mpzpUchwała nr PR.0007.44.2014 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze położonym w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach, w rejonie ulicy Wireckiej


Data uchwalenia: 2014-02-27
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-03-12

Zobacz treść planu (PDF).