gm. Oława

mpzp uchwała nr XXXI/220/13 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w osiedlu Nowy Otok w Oławie.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-04-25

Zobacz treść planu (PDF).


Studium gminy Oława

Kategoria: pow. oławski

Uchwała Nr XXV/141/2012 Rady Gminy w Oławie z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Oława.

Treść uchwały (PDF).

Treść studium gminy Oława (PDF).

Rysunek studium gminy Oława (JPG).

Rozstrzygnięcie uwag studium gminy Oława (PDF).

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Oława, w rejonie ulicy Opolskiej i Polnej

Kategoria: gm. Oława

 

mpzp m Uchwała nr XXXVII/282/09 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Opolskiej i Polnej w Oławie.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 22.10.2009 r.

 

Renta planistyczna

Ustalenia dotyczące stawek procentowych, stanowiących podstawę do określania opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

1) stawka procentowa, służąca naliczaniu opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości wynosi 20%, słownie: dwadzieścia procent.

 

Zobacz komunikat

Zobacz treść planu (PDF).

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Oława, w rejonie ulicy ks. Kutrowskiego (opublokowano: 22.01.2010 r.)

Kategoria: gm. Oława

mpzp m Uchwała nr XXXIX.293.09 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 29 października 2009r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy ks. Kutrowskiego w Oławie.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 22.01.2010 r.

Zobacz komunikat

Zobacz treść planu (PDF).