mpzpUchwała nr 1030/LV/2010 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 4 lutego 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-04-28

Renta planistyczna:

Ustalenia dotyczące stawek procentowych, stanowiących podstawę  do określania opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

1) ustala się 20% stawkę służącą naliczaniu opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości.

Zobacz treść planu (PDF).

Zalacznik1.pdf

Załącznik2

Załączniki
Download this file (Zalacznik2.pdf)Zalacznik2.pdf[ ]36 kB