mpzp Uchwała nr XXIX/164/2012 Rady Gminy Lubań z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubań obejmującej działkę nr 698/2 położoną w obrębie Kościelnik.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-03-12

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 1%.

Zobacz treść planu (PDF).

 

Załączniki
Download this file (MPZP Kościelnik.pdf)MPZP Kościelnik.pdf[ ]515 kB