38 planów oznaczono "Lubań"

Wyników 1 - 30 z 38

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Lubań - zmiana części tekstowej - 5.06.2013

Kategoria: gm. Lubań

mpzpUchwała nr XXXV/217/2013 Rady Gminy Lubań z dnia 5 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany w części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubań


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-11-12

Zobacz treść planu (PDF).

 


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Lubań, działki nr 26, 44, 50/1, 50/2 i 51 położone w obrębie Radostów Dolny

Kategoria: gm. Lubań

mpzp Uchwała nr XXI/192/2008 Rady Gminy Lubań z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-nego obejmującej działki nr 26, 44, 50/1, 50/2 i 51 położone w obrębie Radostów Dolny.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2009-02-11

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości:
1) 1% – dla terenów położonych w pasach drogowych;
2) 10% – dla terenów zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej;
3) 25% – dla terenów usługowych i rzemieślniczych.

Zobacz treść planu (PDF).


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Lubań, działki nr 248/2, 248/3, 248/4, 248/5 i 248/6 położone w obrębie Radostów Średni

Kategoria: gm. Lubań

mpzp Uchwała nr XXI/193/2008 Rady Gminy Lubań z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującej działki nr 248/2, 248/3, 248/4, 248/5 i 248/6 położone w obrębie Radostów Średni.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2009-02-11

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości:
1) 1% – dla terenów stanowiących własność gminy oraz dla terenów położonych w liniach rozgraniczających
drogi;
2) 10% – dla terenów zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej;
3) 25% – dla terenów usługowych i rzemieślniczych.

Zobacz treść planu (PDF).


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Lubań, działka nr 237/7 położona w obrębie Nawojów Łużycki

Kategoria: gm. Lubań

mpzp Uchwała nr XXI/194/2008 Rady Gminy Lubań z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującej działkę nr 237/7 położoną w obrębie Nawojów Łużycki.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2009-02-11

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 1%.

Zobacz treść planu (PDF).


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Lubań, działka nr 609 położona w obrębie Kościelnik

Kategoria: gm. Lubań

mpzp Uchwała nr XXI/189/2008 Rady Gminy Lubań z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującej działkę nr 609 położoną w obrębie Kościelnik.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2009-02-11

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości:
1) 10% – dla terenów zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej;
2) 25% – dla terenów usługowych i rzemieślniczych.

Zobacz treść planu (PDF).


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Lubań, działki nr 974/7, 975, 976/1, 976/2, 977, 978/1, 978/2, 979, 980 i 981 położone w obrębie Pisarzowice

Kategoria: gm. Lubań

mpzp Uchwała nr XXI/190/2009 Rady Gminy Lubań z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującej działki nr 974/7, 975, 976/1, 976/2, 977, 978/1, 978/2, 979, 980 i 981 położone w obrębie Pisarzowice.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2009-02-11

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości:
1) 1% – dla terenów położonych w pasach drogowych;
2) 10% – dla terenów zabudowy mieszkaniowej;
3) 25% – dla pozostałych terenów.

Zobacz treść planu (PDF).


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Lubań, działki nr 18/2, 19/4, 28 i 30 położone w obrębie Radostów Średni

Kategoria: gm. Lubań

mpzp Uchwała nr XXI/191/2008 Rady Gminy Lubań z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującej działki nr 18/2, 19/4, 28 i 30 położone w obrębie Radostów Średni.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2009-02-11

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 25%.

Zobacz treść planu (PDF).


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Lubań, działki nr 141, 144/4, 144/5, 144/6 i 145 położone w obrębie Uniegoszcz

Kategoria: gm. Lubań

mpzp Uchwała nr XXIII/212/2009 Rady Gminy Lubań z dnia 20 marca 2009r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmu-jącej działki nr 141, 144/4, 144/5, 144/6 i 145 położone w obrębie Uniegoszcz.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2009-05-20

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości:
1) 25% – dla terenów usługowych i rzemieślniczych;
2) 10% – dla terenów zabudowy mieszkaniowej;
3) 1% – dla pozostałych terenów.

Zobacz treść planu (PDF).


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Lubań, działki nr 330/5, 334, 423, 424 i 425 położone w obrębie Uniegoszcz

Kategoria: gm. Lubań

mpzp Uchwała nr XXIII/211/2009 Rady Gminy Lubań z dnia 20 marca 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-nego obejmującej działki nr 330/5, 334, 423, 424 i 425 położone w obrębie Uniegoszcz.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2009-05-20

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości:
1) 25% – dla terenów usługowych i rzemieślniczych;
2) 10% – dla terenów zabudowy mieszkaniowej;
3) 1% – dla pozostałych terenów.

Zobacz treść planu (PDF).


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Lubań, działki nr 386 i 387 położone w obrębie Uniegoszcz

Kategoria: gm. Lubań

mpzp Uchwała nr XXIII/214/2009 Rady Gminy Lubań z dnia 20 marca 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-nego obejmującej działki nr 386 i 387 położone w obrębie Uniegoszcz.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2009-05-20

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości:
1) 25% – dla terenów usługowych i rzemieślniczych;
2) 10% – dla terenów zabudowy mieszkaniowej;
3) 1% – dla pozostałych terenów.

Zobacz treść planu (PDF).


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Lubań, działka nr 12 położona w obrębie Uniegoszcz

Kategoria: gm. Lubań

mpzp Uchwała nr XXIII/213/2009 Rady Gminy Lubań z dnia 20 marca 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-nego obejmującej działkę nr 12 położoną w obrębie Uniegoszcz.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2009-05-20

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości:
1) 25% – dla terenów usługowych i rzemieślniczych;
2) 10% – dla terenów zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej;
3) 1% – dla pozostałych terenów.

Zobacz treść planu (PDF).


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Lubań, działki nr 935, 936, 937, 938 i 939 położone w obrębie Pisarzowice

Kategoria: gm. Lubań

mpzp Uchwała nr XXIII/208/2009 Rady Gminy Lubań z dnia 20 marca 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującej działki nr 935, 936, 937, 938 i 939 położone w obrębie Pisarzowice.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2009-05-20

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości:
1) 25% – dla terenów usługowych;
2) 10% – dla terenów zabudowy mieszkaniowej;
3) 1% – dla pozostałych terenów.

Zobacz treść planu (PDF).


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Lubań, działki nr 806 i 807/5 położone w obrębie Pisarzowice

Kategoria: gm. Lubań

mpzp Uchwała nr XXIII/207/2009 Rady Gminy Lubań z dnia 20 marca 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującej działki nr 806 i 807/5 położone w obrębie Pisarzowice.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2009-05-20

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości:
1) 25% – dla terenów usługowych;
2) 10% – dla terenów zabudowy mieszkaniowej;
3) 1% – dla pozostałych terenów.

Zobacz treść planu (PDF).


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Lubań, działki nr 118 i 160 położone w obrębie Uniegoszcz

Kategoria: gm. Lubań

mpzp Uchwała nr XXIII/210/2009 Rady Gminy Lubań z dnia 20 marca 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-nego obejmującej działki nr 118 i 160 położone w obrębie Uniegoszcz.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2009-05-20

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości:
1) 25% – dla terenów usługowych i rzemieślniczych;
2) 10% – dla terenów zabudowy mieszkaniowej;
3) 1% – dla pozostałych terenów.

Zobacz treść planu (PDF).


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Lubań, zachodnia część działki nr 350/32 położona w obrębie Uniegoszcz

Kategoria: gm. Lubań

mpzp Uchwała nr XXIII/209/2009 Rady Gminy Lubań z dnia 20 marca 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującej zachodnią część działki nr 350/32 położonej w obrębie Uniegoszcz.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2009-05-20

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości:
1) 25% – dla terenów usługowych i rzemieślniczych;
2) 10% – dla terenów zabudowy mieszkaniowej;
3) 1% – dla pozostałych terenów.

Zobacz treść planu (PDF).


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Lubań, działki nr 85, 94, 95, 96/2, 97/3, 99 i 100 położone w obrębie Jałowiec

Kategoria: gm. Lubań

mpzp Uchwała nr XXXI/255/2009 Rady Gminy Lubań z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującej działki nr 85, 94, 95, 96/2, 97/3, 99 i 100 położone w obrębie Jałowiec.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-01-19

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości:
1) 25% – dla terenów usługowych i rzemieślniczych;
2) 10% – dla terenów zabudowy mieszkaniowej;
3) 1% – dla pozostałych terenów.

Zobacz treść planu (PDF).


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Lubań, działki nr 1017, 1018 i 1019 położone w obrębie Pisarzowice

Kategoria: gm. Lubań

mpzp Uchwała nr XXXI/257/2009 Rady Gminy Lubań z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującej działki nr 1017, 1018 i 1019 położone w obrębie Pisarzowice.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-02-04

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości:
1) 25% − dla terenów usługowych i rzemieślniczych;
2) 10% − dla terenów zabudowy mieszkaniowej;
3) 1% − dla terenów stanowiących własność gminy i dla pozostałych terenów.

Zobacz treść planu (PDF).


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Lubań, działki nr 535/1, 535/2 i 536 położone w obrębie Kościelnik

Kategoria: gm. Lubań

mpzp Uchwała nr XXXI/254/2009 Rady Gminy Lubań z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującej działki nr 535/1, 535/2 i 536 położone w obrębie Kościelnik.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-01-19

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości:
1) 25% – dla terenów usługowych i rzemieślniczych;
2) 10% – dla terenów zabudowy mieszkaniowej;
3) 1% – dla pozostałych terenów.

Zobacz treść planu (PDF).


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Lubań, działki nr 749/2 i 565 położone w obrębie Kościelnik

Kategoria: gm. Lubań

mpzp uchwała nr XXXI/253/2009 Rady Gminy Lubań z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującej działki nr 749/2 i 565 położone w obrębie Kościelnik

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-01-19

Zobacz treść planu (PDF).


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Lubań, działki nr 506, 507, 508 i 509/2 położone w obrębie Henryków Lubański

Kategoria: gm. Lubań

mpzp Uchwała nr XXXI/256/2009 Rady Gminy Lubań z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującej działki nr 506, 507, 508 i 509/2 położone w obrębie Henryków Lubański.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-01-19

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości:
1) 25% – dla terenów usługowych;
2) 10% – dla terenów zabudowy mieszkaniowej;
3) 1% – dla pozostałych terenów.

Zobacz treść planu (PDF).


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Lubań, działki nr 223/2 i 226/2 położone w obrębie Kościelniki Dolne

Kategoria: gm. Lubań

mpzp Uchwała nr XXXI/252/2009 Rady Gminy Lubań z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującej działki nr 223/2 i 226/2 położone w obrębie Kościelniki Dolne.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-01-19

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości:
1) 25% – dla terenów usługowych i rzemieślniczych;
2) 10% – dla terenów zabudowy mieszkaniowej;
3) 1% – dla pozostałych terenów.

Zobacz treść planu (PDF).


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Lubań, północno-zachodnia część miasta, dla terenu oznaczonego symbolem dla terenu oznaczonego symbolem 2KS2

Kategoria: gm. Lubań

mpzp Uchwała nr LIII/311/2010 Rady Miasta Lubań z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w północno-zachodniej części miasta Lubań, dla terenu oznaczonego symbolem 2KS2.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-09-30

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentowa w stosunku do wzrostu wartości nieruchomości objętych niniejszym
planem, służącą naliczeniu jednorazowej opłaty uiszczanej przez właścicieli nieruchomości, w przypadku ich
zbycia w ciągu 5 lat od dnia, w którym ustalenia niniejszego planu stały się obowiązujące – w wysokości 30%.

Zobacz treść planu (PDF).

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznk 3


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Lubań, północno-zachodnia część miasta, dla terenu oznaczonego symbolem 1 AG 16

Kategoria: gm. Lubań

mpzp uchwała nr LIII/308/2010 Rady Miasta Lubań z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego wpółnocno-zachodniej części miasta Lubań, dla terenu oznaczonego symbolem 1 AG 16

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-10-08

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentowa w stosunku do wzrostu wartości nieruchomości objętych niniejszym planem, służącą naliczeniu jednorazowej opłaty uiszczanej przez właścicieli nieruchomości, w przypadku ich zbycia w ciągu 5 lat od dnia, w którym ustalenia niniejszego planu stały się obowiązujące – w wysokości 30%.

Zobacz treść planu (PDF).

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Lubań, północno-zachodnia część miasta (opublikowano: 2010-11-23)

Kategoria: gm. Lubań

mpzp Uchwała nr LIII/307/2010 Rady Miasta Lubań z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w północno-zachodniej części miasta Lubań.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-11-23

Renta planistyczna:

Ustala się następujące stawki procentowe w stosunku do wzrostu wartości nieruchomości objętych niniejszym planem, służące naliczeniu jednorazowej opłaty uiszczanej przez właścicieli nieruchomości, w przypadku ich zbycia w ciągu 5 lat od dnia, w którym ustalenia niniejszego planu stały się obowiązujące:
1) tereny zabudowy mieszkaniowej 30%;
2) tereny wód śródlądowych WS 30 %;
3) tereny obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej E 30%;
4) pozostałe tereny 30%.

Zobacz treść planu (PDF).

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Lubań, śródmieście

Kategoria: gm. Lubań

mpzp Uchwała nr LIII/310/2010 Rady Miasta Lubań z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w śródmieściu miasta Lubań.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-10-08

Zobacz treść planu (PDF).

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Lubań, zachodnia część miasta (opublikowano: 2010-10-08)

Kategoria: gm. Lubań

mpzp Uchwała nr LIII/309/2010 Rady Miasta Lubań z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w zachodniej części miasta Lubań.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-10-08

Renta planistyczna:

Ustala się następujące stawki procentowe w stosunku do wzrostu wartości nieruchomości objętych niniejszym planem, służące naliczeniu jednorazowej opłaty uiszczanej przez właścicieli nieruchomości, w przypadku ich zbycia w ciągu 5 lat od dnia, w którym ustalenia niniejszego planu stały się obowiązujące:
1) tereny zieleni o charakterze publicznym ZI 30%;
2) tereny wód śródlądowych WS 30%.

Zobacz treść planu (PDF).

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Lubań, dla gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 MOP 8,4 MPa relacji Jeleniów–Dziwiszów, na obszarze miasta Lubań

Kategoria: gm. Lubań

mpzp Uchwała nr V/28/2011 Rady Miasta Lubań z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 MOP 8,4 MPa relacji Jeleniów–Dziwiszów, na obszarze miasta Lubań.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-04-07

Renta planistyczna:

Ustala się stawki procentowe stanowiącą podstawę do określenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) w wysokości:
1) 0 % - dla terenów oznaczonych symbolami ZC, ZN, ZD, R, G/ZL, WS, KDG, KDD, KDR, G;
2) 30% - dla terenów oznaczonych symbolami MN, U.

Zobacz treść planu (PDF).

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Lubań, w rejonie ulicy Zgorzeleckiej

Kategoria: gm. Lubań

mpzp Uchwała nr XIV/93/2011 Rady Miasta Lubań z dnia 4 października 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Zgorzeleckiej w Lubaniu.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-12-06

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową służącą ustaleniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dla terenów MU w wysokości 15%.

Zobacz treść planu (PDF).

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Lubań, w rejonie ulicy Armii Krajowej (Lubamet)

Kategoria: gm. Lubań

mpzp Uchwała nr XVI/116/2011 Rady Miasta Lubań z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Armii Krajowej w Lubaniu (Lubamet).

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-02-10

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową służącą ustaleniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30%.

Zobacz treść planu (PDF).

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Lubań, rejon obwodnicy zachodniej

Kategoria: gm. Lubań

mpzp Uchwała nr XVI/115/2011 Rady Miasta Lubań z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu obwodnicy zachodniej miasta Lubań.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-02-29

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową służącą ustaleniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30%.

Zobacz treść planu (PDF).


EasyTagCloud v2.4 Free