mpzpUchwała nr XXXV/552/2014 Rady Miasta Wisła z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta w rejonie ul. Chałupiańskiej


Data uchwalenia: 2014-02-27
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-03-05

Zobacz treść planu (PDF).