31 planów oznaczono "Ruda Śląska"

Wyników 1 - 30 z 31

MPZP Ruda Śląska - Kochłowice - w rejonie ulicy Wireckiej

Kategoria: gm. Ruda Śląska

mpzpUchwała nr PR.0007.44.2014 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze położonym w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach, w rejonie ulicy Wireckiej


Data uchwalenia: 2014-02-27
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-03-12

Zobacz treść planu (PDF).

 


MPZP Ruda Śląska - Kochłowice - w rejonie ulicy Grzybowej, Średniej

Kategoria: gm. Ruda Śląska

mpzpUchwała nr PR.0007.43.2014 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze położonym w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach, rejonie ulicy Grzybowej, Średniej


Data uchwalenia: 2014-02-27
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-03-12

Zobacz treść planu (PDF).

 


MPZP Ruda Śląska - Orzegów - w rejonie ulicy Jerzego Ziętka

Kategoria: gm. Ruda Śląska

mpzpUchwała nr PR.0007.42.2014 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze położonym w Rudzie Śląskiej - Orzegowie, w rejonie ulicy Jerzego Ziętka


Data uchwalenia: 2014-02-27
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-03-12

Zobacz treść planu (PDF).

 


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Ruda Śląska - Kochłowice, ulice: Józefa Piłsudskiego i Gościnna

Kategoria: gm. Ruda Śląska

mpzpUchwała nr PR.0007.51.2013 RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA z dnia 21 marca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej Kochłowicach, w rejonie ulic Józefa Piłsudskiego i Gościnnej.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-04-08

Renta planistyczna:

Wysokość stawki procentowej służącej naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem przedmiotowego planu miejscowego, dla terenu objętego planem wynosi 30%.

Zobacz treść planu (PDF).

Zalacznik1.pdf


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Ruda Śląska - Chebzie w rejonie Drogowej Trasy Średnicowej i ul. Zabrzańskiej (zmiana ogłoszona: 2012-01-23)

Kategoria: gm. Ruda Śląska

mpzpUchwała nr PR.0007.310.2011 RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze położonym w Rudzie Śląskiej – Chebziu w rejonie Drogowej Trasy Średnicowej i ul. Zabrzańskiej.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-01-23

Zobacz treść planu (PDF).

Zalacznik1.JPG
Zalacznik2.JPG


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Ruda Śląska (zmiana XVIII)

Kategoria: gm. Ruda Śląska

mpzpUchwała nr PR.0007.303.2011 RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-02-13

Zobacz treść planu (PDF).

Zalacznik1.pdf


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Ruda Śląska (zmiana XVII)

Kategoria: gm. Ruda Śląska

mpzpUchwała nr PR.0007.304.2011 RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-02-13

Zobacz treść planu (PDF).

Zalacznik1.pdf


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Ruda Śląska - Chebzie w rejonie Drogowej Trasy Średnicowej i ul. Zabrzańskiej (uchylenie uchwały)

Kategoria: gm. Ruda Śląska

mpzpUchwała nr PR.0007.62.2011 RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA z dnia 31 marca 2011r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr PR.0007.12.2011 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 27.01.2011 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze położonym w Rudzie Śląskiej – Chebziu w rejonie Drogowej Trasy Średnicowej i ul. Zabrzańskiej.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-05-24

Zobacz treść planu (PDF).

 


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Ruda Śląska - Chebzie w rejonie Drogowej Trasy Średnicowej i ul. Zabrzańskiej (zmiana)

Kategoria: gm. Ruda Śląska

mpzpUchwała nr PR.0007.13.2011 RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze położonym w Rudzie Śląskiej – Chebziu w rejonie Drogowej Trasy Średnicowej i ul. Zabrzańskiej.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-03-16

Zobacz treść planu (PDF).


Załącznik1.jpg
Załącznik2.JPG


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Ruda Śląska - Ruda w rejonie ul. Klary

Kategoria: gm. Ruda Śląska

mpzpUchwała nr PR.0007.11.2011 RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze położonym w Rudzie Śląskiej – Rudzie w rejonie ul. Klary.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-03-16

Zobacz treść planu (PDF).

Załącznik1.jpg
Załącznik2.JPG


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Ruda Śląska - Ruda w rejonie ul. Zabrzańskiej i Słowiańskiej

Kategoria: gm. Ruda Śląska

mpzpUchwała nr PR.0007.10.2011 RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze położonym w Rudzie Śląskiej – Rudzie w rejonie ul. Zabrzańskiej i Słowiańskiej.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-03-16

Zobacz treść planu (PDF).

Załącznik1.jpg
Załącznik2.JPG


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Ruda Śląska - Chebzie w rejonie Drogowej Trasy Średnicowej i ul. Zabrzańskiej

Kategoria: gm. Ruda Śląska

mpzpUchwała nr PR.0007.12.2011 RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze położonym w Rudzie Śląskiej – Chebziu w rejonie Drogowej Trasy Średnicowej i ul. Zabrzańskiej.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-05-24

Zobacz treść planu (PDF).


Załącznik1.jpg
Załącznik2.JPG


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Ruda Śląska, w rejonie ulic: Bukowej i Glinianej

Kategoria: gm. Ruda Śląska

mpzpUchwała nr PR.0007.15.2011 RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze położonym w rejonie ulic: Bukowej i Glinianej.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-03-16

Zobacz treść planu (PDF).

Załącznik1.jpg
Załącznik2.JPG


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Ruda Śląska – Chebzie w rejonie Drogowej Trasy Średnicowej oraz ul. Piotra Niedurnego

Kategoria: gm. Ruda Śląska

mpzpUchwała nr PR.0007.14.2011 RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze położonym w Rudzie Śląskiej – Chebziu w rejonie Drogowej Trasy Średnicowej oraz ul. Piotra Niedurnego.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-03-16

Zobacz treść planu (PDF).


Załącznik1.jpg
Załącznik2.JPG


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Ruda Śląska (zmiana XVI)

Kategoria: gm. Ruda Śląska

mpzpUchwała nr 1125/LXIII/2010 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-09-20

Renta planistyczna:

Ustalenia dotyczące stawek procentowych, stanowiących podstawę do określania opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:
1)dla terenów oznaczonych: MW4, MM4, 5, MN30, 31, 32, 33, MNU11, 12, 13 ustala się 10% stawkę służącą naliczaniu opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości;
2)dla terenów oznaczonych: ZNL1, 6,7KD1/2 nie ustala się opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości, z powodu zachowania dotychczasowych funkcji i sposobu użytkowania.

Zobacz treść planu (PDF).

Zalacznik1.1.pdf
Zalacznik1.2.pdf
Zalacznik1.3.pdf
Zalacznik1.4.pdf
Zalacznik1.5.pdf
Zalacznik1.6.pdf
Załącznik2


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Ruda Śląska (zmiana XV)

Kategoria: gm. Ruda Śląska

mpzpUchwała nr 1098/LXI/2010 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 13 maja 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-07-22

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik2.rtf

Załacznik1


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Ruda Śląska (zmiana XIV)

Kategoria: gm. Ruda Śląska

mpzpUchwała nr 1097/LXI/2010 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 13 maja 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-07-22

Renta planistyczna:

Dla terenu UK6 ustala się stawkę opłaty od wzrostu wartości nieruchomości, o której mowa w art. 36 ustawy, w wysokości 30% (słownie: trzydzieści procent).

Zobacz treść planu (PDF).

Zalacznik2.rtf

Załącznik1


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Ruda Śląska (zmiana XIII)

Kategoria: gm. Ruda Śląska

mpzpUchwała nr 1099/LXI/2010 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 13 maja 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-07-22

Renta planistyczna:

Dla terenów w jednostkach planu oznaczonych symbolami MN34 ustala się stawkę opłaty od wzrostu wartości nieruchomości, o której mowa w art. 36 ustawy, w wysokości 5 (słownie: pięć procent).

Zobacz treść planu (PDF).

Zalacznik2.rtf

Załącznik1A

Załącznik1B


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Ruda Śląska (zmiana XII)

Kategoria: gm. Ruda Śląska

mpzpUchwała nr 1094/LXI/2010 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 13 maja 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-07-22

Renta planistyczna:

Dla terenów w jednostce planu oznaczonej symbolem GP2 ustala się stawkę opłaty od wzrostu wartości nieruchomości, o której mowa w art. 36 ustawy, w wysokości 5% (słownie: pięć procent).

Zobacz treść planu (PDF).

Zalacznik2.rtf

Załącznik1


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Ruda Śląska (zmiana XI)

Kategoria: gm. Ruda Śląska

mpzpUchwała nr 1096/LXI/2010 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 13 maja 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-07-22

Zobacz treść planu (PDF).

Zalacznik2.rtf

Załącznik1A

Załącznik1B


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Ruda Śląska (zmiana X)

Kategoria: gm. Ruda Śląska

mpzpUchwała nr 1095/LXI/2010 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 13 maja 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-07-22

Renta planistyczna:

Dla przedmiotowych terenów ustala się stawkę opłaty od wzrostu wartości nieruchomości, o której mowa w art. 36 ustawy, w wysokości 10 (słownie: dziesięć procent).

Zobacz treść planu (PDF).

Załącznik2.rtf

Załącznik1A.pdf

Załącznik1B.pdf

 


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Ruda Śląska (zmiana IX)

Kategoria: gm. Ruda Śląska

mpzpUchwała nr 1030/LV/2010 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 4 lutego 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-04-28

Renta planistyczna:

Ustalenia dotyczące stawek procentowych, stanowiących podstawę  do określania opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

1) ustala się 20% stawkę służącą naliczaniu opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości.

Zobacz treść planu (PDF).

Zalacznik1.pdf

Załącznik2


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Ruda Śląska (zmiana VIII)

Kategoria: gm. Ruda Śląska

mpzpUchwała nr 970/LII/2009 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-02-09

Renta planistyczna:

Ustalenia dotyczące stawek procentowych, stanowiących podstawę do określania opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 

1) ustala się 20% stawkę służącą naliczaniu opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości.

Zobacz treść planu (PDF).

Zalacznik1.pdf

Załącznik3


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Ruda Śląska (zmiana VII)

Kategoria: gm. Ruda Śląska

mpzpUchwała nr 976/LII/2009 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-02-09

Renta planistyczna:

Ustalenia dotyczące stawek procentowych, stanowiących podstawę do określania opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

1) ustala się 10% stawkę służącą naliczaniu opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości.

Zobacz treść planu (PDF).

Zalacznik1.pdf

Załącznik3


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Ruda Śląska (zmiana VI)

Kategoria: gm. Ruda Śląska

mpzpUchwała nr 972/LII/2009 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-02-09

Renta planistyczna:

Ustalenia dotyczące stawek procentowych, stanowiących podstawę do określania opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 

1) ustala się 0% stawkę służącą naliczaniu opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości.

Zobacz treść planu (PDF).

Zalacznik1.pdf

Załącznik3


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Ruda Śląska (zmiana V)

Kategoria: gm. Ruda Śląska

mpzpUchwała nr 969/LII/2009 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-02-09

Renta planistyczna:

Ustalenia dotyczące stawek procentowych, stanowiących podstawę do określania opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

1) ustala się 0% stawkę służącą naliczaniu opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości.

Zobacz treść planu (PDF).

Zalacznik1.pdf

Załącznik3


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Ruda Śląska (zmiana IV)

Kategoria: gm. Ruda Śląska

mpzpUchwała nr 973/LII/2009 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-02-09

Renta planistyczna:

Ustalenia dotyczące stawek procentowych, stanowiących podstawę do określania opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 

1) ustala się 0% stawkę służącą naliczaniu opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości.

Zobacz treść planu (PDF).

Zalacznik1.pdf

Załącznik3


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Ruda Śląska (zmiana III)

Kategoria: gm. Ruda Śląska

mpzpUchwała nr 968/LII/2009 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-02-09

Renta planistyczna:

Ustalenia dotyczące stawek procentowych, stanowiących podstawę do określania opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

1) dla terenu oznaczonego: MM6 ustala się 10% stawkę służącą naliczaniu opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości;

2) dla terenu oznaczonego: US3 ustala się 0% stawkę służącą naliczaniu opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości.

Zobacz treść planu (PDF).

Zalacznik1.pdf

Załącznik3

 


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Ruda Śląska (zmiana II)

Kategoria: gm. Ruda Śląska

mpzpUchwała nr 974/LII/2009 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-02-09

Zobacz treść planu (PDF).

Zalacznik1.pdf

Załącznik3


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Ruda Śląska (zmiana)

Kategoria: gm. Ruda Śląska

mpzpUchwała nr 975/LII/2009 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-02-09

Renta planistyczna:

Ustalenia dotyczące stawek procentowych, stanowiących podstawę do określania opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

1) dla terenu oznaczonego: U2 ustala się 20% stawkę służącą naliczaniu opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości;
2) dla terenu oznaczonego: 2KZ1/2 ustala się 0% stawkę służącą naliczaniu opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości.

Zobacz treść planu (PDF).

Zalacznik1.pdf

Załacznik3

 


EasyTagCloud v2.4 Free