mpzp Uchwała nr XXXI/257/2009 Rady Gminy Lubań z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującej działki nr 1017, 1018 i 1019 położone w obrębie Pisarzowice.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-02-04

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości:
1) 25% − dla terenów usługowych i rzemieślniczych;
2) 10% − dla terenów zabudowy mieszkaniowej;
3) 1% − dla terenów stanowiących własność gminy i dla pozostałych terenów.

Zobacz treść planu (PDF).

 

Załączniki
Download this file (MPZP Lubań.pdf)MPZP Lubań.pdf[ ]227 kB