32 planów oznaczono "Niepołomice"

Wyników 1 - 30 z 32

MPZP Niepołomice - Jazy - rozstrzygnięcie nadzorcze

Kategoria: gm. Niepołomice

mpzpRozstrzygnięcie nadzorcze nr WN - II.4131.1.28.2014 Wojewody Małopolskiego z dnia 31 lipca 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 27 czerwca 2014 r. Nr XLII/599/2014 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części dzielnicy Jazy w Niepołomicach w części tj. w zakresie jej § 13 ust. 2.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-08-08

Zobacz treść planu (PDF).

 


MPZP Niepołomice - Jazy (data publikacji: 2014-08-08)

Kategoria: gm. Niepołomice

mpzpUchwała nr XLII/599/14 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części dzielnicy Jazy w Niepołomicach


Data uchwalenia: 2014-06-27
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-08-08

Zobacz treść planu (PDF).

 


MPZP Podgrabie i Zagrody

Kategoria: gm. Niepołomice

mpzpUchwała nr XLII/598/14 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części dzielnic Podgrabie i Zagrody w Niepołomicach


Data uchwalenia: 2014-06-27
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-08-07

Zobacz treść planu (PDF).

 


MPZP Zagrody

Kategoria: gm. Niepołomice

mpzpUchwała nr XLII/600/14 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wschodniej części dzielnicy Zagrody w Niepołomicach


Data uchwalenia: 2014-06-27
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-08-07

Zobacz treść planu (PDF).

 


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Ochmanów - Droga Solna

Kategoria: gm. Niepołomice

mpzpUchwała nr XXXIV/472/13 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 11 października 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice obszar „B” obejmującego wsie Ochmanów, Podłęże, Słomiróg, Staniątki, Suchoraba, Zagórze, Zakrzowiec i Zakrzów dla terenu inwestycyjnego przy Drodze Solnej we wsi Ochmanów.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-10-24

Zobacz treść planu (PDF).

 


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Zakrzowiec, dla obszaru stawu

Kategoria: gm. Niepołomice

mpzpUchwała nr XXXII/446/13 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 3 września 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice obszar „B” obejmującego wsie Ochmanów, Podłęże, Słomiróg, Staniątki, Suchoraba, Zagórze, Zakrzowiec i Zakrzów dla obszaru stawu w Zakrzowcu.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-09-16

Renta planistyczna:

W związku z uchwaleniem zmiany planu, ustala się stawkę procentową, służącą naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia niniejszej zmiany planu w wysokościach:
1) 30 % dla terenów oznaczonych symbolami US1;
2) 1% dla terenów oznaczonych symbolami KX.

Zobacz treść planu (PDF)

 


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Staniątka, dla części obszaru Cmentarza

Kategoria: gm. Niepołomice

mpzpUchwała nr XXXII/442/13 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 3 września 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Cmentarza w Staniątkach.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-09-16

Zobacz treść planu (PDF)

 


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Niepołomice, dla obszaru starego młyna w centrum miasta

Kategoria: gm. Niepołomice

mpzpUchwała nr XXXII/445/13 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 3 września 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice obszar „A” Miasto Niepołomice dla obszaru starego młyna w centrum miasta Niepołomice.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-09-16

Renta planistyczna:

W związku z uchwaleniem zmiany planu, ustala się stawkę procentową, służącą naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia niniejszej zmiany planu w wysokościach:
1) 30 % dla terenu oznaczonego symbolem MU1;
2) 1 % dla terenu oznaczonego symbolem KDL.

Zobacz treść planu (PDF)

 


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Niepołomice, dla zachodniej części dzielnicy Boryczów

Kategoria: gm. Niepołomice

mpzpUchwała nr XXXII/444/13 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 3 września 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice obszar „A” Miasto Niepołomice dla zachodniej części dzielnicy Boryczów w Niepołomicach.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-09-16

Renta planistyczna:

W związku z uchwaleniem zmiany planu, ustala się stawkę procentową, służącą naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia niniejszej zmiany planu w wysokościach:
1) 30 % dla terenów oznaczonych symbolami PU, U, MN3;
2) 1% dla terenów oznaczonych symbolami ZE, KDG, KDW.

Zobacz treść planu (PDF)

 


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Niepołomice, w rejonie Strzelnicy Wojskowej – dla części osiedla mieszkaniowego „7 niebo”

Kategoria: gm. Niepołomice

mpzpUchwała nr XXXII/443/13 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 3 września 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice dla terenów w rejonie Strzelnicy Wojskowej – dla części osiedla mieszkaniowego „7 niebo” w Niepołomicach.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-09-16

Renta planistyczna:

W związku z uchwaleniem zmiany planu, ustala się stawkę procentową, służącą naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia niniejszej zmiany planu w wysokościach:
1) 30 % dla terenów oznaczonych symbolami MN2;
2) 1% dla terenów oznaczonych symbolami KDL, KX.

Zobacz treść planu (PDF)

 


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Ochmanów - północna część

Kategoria: gm. Niepołomice

mpzpUchwała nr XXIX/397/13 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 17 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice obszar B, obejmującego wsie: Ochmanów, Podłęże, Słomiróg, Staniątki, Suchoraba, Zagórze, Zakrzowiec i Zakrzów”, przyjętego uchwałą Nr XLI/581/2005 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 19 grudnia 2005r. (Dz. Urz. Woj. Małop. Nr 145, poz. 973) – dla obszaru północnej części wsi Ochmanów.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-05-06

Renta planistyczna:

Ustala się wysokość stawki procentowej służącej naliczaniu opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości , w związku z uchwaleniem zmiany planu:
1) dla terenów 1P oraz 1PU – w wysokości 30%, słownie trzydzieści procent;
2) dla wszystkich pozostałych wyznaczonych terenów – w wysokości 1%, słownie jeden procent.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.JPG


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Niepołomice, dla terenu zieleni oznaczonego symbolem Z

Kategoria: gm. Niepołomice

mpzpUchwała nr XXIII/327/12 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 23 października 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki ewidencyjnej nr 239 położonej na południu sołectwa Ochmanów przyjętego Uchwałą nr LXIX/730/10 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 21 września 2010 r. (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego nr 529) w zakresie terenu zieleni oznaczonego symbolem Z.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-11-07

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową w wysokości 30 %, służącą naliczaniu jednorazowej opłaty związanej  ze wzrostem wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem zmiany planu.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Niepołomice - obszar „B” - wsie: Ochmanów, Podłęże, Słomiróg, Staniątki, Suchoraba, Zagórze, Zakrzowiec i Zakrzów -dla obszaru wsi Staniątki w sąsiedztwie wiaduktu kolejowego na drodze wojewódzkiej nr 964 w S

Kategoria: gm. Niepołomice

mpzpUchwała nr XVIII/261/12 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 24 maja 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice obszar „B” obejmującego wsie: Ochmanów, Podłęże, Słomiróg, Staniątki, Suchoraba, Zagórze, Zakrzowiec i Zakrzów -dla obszaru wsi Staniątki w sąsiedztwie wiaduktu kolejowego na drodze wojewódzkiej nr 964 w Staniątkach.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-06-26

Renta planistyczna:

Ustala się wysokość stawki procentowej służącej naliczaniu opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości, w   związku z   uchwaleniem zmiany plan dla terenów   1KU   – w   wysokości 30%.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Niepołomice - Niepołomicka Strefa Przemysłowa

Kategoria: gm. Niepołomice

mpzpUchwała nr XVI/231/12 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 22 marca 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice na terenie Niepołomickiej Strefy Przemysłowej – w zakresie dotyczącym ilości miejsc postojowych dla nowo wznoszonych lub rozbudowywanych obiektów usługowych i produkcyjnych (§11 ust.1 pkt.2 lit. b).

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-04-20

Zobacz treść planu (PDF)


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Niepołomice - obszar „A” - osiedle Jazy

Kategoria: gm. Niepołomice

mpzpUchwała nr X/127/11 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Niepołomice obszar „A” Miasto Niepołomice dla części obszaru osiedla Jazy w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Drwinki.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-09-20

Zobacz treść planu (PDF)


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Niepołomice - obszar „A” - w okolicy ul. Ples

Kategoria: gm. Niepołomice

mpzpUchwała nr X/131/11 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice obszar „A” Miasto Niepołomice - dla obszaru położonego w okolicy ul. Ples w Niepołomicach.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-09-20

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową, o której mowa w art. 36, ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), w wysokości:

1) dla terenów zabudowy mieszkaniowo – usługowej MU (1MU-4MU) – 30%;

2) dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN (1MN-6MN) – 15%;

3) dla pozostałych terenów - 1%.

Zobacz treść planu (PDF)

Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Niepołomice - obszar „B” - wsie: Ochmanów, Podłęże, Staniątki, Suchoraba, Słomiróg, Zagórze, Zakrzowiec i Zakrzów dla obszaru pod planowany Stadion Miejski wraz z terenami na północ od firmy Coca-Cola w miejs

Kategoria: gm. Niepołomice

mpzpUchwała nr X/129/11 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice na terenie Niepołomickiej Strefy Przemysłowej oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice obszar „B” obejmującego wsie: Ochmanów, Podłęże, Staniątki, Suchoraba, Słomiróg, Zagórze, Zakrzowiec i Zakrzów dla obszaru pod planowany Stadion Miejski wraz z terenami na północ od firmy Coca-Cola w miejscowościach Niepołomice i Staniątki.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-09-20

Renta planistyczna:

Ustala się wysokość stawki procentowej służącej naliczaniu opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości, w związku z uchwaleniem zmiany planu:

1) dla terenów 1 US6 i 1 PU – w wysokości 30%, słownie trzydzieści procent;

2) dla terenów 1 MN3 - w wysokości 15%, słownie piętnaście procent;

3) wszystkie pozostałe wyznaczone tereny - w wysokości 1%,słownie jeden procent.

Zobacz treść planu (PDF)

Załącznik1
Załącznik2
Załącznik3


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Niepołomice - centrum

Kategoria: gm. Niepołomice

mpzpUchwała nr VII/88/11 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 4 maja 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Niepołomice obszar „A” Miasto Niepołomice, dla obszaru ścisłego centrum miasta Niepołomice.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-05-26

Renta planistyczna:

Ustala się wysokość stawki procentowej służącej naliczaniu opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości, w związku z uchwaleniem zmiany planu:

1) dla terenów 1- 8 MU1, 1U2 – w wysokości 30%, słownie trzydzieści procent;

2) wszystkie pozostałe wyznaczone tereny - w wysokości 1%, słownie jeden procent.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.jpg
Zalacznik2.doc
Zalacznik3.doc

centrum plan A4.1.jpg
centrum plan A4.2.jpg
centrum plan A4.3.jpg
centrum plan A4.4.jpg
centrum plan A4.5.jpg
centrum plan A4.6.jpg


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Niepołomice II (zmiany dot. "pomyłek pisarskich")

Kategoria: gm. Niepołomice

mpzpUchwała nr VI/58/11 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 29 marca 2011r. w sprawie sprostowania oczywistych omyłek pisarskich w uchwale Rady Miejskiej w Niepołomicach.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-04-13

Zobacz treść planu (PDF)

Załącznik 2


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Niepołomice

Kategoria: gm. Niepołomice

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Niepołomice (zmiany dot. "pomyłek pisarskich")

Kategoria: gm. Niepołomice

mpzpUchwała nr VI/56/11 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 29 marca 2011r. w sprawie sprostowania oczywistych omyłek pisarskich w uchwale Rady Miejskiej w Niepołomicach.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-04-13

Zobacz treść planu (PDF)

Załącznik 2


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Jazy

Kategoria: gm. Niepołomice

mpzpUchwała nr VI/55/11 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 29 marca 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice obszar „A” Miasto Niepołomice, dla części obszaru osiedla Jazy.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-04-13

Renta planistyczna:

Ustala się wysokość stawki procentowej służącej naliczaniu opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości, w związku z uchwaleniem zmiany planu:

1) dla terenu 1 MU 2 – w wysokości 30%, słownie trzydzieści procent,;

2) dla terenów 1 - 6 MN 3 – w wysokości 15%, słownie piętnaście procent;

3) wszystkie pozostałe wydzielone tereny - w wysokości 1%,słownie jeden procent.

Zobacz treść planu (PDF)

Załacznik1.jpg
Załacznik2.doc
Załącznik3.pdf


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wola Batorska I

Kategoria: gm. Niepołomice

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Zabierzów Bocheński I

Kategoria: gm. Niepołomice

mpzpUchwala nr LXIX/728/10 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 21 września 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice dla obszaru „Zabierzów Bocheński I”.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-10-12

Renta planistyczna:

Na podstawie art.15 ust.2 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się wysokość stawki procentowej, o której mowa w art. 36 ust.4 ww. ustawy:

1) 30% - dla terenu zabudowy produkcyjnej i usługowej (P/U, U2/I, U2/II);

2) 20% - dla terenów zabudowy usług publicznych i usług kultury (U1, U3);

3) 15% - dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej (MW, MN1, MN2);

4) 10% - dla terenów sportu i rekreacji, terenów dróg wewnętrznych, terenu usług i produkcji rolnej, terenu cmentarza (US1, US2, KDW, RU, ZC);

5) 5% - dla pozostałych terenów.

Zobacz treść planu (PDF)

ZABIERZÓW BOCH _CAŁOŚĆ.jpg
ZABIERZÓW BOCH _NAPIS.jpg
ZABIERZÓW BOCH LEGENDA 1.jpg
ZABIERZÓW BOCH LEGENDA 2.jpg
Zalacznik2.pdf

1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg
8.jpg
9.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg
16.jpg
17.jpg
18.jpg
19.jpg
20.jpg
21.jpg
22.jpg
23.jpg
24.jpg
25.jpg
26.jpg
27.jpg
28.jpg
29.jpg
30.jpg
31.jpg
32.jpg
33.jpg
34.jpg
35.jpg
36.jpg
37.jpg
38.jpg
39.jpg
40.jpg
41.jpg
42.jpg
43.jpg
44.jpg
45.jpg
46.jpg
47.jpg
48.jpg
49.jpg
50.jpg
51.jpg
52.jpg
53.jpg
54.jpg
55.jpg
56.jpg
57.jpg
58.jpg
59.jpg
60.jpg
61.jpg
62.jpg
63.jpg
64.jpg
65.jpg
66.jpg
67.jpg
68.jpg
69.jpg
70.jpg
71.jpg
72.jpg
73.jpg
74.jpg
75.jpg
76.jpg
77.jpg
78.jpg
79.jpg
80.jpg
81.jpg
82.jpg

 


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Chobot – Polana

Kategoria: gm. Niepołomice

mpzpUchwala nr LXIX/722/10 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 21 września 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice dla miejscowości Chobot, z wyłączeniem obszaru: „Chobot – Polana”.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-10-12

Renta planistyczna:

Na podstawie art.15 ust.2 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się wysokość stawki procentowej, o której mowa w art. 36 ust.4 ww. ustawy:

1) 15% - dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN);

2) 30% - dla terenu zabudowy usług komercyjnych (U1);

3) 20% - dla terenu zabudowy usług komercyjnych i usług publicznych (U2);

4) 10% - dla terenów dróg wewnętrznych (KDW);

5) 2% - dla pozostałych terenów.

Zobacz treść planu (PDF)

CHOBOT 1.jpg
CHOBOT 2.jpg
CHOBOT 3.jpg
CHOBOT 4.jpg
CHOBOT 5.jpg
CHOBOT 6.jpg
CHOBOT 7.jpg
CHOBOT 8.jpg
CHOBOT 9.jpg
CHOBOT 10.jpg
CHOBOT 11.jpg
CHOBOT 12.jpg
CHOBOT 13.jpg
CHOBOT 14.jpg
CHOBOT 15.jpg
CHOBOT 16.jpg
CHOBOT 17.jpg
CHOBOT 18.jpg
CHOBOT 19.jpg
CHOBOT 20.jpg
Chobot całość.jpg
CHOBOT LEGENDA 21.jpg
Zalacznik2.pdf


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wola Zabierzowska I

Kategoria: gm. Niepołomice

p>mpzpUchwala nr LXIX/726/10 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 21 września 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice dla obszaru „Wola Zabierzowska I”. Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-10-13

Renta planistyczna:

Na podstawie art.15 ust.2 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się wysokość stawki procentowej, o której mowa w art. 36 ust.4 ww. ustawy:

1) 30% - dla terenów zabudowy produkcyjnej i usługowej oraz zabudowy usług komercyjnych (P/U, U2);

2) 20% - dla terenów zabudowy usług publicznych (U1);

3) 15% - dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej (MW, MN1, MN2);

4) 10% - dla terenów sportu i rekreacji i terenów dróg wewnętrznych (US1-US3, KDW);

5) 5% - dla pozostałych terenów.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik3.doc

WOLA ZAB _NAPIS.jpg
WOLA ZAB LEGENDA 1.jpg
WOLA ZAB LEGENDA 2.jpg
WOLA ZABIERZOWSKA CAŁOŚĆ.jpg

1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg
8.jpg
9.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg
16.jpg
17.jpg
18.jpg
19.jpg
20.jpg
21.jpg
22.jpg
23.jpg
24.jpg
25.jpg
26.jpg
27.jpg
28.jpg
29.jpg
30.jpg
31.jpg
32.jpg
33.jpg
34.jpg
35.jpg
36.jpg
37.jpg
38.jpg
39.jpg
40.jpg
41.jpg
42.jpg
43.jpg
44.jpg
45.jpg
46.jpg
47.jpg
48.jpg
49.jpg
50.jpg
51.jpg
52.jpg
53.jpg
54.jpg
55.jpg
56.jpg

 


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Ochmanów - południowa cześć

Kategoria: gm. Niepołomice

mpzpUchwala nr LXIX/730/10 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 21 września 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki ewidencyjnej nr 239 położonej na południu sołectwa Ochmanów.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-10-12

Renta planistyczna:

Ustala się następujące wysokość stawki procentowej służącej naliczaniu jednorazowej opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu:

1) dla terenu US - 30 %;

2) dla pozostałych terenów - 10 %.

Zobacz treść planu (PDF)


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.doc
Zalacznik3.doc


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Ochmanów

Kategoria: gm. Niepołomice

mpzpUchwała nr LXVI/679/10 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice obszar „B” obejmującego wsie: Ochmanów, Podłęże, Słomiróg, Staniątki, Suchoraba, Zagórze, Zakrzowiec i Zakrzów dla obszaru położonego na wschodzie sołectwa Ochmanów.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-08-03

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu jednorazowej opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu – 15 %.

Zobacz treść planu (PDF)


Zalacznik1.jpg
Zalacznik2.doc
Zalacznik3.doc


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Ochmanów i Zakrzów

Kategoria: gm. Niepołomice

mpzpUchwała nr LXVI/677/10 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice obszar „B” dla terenu położonego na granicy wsi Ochmanów i Zakrzów.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-08-03

Renta planistyczna:

W nawiązaniu do ustaleń aktualnie obowiązującego planu miejscowego dla terenu o symbolu MRJ ustala się stawkę procentową, o której mowa w art. 36, ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn, zm.) - w wysokości 15%.

Zobacz treść planu (PDF)


Zalacznik1.jpg
Zalacznik2.doc
Zalacznik3.doc


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Zagórze, na południe od Drogi Krajowej Nr 4

Kategoria: gm. Niepołomice

mpzpUchwała nr LXV/659/10 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 25 maja 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice – obszar „B” obejmującego wsie: Ochmanów, Podłęże, Słomiróg, Staniatki, Suchoraba, Zagórze, Zakrzowiec i Zakrzów „dla obszaru położonego w sołectwie Zagórze na południe od Drogi Krajowej Nr 4”.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-06-10

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową, o której mowa w art. 36, ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn, zm.) - w wysokości:

1) 30% dla terenu zabudowy produkcyjno – usługowej (1PU),

2) 20% dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (2MN),

3) 1% dla pozostałego przeznaczenia terenów.

Zobacz treść planu (PDF)


Zalacznik1.JPG
Zalacznik2.doc
Zalacznik3.doc


EasyTagCloud v2.4 Free