mpzpUchwała nr XXIX/316/2013 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 26 lipca 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejscowości Żarnówka w Gminie Maków Podhalański.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-08-14

Zobacz treść planu (PDF).