mpzp Uchwała nr XXI/189/2008 Rady Gminy Lubań z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującej działkę nr 609 położoną w obrębie Kościelnik.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2009-02-11

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości:
1) 10% – dla terenów zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej;
2) 25% – dla terenów usługowych i rzemieślniczych.

Zobacz treść planu (PDF).

 

Załączniki
Download this file (MPZP Lubań.pdf)MPZP Lubań.pdf[ ]434 kB