mpzp uchwała nr XXXI/220/13 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w osiedlu Nowy Otok w Oławie.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-04-25

Zobacz treść planu (PDF).