mpzp Uchwała nr XIV/93/2011 Rady Miasta Lubań z dnia 4 października 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Zgorzeleckiej w Lubaniu.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-12-06

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową służącą ustaleniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dla terenów MU w wysokości 15%.

Zobacz treść planu (PDF).

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

 

Załączniki
Download this file (MPZP Lubań.pdf)MPZP Lubań.pdf[ ]86 kB
Download this file (Zalacznik2.pdf)Zalacznik2.pdf[ ]19 kB
Download this file (Zalacznik3.pdf)Zalacznik3.pdf[ ]22 kB