mpzpUchwała nr XXXI/341/10 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 10 marca 2010r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego wieś Białka w Gminie Maków Podhalański.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-04-26

Zobacz treść planu (PDF)