32 planów oznaczono "Maków Podhalański"

Wyników 1 - 30 z 32

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Kojszówka (data publikacji: 2010-06-09)

Kategoria: gm. Maków Podchalański

mpzpUchwała nr XXXII/364/10 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany „Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru obejmującego wieś Kojszówka w Gminie Maków Podhalański”.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-06-09

Zobacz treść planu (PDF)

 


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Białka (data publikacji: 2010-05-20)

Kategoria: gm. Maków Podchalański

mpzpUchwała nr XXXII/363/10 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany „Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru obejmującego wieś Białka w Gminie Maków Podhalański”.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-05-20

Zobacz treść planu (PDF)

 


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wieprzec (data publikacji: 2010-05-20)

Kategoria: gm. Maków Podchalański

mpzpUchwała nr XXXII/365/10 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany „Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru obejmującego wieś Wieprzec w Gminie Maków Podhalański”.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-05-20

Zobacz treść planu (PDF)

 


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Juszczyn II (data publikacji: 2010-05-20)

Kategoria: gm. Maków Podchalański

mpzpUchwała nr XXXII/359/10 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego część wsi Juszczyn w gminie Maków Podhalański".


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-05-20

Renta planistyczna:

Na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dla terenów wyznaczonych w planie dla zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej oznaczonych symbolem MR, ustala się jednorazową opłatę obowiązującą w przypadku zbycia nieruchomości w wysokości 10% od wzrostu wartości z tytułu wzrostu powstałego w wyniku uchwalenia Planu.

Zobacz treść planu (PDF)


Zalacznik1.JPG
Zalacznik2.JPG
Zalacznik2_legenda.jpg


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Maków Podhalański II (data publikacji: 2010-05-20)

Kategoria: gm. Maków Podchalański

mpzpUchwała nr XXXII/357/10 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie w sprawie zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego” obszaru obejmującego część miasta Maków Podhalański.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-05-20

Renta planistyczna:

Na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dla terenów wyznaczonych w planie dla zabudowy usługowej oznaczonej symbolem UC III, ustala się jednorazową opłatę obowiązującą w przypadku zbycia nieruchomości w wysokości 10% od wzrostu wartości z tytułu wzrostu powstałego w wyniku uchwalenia Planu.

Zobacz treść planu (PDF)


Zalacznik1.JPG
Zalacznik1_legenda.jpg


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Grzechynia II (data publikacji: 2010-05-20)

Kategoria: gm. Maków Podchalański

mpzpUchwała nr XXX/361/10 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego część wsi Grzechynia w gminie Maków Podhalański.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-05-20

Renta planistyczna:

Na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dla terenów wyznaczonych w planie dla zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej oznaczonych symbolem MR, ustala się jednorazową opłatę obowiązującą w przypadku zbycia nieruchomości w wysokości 10% od wzrostu wartości z tytułu wzrostu powstałego w wyniku uchwalenia Planu.

Zobacz treść planu (PDF)


Zalacznik1.JPG
Zalacznik1_legenda.jpg


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Grzechynia (data publikacji: 2010-05-20)

Kategoria: gm. Maków Podchalański

mpzpUchwała nr XXXII/362/10 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany „Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru obejmującego wieś Grzechynia w Gminie Maków Podhalański”.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-05-20

Zobacz treść planu (PDF)

 


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Juszczyn (data publikacji: 2010-05-20)

Kategoria: gm. Maków Podchalański

mpzpUchwała nr XXXII/360/10 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany „Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru obejmującego wieś Juszczyn w Gminie Maków Podhalański”.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-05-20

Zobacz treść planu (PDF)

 


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Maków Podhalański (data publikacji: 2010-05-20)

Kategoria: gm. Maków Podchalański

mpzpUchwała nr XXXII/358/10 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany „Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru obejmującego miasto Maków Podhalański”.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-05-20

Zobacz treść planu (PDF)

 


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Żarnówka (data publikacji: 2010-04-26)

Kategoria: gm. Maków Podchalański

mpzpUchwała nr XXXI/343/10 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 10 marca 2010r. w sprawie uchwalenia zmian w tekście miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Żarnówka w Gminie Maków Podhalański.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-04-26

Zobacz treść planu (PDF)

 


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Białka (data publikacji: 2010-04-26)

Kategoria: gm. Maków Podchalański

mpzpUchwała nr XXXI/341/10 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 10 marca 2010r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego wieś Białka w Gminie Maków Podhalański.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-04-26

Zobacz treść planu (PDF)

 


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Kojszówka (data publikacji: 2010-04-26)

Kategoria: gm. Maków Podchalański

mpzpUchwała nr XXXI/338/10 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 10 marca 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Kojszówce w Gminie Maków Podhalański.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-04-26

Renta planistczna:

Zgodnie z art. 36 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustala się jednorazową opłatę od wzrostu wartości nieruchomości w wysokości - 30%.

Zobacz treść planu (PDF)


Zalacznik1_cz_1z6.jpg
Zalacznik1_cz_2z6.jpg
Zalacznik1_cz_3z6.jpg
Zalacznik1_cz_4z6.jpg
Zalacznik1_cz_5z6.jpg
Zalacznik1_cz_6z6.jpg


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Juszczyn (data publikacji: 2010-04-26)

Kategoria: gm. Maków Podchalański

mpzpUchwała nr XXXI/339/10 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 10 marca 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Juszczynie w Gminie Maków Podhalański.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-04-26

Renta planistyczna:

Zgodnie z art. 36 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustala się jednorazową opłatę od wzrostu wartości nieruchomości w wysokości – 30 %.

Zobacz treść planu (PDF)


Zalacznik1_cz_1z6.jpg
Zalacznik1_cz_2z6.jpg
Zalacznik1_cz_3z6.jpg
Zalacznik1_cz_4z6.jpg
Zalacznik1_cz_5z6.jpg
Zalacznik1_cz_6z6.jpg


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Maków Podhalański (data publikacji: 2010-04-26)

Kategoria: gm. Maków Podchalański

mpzpUchwała nr XXXI/337/10 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 10 marca 2010r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w: Miasto Maków Podhalański.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-04-26

Renta planistyczna:

Zgodnie z art. 36 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustala się jednorazową opłatę od wzrostu wartości nieruchomości – 30 % dla U i KT, 20% dla MNU i 10% dla MRM.

Zobacz treść planu (PDF)


Zalacznik1a_cz_1z6.jpg
Zalacznik1a_cz_2z6.jpg
Zalacznik1a_cz_3z6.jpg
Zalacznik1a_cz_4z6.jpg
Zalacznik1a_cz_5z6.jpg
Zalacznik1a_cz_6z6.jpg
Zalacznik1b_cz_1z4.jpg
Zalacznik1b_cz_2z4.jpg
Zalacznik1b_cz_3z4.jpg
Zalacznik1b_cz_4z4.jpg
Zalacznik1c_cz_1z4.jpg
Zalacznik1c_cz_2z4.jpg
Zalacznik1c_cz_3z4.jpg
Zalacznik1c_cz_4z4.jpg


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Grzechynia III (data publikacji: 2013-08-14)

Kategoria: gm. Maków Podchalański

mpzpUchwała nr XXIX/317/2013 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 26 lipca 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejscowości Grzechynia w Gminie Maków Podhalański.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-08-14

Renta planistyczna:

1. Na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717 ze zmianami) ustala się wysokość stawki procentowej, o której mowa w art. 36 ust. 4 tej ustawy na: 15% - obowiązuje dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: U, Up.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Zobacz treść planu (PDF)

 


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Kojszówka II (data publikacji: 2013-08-14)

Kategoria: gm. Maków Podchalański

mpzpUchwała nr XXIX/318/2013 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 26 lipca 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejscowości Kojszówka w Gminie Maków Podhalański.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-08-14

Zobacz treść planu (PDF).

 


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Białka III (data publikacji: 2013-08-14)

Kategoria: gm. Maków Podchalański

mpzpUchwała nr XXIX/313/2013 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 26 lipca 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejscowości Białka w Gminie Maków Podhalański.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-08-14

Zobacz treść planu (PDF)

 


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Żarnówka III (data publikacji: 2013-08-14)

Kategoria: gm. Maków Podchalański

mpzpUchwała nr XXIX/312/2013 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 26 lipca 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego miejscowość Żarnówka w Gminie Maków Podhalański.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-08-14

Zobacz treść planu (PDF)

 


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wieprzec II (data publikacji: 2013-08-14)

Kategoria: gm. Maków Podchalański

mpzpUchwała nr XXIX/311/2013 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 26 lipca 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego miejscowość Wieprzec w Gminie Maków Podhalański.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-08-14

Zobacz treść planu (PDF).

 


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Białka II (data publikacji: 2013-08-14)

Kategoria: gm. Maków Podchalański

mpzpUchwała nr XXIX/310/2013 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 26 lipca 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego miejscowość Białka w Gminie Maków Podhalański.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-08-14

Zobacz treść planu (PDF).

 


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Maków Podhalański

Kategoria: gm. Maków Podchalański

mpzpUchwała nr XXIX/309/2013 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 26 lipca 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego miasto Maków Podhalański w Gminie Maków Podhalański.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-08-14

Zobacz treść planu (PDF)

 


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Żarnówka II (data publikacji: 2013-08-14)

Kategoria: gm. Maków Podchalański

mpzpUchwała nr XXIX/316/2013 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 26 lipca 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejscowości Żarnówka w Gminie Maków Podhalański.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-08-14

Zobacz treść planu (PDF).

 


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Kojszówka

Kategoria: gm. Maków Podchalański

mpzpUchwała nr XXIX/308/2013 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 26 lipca 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego miejscowość Kojszówka w Gminie Maków Podhalański.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-08-14

Zobacz treść planu (PDF)

 


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Grzechynia II (data publikacji: 2013-08-14)

Kategoria: gm. Maków Podchalański

mpzpUchwała nr XXIX/307/2013 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 26 lipca 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego miejscowość Grzechynia w Gminie Maków Podhalański.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-08-14

Zobacz treść planu (PDF).

 


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Grzechynia

Kategoria: gm. Maków Podchalański

mpzpUchwała nr XXIX/320/2013 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 26 lipca 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego miejscowość Grzechynia w Gminie Maków Podhalański.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-08-14

Zobacz treść planu (PDF).

 


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Żarnówka

Kategoria: gm. Maków Podchalański

mpzpUchwała nr XXIX/306/2013 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 26 lipca 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego miejscowość Żarnówka w Gminie Maków Podhalański.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-08-14

Zobacz treść planu (PDF).

 


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Juszczyn II (data publikacji: 2013-08-14)

Kategoria: gm. Maków Podchalański

mpzpUchwała nr XXIX/319/2013 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 26 lipca 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego miejscowość Juszczyn w Gminie Maków Podhalański.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-08-14

Zobacz treść planu (PDF).

 


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Juszczyn (data publikacji: 2013-08-14)

Kategoria: gm. Maków Podchalański

mpzpUchwała nr XXIX/305/2013 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 26 lipca 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego miejscowość Juszczyn w Gminie Maków Podhalański.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-08-14

Zobacz treść planu (PDF)

 


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wieprzec (data publikacji: 2013-08-14)

Kategoria: gm. Maków Podchalański

mpzpUchwała nr xxix/304/2013 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 26 lipca 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowaniaprzestrzennego obszaru obejmującego miejscowość Wieprzec w Gminie Maków Podhalański.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-08-14

Zobacz treść planu (PDF)

 


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Białka

Kategoria: gm. Maków Podchalański

mpzpUchwała nr XXIX/303/2013 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 26 lipca 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego miejscowość Białka w Gminie Maków Podhalański.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-08-16

Zobacz treść planu (PDF).

 


EasyTagCloud v2.4 Free