mpzpUchwała nr XXXII/365/10 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany „Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru obejmującego wieś Wieprzec w Gminie Maków Podhalański”.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-05-20

Zobacz treść planu (PDF)