mpzpUchwała nr XXXI/338/10 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 10 marca 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Kojszówce w Gminie Maków Podhalański.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-04-26

Renta planistczna:

Zgodnie z art. 36 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustala się jednorazową opłatę od wzrostu wartości nieruchomości w wysokości - 30%.

Zobacz treść planu (PDF)


Zalacznik1_cz_1z6.jpg
Zalacznik1_cz_2z6.jpg
Zalacznik1_cz_3z6.jpg
Zalacznik1_cz_4z6.jpg
Zalacznik1_cz_5z6.jpg
Zalacznik1_cz_6z6.jpg