mpzpUchwała nr XXXII/442/13 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 3 września 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Cmentarza w Staniątkach.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-09-16

Zobacz treść planu (PDF)