mpzpUchwała nr XXXI/337/10 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 10 marca 2010r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w: Miasto Maków Podhalański.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-04-26

Renta planistyczna:

Zgodnie z art. 36 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustala się jednorazową opłatę od wzrostu wartości nieruchomości – 30 % dla U i KT, 20% dla MNU i 10% dla MRM.

Zobacz treść planu (PDF)


Zalacznik1a_cz_1z6.jpg
Zalacznik1a_cz_2z6.jpg
Zalacznik1a_cz_3z6.jpg
Zalacznik1a_cz_4z6.jpg
Zalacznik1a_cz_5z6.jpg
Zalacznik1a_cz_6z6.jpg
Zalacznik1b_cz_1z4.jpg
Zalacznik1b_cz_2z4.jpg
Zalacznik1b_cz_3z4.jpg
Zalacznik1b_cz_4z4.jpg
Zalacznik1c_cz_1z4.jpg
Zalacznik1c_cz_2z4.jpg
Zalacznik1c_cz_3z4.jpg
Zalacznik1c_cz_4z4.jpg