mpzpUchwała nr PR.0007.15.2011 RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze położonym w rejonie ulic: Bukowej i Glinianej.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-03-16

Zobacz treść planu (PDF).

Załącznik1.jpg
Załącznik2.JPG